Saturday, August 11, 2012

TẨY CHAY HÀNG TRUNG CỘNG                     Hàng Hoá Trung Quốc 

              & Tương Lai Nước Việt

 Vì sức khoẻ và sự sống của từng người, từng gia đình và toàn dân Việt Nam.      Không mua hoặc bán hàng hoá do Trung Quốc sản xuất.
          http://magicstatistics.com/wp-content/pictures/other/nochina.gif

                              LỜI KÊU GỌI 

Kính gửi đồng bào Việt Nam,
Lịch sử đã chứng minh rằng: Chế độ nào hưng thịnh rồi cũng suy tàn, chỉ có quốc gia và dân tộc là trường tồn vĩnh cữu. Nay dân tộc Việt Nam đang đứng trước một đại họa là hàng hoá của Trung Quốc kém phẩm chất và có chất độc hoá học tràn ngập thị trường Việt Nam đang đe dọa hủy diệt sinh lực dân tộc ta.
Xét rằng:
1.     Hàng hoá do Trung Quốc sản xuất kém phẩm chất và có chất độc hoá học đã gây kinh hoàng trên khắp thế giới mà báo chí Việt Ngữ  trong và ngoài nuớc cho đến báo chí quốc tế đều loan tin. Một sự kiện làm chấn động thế giới là chất độc hoá học trong sữa cho trẻ em uống gây bệnh sạn thận đã làm cho hàng chục ngàn trẻ em trở thành nạn nhân. Ngoài ra còn rất nhiều hàng hoá có chất độc hoá học gây bệnh ung thư.
2.     Hàng hoá Trung Quốc kém phẩm chất và có chất độc hoá học tràn ngập khắp nuớc Việt Nam, đã biến đất nưóc Việt Nam thành một thị trường để tiêu thụ hàng hoá phế thải của Trung Quốc.
3.     Tham Tán Kinh Tế- Thương Mại Hồ Tỏa Cấm được sự ủy quyền của đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam đã thừa nhận: hàng hoá do Trung Quốc sản xuất kém phẩm chất. Hồ Tỏa Cấm nói rằng hàng Trung Quốc kém chất lượng vào Việt Nam là do bên phía Việt Nam có nhu cầu vậy. Bên này có người mua thì bên kia có người '' giúp''.
4.     Có phải người Việt Nam có nhu cầu dùng hàng hoá kém phẩm chất không?
5.     Hồ Toả Cẩm đã xúc phạm và sỉ nhục người Việt Nam.
Chính vì lẽ đó, chúng ta thử tự hỏi khi thể diện dân tộc Việt Nam bị xúc phạm:
  • Làm sao dân tộc Việt không dậy sóng căm hờn như biển Đông?
  • Làm sao dân tộc Việt không dâng cao uất hận như thủy triều sông Hồng, Sông Cửu?
  • Làm sao khí tiết bất khuất dân tộc Việt không nổi cao lên như dãy Trưòng Sơn?
Hởi đồng bào Việt Nam trong và ngoài nước !
  • Vì thể diện dân tộc Việt Nam đã bị Trung Quốc xúc phạm.
  • Vì sức khoẻ giống nòi, vì sự sinh tồn của dân tộc và vì tương lai của nước Việt.
Nhóm Chủ Trương Tẩy Chay Hàng Hoá Trung Quốc, kêu gọi toàn dân Việt Nam trong và ngoài nước tẩy chay sản phẩm của Trung Quốc bằng cách không mua hoặc bán hàng hoá do Trung Quốc sản xuất.
HÃY TẨY CHAY HÀNG HOÁ CỦA TRUNG QUỐC                          (MADE IN CHINA) hoặc (MADE IN P.R.C = People's Republic of China)
Việt Nam, ngày 1 tháng 8 năm 2009.
TM. Nhóm Chủ Trương Tẩy Chay Hàng Hoá Trung Quốc.
Kỹ Sư Lê Quang Minh

 E-mail liên lạc:      taychayhanghoatrungcong@gmail.com
 Website:               http://hanghoatrungcong-tuonglainuocviet.webs.com/
                                            http://incontiguousbrick.files.wordpress.com/2007/11/no-china.jpg

               Làm sao hưởng ứng lời kêu gọi?

Nhóm Chủ Trương Tẩy Chay Hàng Hoá Trung Quốc khẩn thiết kêu gọi đồng bào trong và ngoài nước hưỏng ứng bằng cách phổ biến trang mạng này (website: http://hanghoatrungcong-tuonglainuocviet.webs.com/) đến mọi người đọc để biết sự độc hại và nguy hại đến sức khoẻ của từng người, từng gia đình, vì vậy đừng mua hoặc bán hàng hoá Trung Quốc. Chi phí y tế rất cao, khi mắc phải bệnh nan y như ung thư thì hoàn cảnh vô cùng khó khăn và thê thảm đồng thời trở thành gánh nặng cho người thân.
Nhóm Chủ Trương Tẩy Chay Hàng Trung Quốc kêu gọi tất cả mọi người góp một bàn tay bằng cách viết bài, sưu tập bài viết, tin tức và hình ảnh có liên quan đến hàng hoá Trung Quốc kém phẩm chất và có chất độc hoá học gởI theo địa chỉ e-mail taychayhanghoatrungcong@gmail.com, để đăng lên trang mạng ngõ hầu làm tăng thêm nghị lực và tạo thành tiếng nói chung của ngườI Việt Nam.
Nhóm Chủ Trương Tẩy Chay Hàng Hoá Trung Quốc khẩn thiết kêu gọi các cơ quan truyền thông báo chí, các cộng đồng  và hội đoàn ...khắp nơi trên thế giới hưởng ứng lời kêu gọi và tiếp tay phổ biến sâu rộng đến mọi người Việt Nam.
 Nhóm Chủ Trương Tẩy Chay Hàng Hoá Trung Quốc khẩn thiết kêu gọi từng người Việt Nam, các hội đoàn, các cộng đồng ủng hộ bằng cách gởi e-mail  taychayhanghoatrungcong@gmail.com. Hoặc viết vào trang Guestbook. Chỉ cần ghi tên họ (hoặc bí danh) là đủ. (nghề nghiệp và thành phố, tiểu bang hay quốc gia nơi cư ngụ là tùy ý, không yêu cầu). Riêng các hội đoàn, công đồng... thì chỉ ghi danh xưng là đủ. Thí dụ:
Nguyễn văn A
Trần văn B, (Đức Quốc) 
Hội Ái Hữu C, Úc Châu.
Các nghĩa cử cao đẹp đó của quí vị sẽ góp phần hữu hiệu vào công cuộc tạo thành một Phong Trào của toàn dân Việt Nam tẩy chay hàng hoá do Trung Quốc sản xuất để giữ gìn sức khoẻ của từng người, từng gia đình đồng thời bào toàn sinh lực dân tộc và tương lai giống nòi Việt Nam.


 
 
AUGUST 1st to Sept. 1st

Well over 50 yrs ago I knew a lady who would not buy Christmas gifts if they were made in China. Her daughter will recognize her in the following.
(Trên 50 năm trước đây, tôi biết được một bà nọ không thích mua quà Giáng Sinh nếu chúng được làm bên Tàu. Con gái bà ấy nhận rằng mẹ của mình đã phát biểu như sau)

Did y'all see Diane Sawyer's special report? They removed ALL items from a typical, middle class family's home that were not made in the USA .There was hardly anything left besides the kitchen sink. Literally. During the special they showed truckloads of items - USA made - being brought in to replace everything and talked about how to find these items and the difference in price etc..
(Tất cả quý vị có thấy bài tường trình đặc biệt  [trên truyền hình đài ABC] của cô Diane Sawyer chưa ? Họ đã gỡ bỏ TẤT CẢ sản phẩm không phải của Mỹ (ra khỏi nhà bếp) của một gia đình trung lưu tiêu biểu. [và kết quả là] Không còn thấy bất cứ cái gì khác ngoài chậu rửa chén. Trong buổi tuờng trình đặc biệt đó, họ đã trình cho thấy những xe tải chở đầy hàng hóa - được làm tại Mỹ - đang được mang tới để thay thế mọi thứ, và bàn luận về cách tìm mua những hàng đó và sự sai biệt về giá cả vv..)
It was interesting that Diane said if every American spent just $64 more than normal on USA made items this year, it would create something like 200,000 new jobs!
(Điều thích thú là cô Diane đã nói rằng nều mọi người Mỹ chỉ tiêu thêm 64$ hơn mức bình thường để mua hàng của Mỹ trong năm nay, thì đìều này sẽ tạo được 200 ngàn công ăn việc làm mới !) 
I WAS BUYING FOOD THE OTHER DAY AT WALMART and ON THE LABEL OF SOME PRODUCTS IT SAID 'FROM CHINA '. FOR EXAMPLE THE "OUR FAMILY" BRAND OF THE MANDARIN ORANGES SAYS RIGHT ON THE CAN 'FROM CHINA '
(Ngày hôm kia tôi mua thực phẩm tại cửa hàng Walmart và trên nhãn của một số hàng có ghi ‘LÀM TẠI TRUNG QUỐC’. Chẳng hạn nhãn hiệu ngay trên lon của loại quít “Our Family” ghi rõ ‘FROM CHINA’ )
I WAS SHOCKED SO FOR A FEW MORE CENTS I BOUGHT THE LIBERTY GOLD BRAND OR THE DOLE SINCE IT'S FROM CALIF(Tôi bị choáng, cho nên bỏ thêm một vài xu, tôi đã mua được [cùng loại quít đó, dưới] nhãn hiệu LIBERTY GOLD BRAND hoặc DOLE vì nó được sản xuất từ Cali)

Are we Americans as dumb as we appear --- or --- is it that we just do not think? The Chinese, knowingly and intentionally, export inferior and even toxic products and dangerous toys and goods to be sold in American markets.
(Có phải chúng ta, là người Mỹ, tỏ ra ngớ ngẩn hay không - hoặc là - chỉ vì chúng ta không suy nghĩ ? Người Tàu họ ý thức rõ và cố tình xuất cảng những sản phẩm thấp kém và ngay cả độc hại, những đồ chơi và hàng hóa nguy hiểm để bán trong các chợ ở nước Mỹ.)
70% of Americans,.. believe that thetrading privileges afforded to the Chineseshould be suspended.(70% dân Mỹ …nghĩ rằng các đặc quyền mua bán [mà chính quyền Mỹ] dành cho người Tàu cần phải bị đình chỉ)
Why do you need the government to suspend trading privileges? You Can..DO IT YOURSELF, AMERICA!!(Tại sao quý vị lại cần chính quyền đình chỉ những đặc quyền mua bán này? Quý vị có thể TỰ LÀM ĐIỀU ĐÓ, HỠI MỸ QUỐC!)
Simply look on the bottom of every product you buy, and if it says 'Made in China ' or 'PRC' (and that now includes Hong Kong), simply choose another product, or none at all. You will be amazed at how dependent you are on Chinese products, and you will be equally amazed at what you can do without.
(Chỉ đơn giản nhìn vào dưới mọi sản phẩm mà quý vị mua, nếu nó ghi “làm tại Trung Quốc” hoặc “PRC” (Cộng Hoà Nhân Dân Trung Hoa, nay gồm cả Hồng Kông) thì cũng đơn giản chọn một sản phẩm khác, hoặc là không mua gì cả. Quý vị sẽ cảm thấy kỳ lạ tại sao quý vị lại có thể bị lệ thuộc vào hàng hóa của Tàu đến thế và sẽ cảm thấy kỳ diệu không kém về những gì quý vị có thể làm mà không cần đến những sản phấm đó.
Who needs plastic eggs to celebrate Easter? If you must have eggs, use real ones and benefit some American farmer. Easter is just an example. The point is do not wait for the government to act. Just go ahead and assume control on your own.
(Cần những quả trứng bằng nhựa để mừng lệ Phục Sinh ư ? Nếu quý vị phải cần đến trứng thì hãy dùng trứng thật để cho các nông gia Mỹ hưởng lợi. Trọng điểm là đừng chờ chính quyền hành động . Quý vị hãy tiến tới và nắm lấy quyền điều khiển lên chính bản thân mình.)
THINK ABOUT THIS: If 200 million Americans each refuse to buy just $20 of Chinese goods, that's a billion dollar trade imbalance resolved in our favor...fast!!
(HÃY NGHĨ ĐẾN ĐIỀU NÀY: Nếu mỗi một người trong 200 triệu người Mỹ từ chối không tiêu chỉ 20$ để mua hàng của Tàu thì mau chóng giải quyết được sự bất quân bình về mậu dịch là 1 tỷ dollar có lợì cho chúng ta.)

Most of the people who have been reading about this matter are planning on implementing this on Aug. 1st and continue it until Sept. 1st. That is only one month of trading losses, but it will hit the Chinese for 1/12th of the total, or 8%, of their American exports. Then they might have to ask themselves if the benefits of their arrogance and lawlessness were worth it.
(Hầu hết những người đã và đang đọc đến vấn đề này hẳn đang dự định bắt đầu thực thi nó vào ngày 1 tháng 8 này và tiếp tục cho đến ngày 1 tháng 9. Đó chỉ là một tháng để giải quyết những thất thoát về mậu dịch, nhưng nó sẽ đánh bọn Tàu khiến chúng mất đi 1/12 tổng sản lượng, hoặc 8% lượng sản phẩm xuất cảng của chúng qua Mỹ. Và chúng sẽ phải tự vấn rằng liệu những lợi lộc do sự ngạo mạn và vô luật pháp của chúng có xứng đáng với những mất mát thua lỗ này không.)
Remember, August 1st to Sept. 1st! START NOW.(Nhớ nhé, từ ngày 1 tháng 8 đến 1 tháng 9 ! Hãy bắt đầu từ bây giờ)
Send this to everybody you know. Let's show them that we are Americans and NOBODY can take us for granted.
(Hãy gởi bài viết này đến mọi người quý vị quen biết. Hãy cho bọn chúng thấy rằng chúng ta là người Mỹ và KHÔNG AI có thể xem thường chúng ta)  
If we can't live without cheap Chinese goods for one month out of our lives, WE DESERVE WHAT WE GET!(Nếu chúng ta vì thiếu hàng hoá của Tàu mà không thể sống được qua một tháng trong cuộc sống thì .. CHÚNG TA XỨNG ĐÁNG BỊ NHỮNG GÌ CHÚNG TA ĐANG BỊ !)
Pass it on, America ...Well, come to think of it, instead of doing it for just 1 month why not try to do it all the time. (HÃY TIẾP TUC CHUYỂN THÔNG ĐIỆP NÀY, HỞI NƯỚC MỸ…Vâng, hãy cố nghĩ đến việc là, thay vì chỉ thực hiện trong 1 tháng thì tại sao không cố tẩy chay mãi vào mọi lúc.)
Remember, August 1st to Sept. 1st! START NOW.(Nhớ nhé, từ ngày 1 tháng 8 đến 1 tháng 9 ! Hãy bắt đầu từ bây giờ)
 
Send this to everybody you know. Let's show them that we are Americans and NOBODY can take us for granted.
(Hãy gởi bài viết này đến mọi người quý vị quen biết. Hãy cho bọn chúng thấy rằng chúng ta là người Mỹ và KHÔNG AI có thể xem thường chúng ta)  
If we can't live without cheap Chinese goods for one month out of our lives, WE DESERVE WHAT WE GET!(Nếu chúng ta vì thiếu hàng hoá của Tàu mà không thể sống được qua một tháng trong cuộc sống thì .. CHÚNG TA XỨNG ĐÁNG BỊ NHỮNG GÌ CHÚNG TA ĐANG BỊ !)
Pass it on, America ...Well, come to think of it, instead of doing it for just 1 month why not try to do it all the time. (HÃY TIẾP TụC CHUYỂN THÔNG ĐIỆP NÀY, HỠI NƯỚC MỸ…Vâng, hãy cố nghĩ đến việc là, thay vì chỉ thực hiện trong 1 tháng thì tại sao không cố tẩy chay mãi vào mọi lúc.)
++++++++

Còn người Việt chúng ta thì sao?
Nếu chỉ tẩy chay hàng Tàu trong 31 ngày
mà không làm nổi thì quên đi,
đừng nghĩ tới chuyện đòi lại Hoàng sa, Trường sa!
__._,_.___

No comments: