Sunday, August 26, 2012

THƠ VŨ HOÀNG CHƯƠNG

 

Xuân cảm

July11
Quán khách nằm xuông(*) lắng tiếng mưa
cái xuân đời loạn não nùng chưa!
mặt e gió cợt đào không nở
thoi giục năm già, én cứ đưa
thẹn nỗi mình thêm hờn nỗi nước
thương người sau lại nhớ người xưa
biết cùng ai nói câu tâm sự?
đá ngủ bên thềm gọi chẳng thưa.
Thế Kỷ, số Xuân Tân Mão, 1-2-1951

 

Tin Xuân


Gió mời lên phải may
Trăng dìu lên phải đầy
Trà dâng lên phải là khói
Thơ ngâm lên phải là mây
Đốt đèn lên phải ma hiện
Trời phải vào khuya người phải nằm say .
 
Ma là Người ... kiếp khác,
Người là Trời ...đêm nay .
Nghe chừng lửa đã tắt
Hai bờ Con-Sông này ...
Ờ nhỉ ! đâu còn Vết-Cắt !
Sao lòng ai vẫn chưa hay ?
Nằm kia, người nín bặt ;
Vòng luân hồi đã ngược chiều quay,
Ma thôi vất vưởng, trời thôi lưu đày .
 
Cần chi nữa gió may !
Tha hồ trăng vơi đầy ...
Thơ đang nhập thần, trà nhập đạo ;
Xuân đang tràn ra ngoài khói mây .
 
Vũ Hoàng Chương
Tết Qúy Sửu, 1972
 
 

No comments: