Sunday, September 9, 2012

TS. NGUYỄN PHÚC LIÊN * TỰ DO TÔN GIÁO

TỰ DO TÔN GIÁO
“ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA“

Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế


Nhân danh Cách Mạng vô sản, Đảng Cộng sản tự cho mình cái quyền Lãnh đạo Đất Nước độc đảng. Cách Mạng vô sản, khi Chủ nghĩa Cộng sản sụp đổ, thì Đảng Cộng sản lại bịa ra “Định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa“ để lấy cớ giữ độc quyền lãnh đạo cho Đảng mình. Nào là Kinh tế Tự do Thị trường “định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa“ ! Nhưng định hướng xã hội chủ nghĩa có nghĩa như thế nào rõ rệt, thì chính Bộ Chính trị Đảng cũng chẳng biết mô tê nào mà nói rõ cho Dân.
Kinh tế Chỉ huy Tập quyền đã thất bại, đưa đến nghèo đói và là lý do nội tại làm sụp đổ cả Đế quốc Cộng sản. Việt Nam buộc phải tuyên bố cởi mở, đổi mới, đi theo Kinh tế Tự do Thị trường, nhưng cố níu lấy mấy chữ “định hướng xã hội chủ nghĩa“ để lấy lý do giữ quyền cho Đảng như tiên phong làm Cách Mạng “ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA“, nghĩa là dành quyền độc tài cho Đảng mình.
Ngày 21.06.2005, PHAN VĂN KHẢI qua Mỹ gặp Tổng Thống Hoa kỳ để van xin sự hỗ trợ, nhất là về Kinh tế, Thương Mại. TT BUSH nhấn mạnh đến vấn đề Tự do Tôn giáo như cái giá mà Việt Nam phải trả để có sự hỗ trợ. Tôi đã viết nhiều về cái giá này và nhìn thấy rằng phía Đảng CSVN tìm cách gài lừa trong cái giá mà Việt Nam phải trả để có sự hỗ trợ của Mỹ. Có lẽ điều gài lừa tổng quát mà Cộng sản cố chấp gân cổ rêu rao, đó là những chữ “Định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa“, nghĩa là Tự do Tôn Giáo “định hướng xã hội chủ nghĩa“. Họ trả giá Tự do Tôn giáo, nhưng phải ở trong cái “định hướng xã hội chủ nghĩa“ mà Đảng Cộng sản dành độc quyền làm cuộc Cách Mạng trống rỗng ấy.
VIỆC GIA TĂNG ĐÀN ÁP TÔN GIÁO
Trong thời gian gần đây, sau cuộc hứa hẹn cái giá Tự do Tôn Giáo với Hoa kỳ, Cộng sản Việt Nam gia tăng những vụ đàn áp Tôn giáo: đối với Phật Giáo Hòa Hảo, đối với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất, đối với các Giáo Hội Tin Lành Tại gia.
Nhà Thờ của Giáo Hội Mennonite bị giật sập. Các nơi thờ tự của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất bị kiểm soát và bao vậy chặt chẽ hơn. Nhưng cuộc đàn áp cay nghiệt hơn cả là đối với Giáo Hội Phật Giáo Hòa Hảo tại An Giang. Sự cay nghiệt đến nỗi có nhiều Chức sắc và Tín đồ tự thiêu.
Những vụ đàn áp này đã gây phản ứng khá mạnh trong giới Truyền thông Quốc tế và tạo những Phản ứng Lên tiếng mạnh trong các Đoàn thể Đấu tranh Hải ngoại. Ngay cả tại Quốc nội, một số Nhà Đấu tranh cho Tôn giáo cũng đã can đảm, khảng khái lên tiếng chống lại những hành động đàn áp ấy.
Sứ quán Hoa kỳ tại Hà Nội và Tòa Tổng Lãnh sự Mỹ tại Sài Gòn cũng đều biết đến những đàn áp cay nghiệt này. Tất nhiên TT.BUSH cũng phải biết tới.
Điều trái ngược: một đàng Cộng sản hứa cho Tự do Tôn Giáo như một cái giá để có sự hỗ trợ của Hoa kỳ, một đàng họ gia tăng đàn áp Tôn giáo.
LÝ DO CỦA ĐIỀU TRÁI NGƯỢC:
GIA TĂNG ĐÀN ÁP TÔN GIÁO ?
Chúng tôi muốn tìm hiểu đâu là những lý do cho hành động trái ngược này. Thực vậy, để có được sự hỗ trợ của Mỹ như hỗ trợ cho Việt Nam vào OMC (Tổ Chức Mậu Dịch Quốc Tế), Phan Văn Khải hứa nới rộng Tự do Tôn giáo. Việc này, trước khi qua Hoa kỳ gặp Tổng Thống Mỹ, Nhà Nước Việt Nam đã thực hiện một số vụ chứng tỏ việc nới rộng Tự do Tôn Giáo như thả Thượng Tọa Thích Thiện Minh, Linh mục Nguyễn Văn Lý chẳng hạn. Nhưng sau khi Phan Văn Khải qua Mỹ hứa hẹn và trở về, thì tại sao lại có sự gia tăng đàn áp Tôn Giáo. Đâu là những điều trái ngược trong những sự việc này ?
Sau đây là những lý do mà chúng tôi giả thiết. Mong quý độc giả nghĩ thêm về những giả thiết này.
Tranh chấp quyền hành nội bộ
Sau khi Phan Văn Khải qua Mỹ hứa hẹn Tự do Tôn giáo, thì Trần Đức Lương qua Trung Cộng. Phan Văn Khải thuộc nhóm thân Mỹ, Trần Đức Lương thuộc nhóm thân Trung Cộng. Nếu để Phan Văn Khải yên lành làm theo lời hứa Tự do Tôn giáo, thì nhóm Phan Văn Khải thắng thế trong kỳ Đại Hội Đảng sắp tới. Khi Trần Đức Lương qua Trung Cộng, biết đâu nhận chỉ thị của quan thầy là phải làm giảm thế lực của nhóm Phan Văn Khải và dằn mặt Mỹ muốn đặt tầm ảnh hưởng tại Việt Nam. Việc gia tăng đàn áp Tôn giáo, chống lại lời hứa của Khải, là việc tranh chấp nội bộ của Đảng giữa nhóm thân Trung Cộng (Trần Đức Lương) và nhóm thân Mỹ (Phan Văn Khải). Nạn nhân của chính trị nội bộ Đảng là dân lành Việt Nam vậy.
Tiến lên để lùi là vừa
Cái lý do giả thiết này cũng có thể là của cả các nhóm trên chủ trương. Đảng Cộng sản biết rằng họ buộc phải trả cái giá Tự do Tôn giáo để có thể nhận được hỗ trợ của Hoa kỳ vô cùng thiết cần cho chế độ, nhất là về Kinh tế, Thương mại. Đảng bắt đầu tính toán rằng nếu cho Tự do Tôn giáo đúng như Hoa kỳ đòi hỏi, thì Lực lượng Tôn giáo có thể lan sang đấu tranh cho Nhân quyền, cho Dân chủ và như vậy Quyền hành độc tài Cộng sản bị đe dọa. Ai cũng biết rằng Cộng sản thường áp dụng chiến lược “Tiến lên rồi Lùi là vừa“. Tỉ dụ Cộng sản cứ bắt bừa, kết án độc đoán, bỏ tù người ta, rồi sau đó giảm án, thả tù... để lấy tiếng là nhân đạo, là cho Tự do...Tỉ dụ trường hợp Linh mục Nguyễn Văn Lý. Khi họ biết là sẽ phải trả cái giá Tự do Tôn giáo, thì bây họ gia tăng đàn áp Tôn giáo để rồi Hoa kỳ phản ứng, đòi hỏi, họ tuyên bố cho Tự do Tôn giáo, nhưng chỉ lùi lại cái mức ngày hôm nay. Đây là thủ đoạn ma giáo đánh lừa của Cộng sản.
Phản ứng lại khởi điểm của
Tiến trình Dân chủ hóa
Ngày Lễ Quốc Khánh của Hoa kỳ, Tòa Tổng Lãnh sự Mỹ tại Sài gòn mờiø những nhà Đối Kháng, trong đó có những Vị Tranh đấu cho Tự do Tôn giáo. Chúng tôi coi đây là khởi điểm cho một Tiến trình Dân chủ hóa tại Việt Nam. Một tiến trình Dân chủ hóa cần phải có Lực lượng Nhân dân. Những Nhà Đối Kháng tại quốc nội và Đảng Cộng sản đều biết rằng Lực lượng Nhân dân đối kháng ấy sẽ đến trước tiên từ Tín hữu các Tôn giáo. Một số Lãnh đạo Tôn giáo cùng với những Nhà đấu tranh cho Dân chủ có lẽ đã ra mặt vận động công việc này. Tỉ dụ Cụ Lê Quang Liêm, Linh mục Nguyễn Văn Lý, Mục sư Nhẫn, một số Thượng tọa gia tăng trả lời những cuộc Phỏng vấn của nước ngoài, nghĩa là cuộc đấu tranh ở quốc nội bắt đầu thế động. Việc gia tăng đàn áp của Cộng sản đối với Tôn giáo có thể hiểu như việc phản ứng lại thế động khởi điểm này. Trong giả thiết ấy, chúng ta phải triệt để đấu tranh ủng hộ thế động của những Vị Lãnh đạo Tôn giáo chân chính và những nhà Đấu tranh cho Dân chủ tại Quê Hương để mau tiến đến một Lực lượng Nhân dân đối lập với độc tài. “Tự do phải mua bằng giá mắc mới có“. Xin một số người đừng thấy Cộng sản hù một cái là co vòi ngồi rúm lại để mơ Cộng sản thương hại mà cho Tự do. Xin cũng ý thức rằng đàn áp cũng là cái mầm tạo hăng say và bắt đầu những cuộc Cách Mạng.
Cố thủ nắm độc quyền hay là
Tự do Tôn giáo “định hướng xã hội chủ nghĩa“
Đây là cái chủ trương cố hữu của Đảng CSVN đã bao chục năm nay. Đây là cái lý do đàn áp hiện nay mà toàn Đảng chủ trương.
Đảng CSVN sợ những tập họp Dân chúng bởi lẽ những Tập họp này có khả năng chống lại độc tài. Tôn giáo là Tập họp Dân chúng được nuôi dưỡng và bảo vệ bằng lòng Tin thiêng liêng vào đời sau. Khi có lòng tin thiêng liêng vào đời sau thì cuộc sống thân xác hiện tại có thể được mỗi cá nhân coi nhẹ, nghĩa là Tín hữu có thể chết về thân xác nếu lòng Tin thiêng liêng về đời sau bị cấm cản, chà đạp.
Cộng sản, ngay cả ở thời kỳ thịnh nhất của chế độ, đã tìm mọi cách tiêu diệt Tôn giáo, nhưng họ đã thất bại. Vì vậy họ chuyển sang chiến thuật khắc phục Tôn giáo bằng những biện pháp như:
=> Cho những thành phần giáo gian quốc doanh len lỏi vào hàng ngũ Lãnh đạo Tôn giáo để chia rẽ, làm cho hàng Lãnh đạo không thể có một tiếng nói chung khả dĩ nói lên những sự thật phũ phàng mà chế độ khủng bố Dân chúng. Tỉ dụ thời kỳ yên tiếng của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.
=> Tạo ra những Giáo Hội quốc doanh song hành. Xử dụng những Giáo Hội quốc doanh này để chia rẽ Tín hữu. Tỉ dụ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam để chống lại Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất. Tỉ dụ Tổng Liên Hội Tin Lành Miền Nam để nghe theo Đảng, chia rẽ Tín đồ Tin Lành, chống lại các Giáo Hội Tin Lành thầm lặng tại gia.
=> Quản chế, bao vây, ngăn cản, kềm kẹp, đàn áp những Lãnh đạo Tôn giáo không làm theo hướng Chính trị của Đảng. Đó là những trường hợp của Hoà thượng Thích Quảng Độ, Cụ Lê Quang Liêm, Linh mục Nguyễn Văn Lý, Mục sư Nguyễn Hồng Quang... Cấm đoán sinh hoạt của những Giáo Hội do các Lãnh đạo chân chính này điều hành.
=> Cho một số ngợm giáo gian quốc doanh, nhân danh Tôn giáo, tổ chức những Đoàn thể Tín hữu đứng trong Mặt Trận Tổ Quốc dưới sự điều hành của Đảng.
Tất cả những việc làm trên đây của Đảng là nhằm mục đích diệt trừ đối kháng để Đảng giữ độc quyền thi hành Chính trị độc tài.
Ngày nay, trong thế bí của chế độ, nhất là về Kinh tế, Tài chánh, Thương mại, Đảng phải van lậy Hoa kỳ. Hoa kỳ đặt cái giá Tự do Tôn giáo. Đảng biết rằng phải trả cái giá ấy nếu muốn có hỗ trợ của Mỹ. Nhưng Đảng không thể bỏ chủ trương nắm quyền độc tài cho Đảng. Trong chủ trương như vậy và vẫn cố thủ muốn nắm độc quyền cai trị, nên:
@ Đảng phải tìm cách làm giảm tầm ảnh hưởng của những Lãnh đạo chân chính, đàn áp những Giáo Hội không theo họ. Có lẽ đây là lý do mà Cộng sản gia tăng đàn áp lúc này vì họ muốn trừ hậu họa khi mà họ buộc phải trả giá Tự do Tôn giáo theo yêu cầu của Mỹ.
@ Khi mà họ cho Tự do Tôn giáo, thì lúc ấy là Tự do Tôn giáo cho những thành Lãnh đạo ngợm giáo gian quốc doanh và cho những Giáo Hội do họ điều khiển hoặc Giáo hội nào mà hàng Lãnh đạo nhắc cho Giáo dân rằng:“Tôn giáo không làm Chính trị“.

Tóm lại, Đảng sẽ trả cái giá Tự do Tôn giáo mà Hoa kỳ đòi hỏi, nhưng đó là Tự do Tôn giáo “Định hướng Xã Hội Chủ Nghĩa“ mà Đảng tự nhận mình là nhóm Lãnh đạo độc quyền và Tiên phong thực hiện “Đinh hướng Xã Hội Chủ Nghĩa“.

“ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA“, những tiếng trống rỗng mà chính Đảng CSVN và Hoa kỳ cũng chẳng hiểu đó là gì.
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế.

No comments: