Sunday, September 2, 2012

PHONG VŨ * TẠ ƠN

Tạ ơn người đồng cảnh
Viết tặng những anh lao động của Lao Thừa Phủ Huếû năm 79 (nhân Lễ Tạ
Ơn năm 2002 tại Canada)


Tôi khóc vì anh đã mấy lần,
Hỡi anh "thủ bếp" có lòng nhân
Những đêm gió hú mưa phơi phới
Tôi thấy các anh vẫn ở trần!...
Thừa Phủ nhà Lao chứa bọn mình
Chừng năm bảy chục mái đầu xanh
Anh đương làm thợ, anh xe rác
Anh quét nhà bàn, anh quét sân.
Không biết ban ngày lạc ở đâu?
Chiều chiều tụ họp đến cùng nhau
Anh vui kể chuyện đi lao động
Hai bữa "nhà bàn" chuyện biển dâu... (1)
Có những hôm nào tôi sốt đau!
Anh buồn nhưng chẳng biết làm sao,
Thức khuya dậy sớm lo cơm nước,
Chia sớt cùng tôi những nỗi sầu!...
Ôi trái tim anh đẹp bội phần,
Hỡi anh "thủ bếp" có lòng nhân
Hôm nay tôi ở Canada lạnh,
Nhớ đến anh mà nước mắt dâng
PHONG VŨ
Toronto, 10-2002
(1) Chúng tôi đều lên "nhà bàn" ăn hai buổi, nghe thì kêu lắm nhưng chỉ có
cơm độn sắn (rất hiếm), còn thì phần nhiều bo bo (loại hạt cho ngựa ăn!) và
mắm thối! Rau muống thì chặt kiểu cho heo ăn! Thê thảm! Đó là nhà lao
dưới chế độ VC thời kỳ 79.
Ghi chú: tác giả - một nữ sĩ ở Toronto - ở tù VC 23 năm về trước, nhân Lễ TạƠn 2002 làm bài thơ nhớ lại người bạn tù hay giúp đỡ.
  

No comments: