Saturday, September 8, 2012

TƯỜNG LINH * MỘT GÓC XUÂN

Thơ TƯỜNG LINH

MỘT GÓC XUÂN

Nhớ PhanBáThụyDương

Bình sinh ta không ưa rượu mấy
Nhưng buổi chiều nay ta phải say
Bạn tìm không gặp, chờ không thấy
Một mình ta biết uống sao đây ?
Dẫu sao cũng phải mừng xuân mới
Chào xuân ta cạn một ly đầy

Có phải ly này ly thứ tư
Thơ ta giờ biết có còn như
Thuở trăng xuân thắm vườn xuân cũ
Trăng với người chung đọc cổ thư
Trăng soi sáng cả trần gian đấy
Khó gặp người đang ẩn tích cư

Chiều đã vơi chưa thế hỡi chiều
Uống nhiều nhưng chửa hết bao nhiêu
Rượu dành mời bạn mình ta uống
Bút rỉ, hồn đơn khập khiễng gieo

Rượu vẫn nồng men, thơ cạn men
Ngập ngừng vướng mắc chuyện chê khen
Bạn bè thân cũ về đâu hết
Khuya vẫn mình ta với ngọn đèn

Rót tiếp đầy ly... lại uống thôi
Nàng thơ gọi mãi chẳng về ngôi
Thu mình một góc xuân nhân thế
Đây đó còn vang tiếng pháo vui.
Tường Linh

No comments: