Monday, September 3, 2012

PHẠM HOÀI VIỆT * TỬ THỦ AN LỘC

TỬ THỦ AN LỘC
- Kính dâng các hương linh Chiến Sĩ QLVNCH
đã hy sinh trong trận tái chiếm Thành An Lộc.
- Kính tặng gia đình Biệt Cách Dù và anh họ Biệt Cách Dù PXP.
Xương tan dựng lại Thành An Lộc
Danh vẫn ngợi khen Biệt Cách Dù !
PHVVẫn thương kính Biệt Cách Dù chiến sĩ
Bao tháng năm lưu lạc chốn quê xa
Chí can cường dũng liệt vẫn hằn da
Việt Nam Mẹ ! Quê Cha mau quang phục.
Trai nước Việt anh hùng nào chịu nhục
Đã bao lần sung trận thập tử sanh
Thân dù ngã - khí phách vẫn tinh anh
Không thối chí - tung hoành ta phục chiến.
Quảng Trị, Thừa Thiên đầu vùng hỏa tuyến
Này Đông Hà, căn cứ Ái Tử doanh
Áo hoa Dù pha lẫn lá rừng xanh
Quyết tử chiến chiếm lại thành An Lộc.
Liên Đoàn 81/BCD giải vây An Lộc
Bao gian truân trước mặt vẫn tiến lên
Quyết hy sinh tiêu diệt lũ bạo quyền
Loài quỷ đỏ đang nghiền tan quê Mẹ.
Biệt Cách Dù đoàn quân hùng mau lẹ
Quyết một lòng tái chiếm lại địa danh
An Lộc ghi: Mũ Đỏ tiếng hùng anh
Cao quý lắm ! Thanh danh ngời ca mãi.
Phạm Hoài Việt

No comments: