Tuesday, September 4, 2012

PHONG VŨ * KẺ LY HƯƠNG TÂM SỰ

 KẺ LY HƯƠNG TÂM SỰ
Tặng Phạm Hoài Việt

Năm chục ở tù ra (1)

Con út tuổi mười ba,

Con đầu đi bên nớ,

Ba nó không về nhà!...

Hai mấy năm trôi qua,

Đau khổ thấu tận da!

Tinh thần không nao núng

Lập trường vẫn Quốc Gia...

PHONG VŨ

No comments: