Wednesday, October 19, 2016

NGUYỄN PHÚC LIÊN - NGUYỄN VẠN PHÚ- TRƯNG VƯƠNG

Saturday, March 23, 2013

Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN,*ĐỐI VỚI ĐIỀU 4,

ĐỐI VỚI ĐIỀU 4, KHÔNG THỂ NHÂN NHƯỢNG, MÀ PHẢI DỨT KHOÁT LOẠI BỎ
Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tếGeneva, 14.03.13
 
Công Giáo VN dứt khoát với Điều 4 qua Bản Nhận Định & Góp Ý về sửa đổi
Hiến Pháp của Hội Đồng Giám Mục VN do ĐC Nguyễn Văn Nhơn ký 1/3/13

(Hình Giáo Dân GX Ngọc Long - Vinh ký kiến nghị đòi hủy bỏ Điều 4 Hiến Pháp)

Đã nhiều năm liên kết Đấu tranh cùng với PHONG TRÀO HIẾN CHƯƠNG 2000, chúng tôi đồng quan điểm với PHONG TRÀO rằng Dân phải NỔI DẬY dứt bỏ Cơ chế CSVN hiện hành để có thể phát triển đất nước và cứu Nước trước xâm lăng của Trung quốc.

Ngày nay cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP đang bùng dậy tại Quốc nội đầu tiên từ giới Trí thức và Tôn Giáo. Nhưng giới Trí thức và Tôn giáo cần phải có một SỨC MẠNH KHẢ THỂ của quần chúng thì mới có hiệu lư.c. Cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP đặt trọng tâm vào Điều 4 của Hiến Pháp vì chính Điều 4 này là nguồn gốc gây tha hoá Cá nhân và Xã hội cũng là nguyên cớ phá sản Kinh tế Quốc gia.

Bài này có ý cho thấy rằng tầm quan trọng của cuộc đấu tranh CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP đặt vào việc loại bỏ Điều 4. Để chứng minh như vậy, chúng tôi xin bàn đến những khía cạnh sau đây:
=> Cách Mạng Hiến Pháp bất bạo động cần Quần chúng sẵn sàng bạo động
=> Điều 4 tự nó là Nghịch lý Nguyên tắc và tạo Loạn quyền thực tế
=> Cách Mạng Hiến Pháp nhất thiết phải đòi bỏ Điều 4

A. Cách Mạng Hiến Pháp bất bạo động cần Quần chúng sẵn sàng bạo động

Cuộc đấu tranh trong Cơ chế CSVN ngày nay là phải đối chọi với thứ ĐỘC TÀI cố thủ giữ lấy của cải đã ăn cướp được một cách bất chính. Độc tài thời Lénine/Staline còn có lý tưởng vì họ muốn áp đặt lên dân một Ý thức hệt với ngưỡng vọng một “Thiên đàng trần thế “. Nhưng khi chính đoàn ngũ đảng viên của họ nhận biết “Thiên đàng trần thế“ chỉ là ảo tưởng, thì đoàn ngũ cán bộ này sẵn sàng đi với dân để chấm dứt độc tài nhà nước. Khi Liên-xô và Đông Au sụp đổ rồi, Trung quốc và Việt Nam vẫn cố thủ giữ lấy Cơ chế Cộng sản. Những nước này giữ thứ ĐỘC TÀI không phải vì lý tưởng nữa, mà là thứ ĐỘC TÀI tham quyền cố vị cho đảng mà thôi, bất chấp dân đói khổ. Dân đói khổ quá buộc hai đảng CSTQ và CSVN phải mở cửa với Tây phương để kiếm cơm. Khi Tây phương đổ vốn vào, thì ĐỘC TÀI dùng quyền chặn họng dân để vơ vét của chung thành của riêng bằng THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ.

Khi đảng viên CS từ trên xuống dưới đã ăn cướp được ngập họng rồi, thì ĐỘC TÀI trở thành một thứ dùng quyền để giữ của cải ăn cướp được cho riêng mỗi người.

Chúng tôi đã ví CSVN ngày nay giống như đàn chó mỗi con đang ngậm được cục xương. Con chó ngậm cục xương tìm chỗ riêng mà trốn để gâ.m. Con chó gậm xương vừa mang thái độ sợ sệt vì lo xương đang ngậm bị cướp lại, vừa dễ trở thành điên rồ cắn càng, thậm chí cắn cả mẹ của nó.

ĐỘC TÀI csvn ngày nay là thứ độc tài vừa sợ Dân vì của cải riêng có được là bất chính, vừa hung hổ với Dân vì sợ Dân lấy lại của cải đang dấu cất.

Cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP lúc này là phải đối chọi với thứ ĐỘC TÀI bảo vệ tài sản đã cướp giựt được một cách bất chính, nghĩa là không phải là thứ độc tài cho ý thức hệ như thời Lénine/Staline, không phải là thứ độc tài cố thủ giữ lấy quyền hành cho đảng như sau khi Liên –xô, Đông Au vừa sụp đổ, cũng không phải là thứ độc tài hù doạ, lừa bịp dân để vơ vét tài sản riêng bằng THAM NHŨNG, LÃNG PHÍ.

Hiện nay chúng ta phải đấu tranh với ĐỘC TÀI của những con chó đang ngậm cục xương, cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP nếu chỉ bằng kiến nghị giấy tờ với những lý luận, thì CSVN dễ bỏ những kiến nghị ấy vào sọt rác.

Đã từ ngày 14.02.2013, nhận thấy tình hình sẽ đi đến bùng nổ một cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP, chúng tôi đã chọn Chủ để: PHONG TRÀO QUẦN CHÚNG ĐẤU TRANH ĐÒI MỘT HIẾN PHÁP MỚI. Chúng tôi đã viết trong Bài Mở Đầu như sau:

“Có người cho rằng việc Ký Tên như cuộc “Cách Mạng nhung“ của giới Trí thức mà CSVN sẽ bỏ sọt rác, nghĩa là không mang đến hiệu lực nào. Trước sức mạnh võ lực đàn áp của Công an CSVN, những cuộc đấu tranh bằng bất bạo động, bằng văn bản, tự nó không mang lại hiệu lực tác động lên ĐỘC TÀI CSVN ở giai đoạn chỉ bảo vệ miếng ăn mà họ đang ngậm trong mồm. Cái hiệu lực của bất bạo động hay văn bản lý luận không nằm ở những Lý lẽ đúng hay sai, mà nằm ở cái SỨC MẠNH BẠO ĐỘNG KHẢ THỂ đứng hậu thuẫn cho bất bạo động hay những Văn bản Lý lẽ đưa ra.

Thực vậy, Chính quyền Anh quốc không trao trả Độc Lập cho Dân Ấn Độ nếu không có SỨC MẠNH BẠO ĐỘNG KHẢ THỂ hậu thuẫn cho cuộc đấu tranh bất bạo động của Thánh GANDHI. Hiệu quả của cuộc đấu tranh bất bạo động của Thánh GANDHI đến từ việc cả khối người Ấn Độ sẵn sàng BẠO ĐÔ.NG.”

Trong Bài tiếp theo ngày 21.02.2013, dưới đầu đề QUẦN CHÚNG HÓA NHỮNG ĐÒI HỎI VỀ HIẾN PHÁP, chúng tôi kêu gọi việc đấu tranh phải lan mạnh tới quần chúng để lấy SỨC MẠNH BẠO ĐỘNG KHẢ THỂ, nghĩa là một sức mạnh của quần chúng sẵn sàng BẠO ĐỘNG tự vệ khi những con chó điên CSVN đang ngậm cục xương dùng bạo lực cắn càn hay bỏ những đòi hỏi chính đáng của cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP bất bạo động bằng Lý luận vào sọt rác.

Việc Ký tên cho Phong trào Đấu tranh đang tiến hành rộng rãi, mỗi Chữ Ký là một đóng góp cho SỨC MẠNH BẠO ĐỘNG KHẢ THỂ làm tăng thêm hiệu lực thành công của cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP. Hiện nay có ba Nhóm kêu gọi quần chúng Ký Tên:

1) NHÓM KHỞI XƯỚNG BỞI 72 NHÀ TRÍ THỨC

Nhóm này khởi xướng bởi 72 nhà Trí thức Quốc nô.i. Nhóm kêu gọi Ký Tên qua Diễn Đàn BOXIT Việt Nam.

2) NHÓM “LỜI TUYÊN BỐ CÔNG DÂN TỰ DO“
Nhóm này khởi xướng bởi những Nhà Báo nhân việc Nhà Báo trẻ NGUYỄN ĐẮC KIÊN thẳng thắn phê bình Nguyễn Phú Tro.ng. Nhóm kêu gọi Ký tên qua Diễn Đàn DÂN LÀM BÁO.

3) NHÓM ỦNG HỘ LÁ THƯ CỦA HỘI ĐỒNG GIÁM MỤC VIỆT NAM
Lá Thư của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam vừa được công bố ngày 01.03.2013, thì ngày 03.03.2013, các Giám mục VN ở Hải ngoại và các Cơ quan Truyền Thông Công Giáo Hải ngoại kêu gọi Ký Tên ủng hộ qua Diễn Đàn VIETCATHOLIC.

Những Chữ ký này đóng góp xây dựng một LỰC LƯỢNG QUẦN CHÚNG CỤ THỂ mà CSVN phải nể sợ SỨC MẠNH của Lực Lươ.ng.

B. Điều 4 tự nó là Nghịch lý Nguyên tắc và tạo Loạn quyền thực tế

Đây là nhận định của LÁ THƯ góp ý của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam và nay được phổ biến rộng rãi trong các Giáo xứ từ Bắc chí Nam. Chúng tôi theo sát LÁ THƯ này để trình bầy tính cách NGHỊC LÝ NGUYÊN TẮC và LOẠN QUYỀN THỰC TẾ do chính Điều 4 Hiến Pháp tạo ra.

Đọc kỹ LÁ THƯ góp ý của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam về Hiến Pháp, chúng tôi thấy nổi bật lên những điểm sau đây: (i) nghịch lý nguyên tắc; (ii) lọan quyền thực tế; (iii) thủ phạm của nghịch lý nguyên tắc và loạn quyền thực tế chính là Điều 4 Hiến Pháp.

Nhập đề cho LÁ THƯ, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã nói rất rõ về lý do để viết đưa ý kiến về sửa đổi Hiến Pháp:

1) Chính Nhà nước CHXHCN đã muốn lấy ý kiến của nhân dân. Hội Đồng Giám Mục khen ngợi và tán thành nhã ý này của Nhà nước vì Nhà nước CHXHCN đã hiểu rất đúng rằng “Hiến Pháp của một quốc gia trước hết và trên hết phải là của chính người dân “.


2) Vì thấy đồng một nhận thức như vậy, nên Hội Đồng Giám Mục VN, ở tư cách là công dân của một nước, ý thức trách nhiệm phải đóng góp xây dựng cho Hiến Pháp được hiểu là “của chính người dân “. Những ý kiến đóng góp xây dựng Hiến Pháp được gửi đến Uûy Ban Dự thảo sửa đổi Hiến Pháp, chứ không phải gửi lên Nhà nước hay đảng CSVN đang cầm quyền. Hội Đồng Giám Mục VN viết LÁ THƯ cũng không phải là ở quan điểm đấu tranh cho Tôn Giáo.

I. Quyền con người

Hội Đồng Giám Mục VN cũng nhìn nhận rằng “Bản Dự thảo đã dành cả chương II (điều 15-52) để nói về quyền con người. Quyền con người đã được chính thức nhìn nhận trong Tuyên ngôn quốc tế về quyền con người (10.12.1948), và Việt Nam cũng đã ký kết. Bản Dự thảo đã liệt kê khá đầy đủ những quyền căn bản của con ngườị“

Nhưng đó chỉ là những liệt kê trên văn bản theo nguyên tắc. Những điều mà Hội Đồng Giám Mục muốn phân tích để từ đó góp ý kiến là trên thực tế những điều liệt kê ấy có được hiểu đúng, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo pháp luật hay không?

Theo nguyên tắc, quyền bính Chính trị được nhân dân trao cho nhà cầm quyền là để tạo điều kiện pháp lý và môi trường thuận lợi cho việc thực thi quyền con người. Nhưng trên thực tế, những quyền của con người chỉ được ban phát cách tùy tiện do quyền bính Chính trị. Lý do chính yếu của việc những quyền con người liệt kê trên văn bản không được hiểu đúng, không được tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo pháp luật trong thực tế là Hiến Pháp ngay từ đầu (Điều 4) đã dành quyền Chính trị cho độc đảng với độc tôn một Chủ nghĩa riêng của đảng này: “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng” (Điều 4)

Thực vậy:

=> Quyền tự do ngôn luận (điều 26), quyền sáng tạo văn học, nghệ thuật (điều 43), quyền tự do tín nguỡng, tôn giáo (điều 25) không thể được thực hiện hay chỉ được tùy tiện ban phát khi mà Điều 4 độc tôn Chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh vốn từ bản chất là vô thần.

=> Thực tế từ bao chục năm trường, sự trói buộc tư tưởng vào một hệ ý thức duy nhất đã kìm hãm tư duy sáng tạo của người dân Việt Nam. Đây là một trong những lý do lớn, dẫn đến tình trạng trì trệ và chậm tiến của Việt Nam về nhiều mặt: giáo dục, khoa học và công nghệ, văn hóa và nghệ thuâ.t.

Điều 4 trong cùng một văn bản Hiến Pháp tự nó, theo nguyên tắc, là trái nghịch với những Điều khoản về những quyền của con người được liệt kê ra trong cùng văn bản; và trên thực tế là cho đảng độc quyền Chính trị tùy hứng ban phát cho dân mà thôi.

Chính vì nhận định những nghịch lý trên nguyên tắc và những lạm quyền đối với những quyền căn bản của con người, nhất là những quyền chỉ được nhắc ra mà không khai triển cụ thể trên thực tế, mà Hội Đồng Giám Mục VN đề nghị:

l. Hiến pháp cần xác định rõ: mọi người đều tự do và bình đẳng về phẩm giá và quyền. Quyền con người là những quyền gắn liền với phẩm giá làm người, và vì thế, là những quyền phổ quát, bất khả xâm phạm, bất khả nhươ.ng.
2 . Lấy truyền thống văn hóa dân tộc làm nền tảng tư tưởng cho việc tổ chức và điều hành xã hội Việt Nam.
3 . Nêu rõ nội dung quyền được sống (đối chiếu với điều 21 Dự thảo): mọi người đều có quyền sống. Không ai được phép tước đoạt sự sống của người khác, từ khi thành thai đến khi chết. Nhà nước có nhiệm vụ bảo vệ sự sống con người. Mọi người đều có quyền bảo vệ sự sống của mình, miễn là không làm tổn hại đến sự sống của người khác.
4 . Nêu rõ quyền tự do ngôn luận (đối chiếu điều 26 Dự thảo): mọi người đều có quyền tự do tư tưởng, tự do trình bày quan điểm và niềm tin của mình.
5 . Nêu rõ quyền tự do tôn giáo (đối chiếu điều 25 Dự thảo): mọi người đều có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo. Quyền này bao hàm việc tự do theo hay không theo một tôn giáo nào, tự do thực hành các nghi lễ tôn giáo, cá nhân hoặc tập thể. Không tôn giáo nào hoặc chủ thuyết nào được coi là bó buộc đối với người dân Việt Nam. Nhà nước không tuyên truyền tiêu cực về tôn giáo, không can thiệp vào công việc nội bộ của tôn giáo như: đào tạo, truyền chức, thuyên chuyển, chia tách sát nhập... Các tổ chức tôn giáo có quyền tự do hoạt động xã hội cộng đồng như giáo dục, y tế...


II. Quyền làm chủ của nhân dân

Nhà nước CHXHCN tuyên bố rằng quyền lực tối cao là từ người dân. Hội Đồng Giám Mục VN cũng nhận định quyền làm chủ của nhân dân như sau đây. Theo nguyên tắc, chủ thể của quyền bính chính trị phải là chính nhân dân xét như một toàn thể trong đất nước. Nhân dân trao việc thi hành quyền bính ấy cho những người có năng lực và tâm huyết mà họ bầu làm đại diện cho họ, bất kể người đó thuộc đảng phái chính trị hoặc không thuộc đảng phái nào. Chỉ khi đó mới có Nhà nước pháp quyền “của dân, do dân và vì dân” (Lời nói đầu). Vì thế việc tự do ứng cử của mỗi công dân là đòi hỏi tất yếu trong một xã hội dân chủ, văn minh và lành ma.nh. Đồng thời việc bỏ phiếu công khai, khách quan và công bằng, là đòi hỏi cần thiết để người dân có được những đại diện mà họ tín nhiê.m. Chính nhân dân có quyền đánh giá năng lực của những đại diện họ đã bầu, và khi cần, họ có quyền thay thế những đại diện đó. Tuy nhiên trong thực tế từ bao chục năm trường, Điều 4 Hiến Pháp khẳng định cách tiên thiên sự lãnh đạo quyền bính Chính trị dành cho đảng CSVN, nghĩa là chính Điều 4 phủ nhận chủ thể quyền bính phải là từ dân.

Chính vì để có sự thuần nhất nhận định về chủ quyền của người dân trong Hiến Pháp cả về nguyên tắc và thực tế mà Hội Đồng Giám Mục VN đề nghị những điểm sau đây:

l . Hiến pháp cần phải làm nổi bật quyền làm chủ của nhân dân, không chỉ bằng một mệnh đề lý thuyết nhưng cần được thể hiện trong những điều khoản cụ thể của Hiến pháp, và có thể thi hành trong thực tế. Bản Dự thảo khẳng định: “Tất cả quyền lực Nhà nước thuộc về nhân dân mà nền tảng là liên minh giữa giai cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức” (Ðiều 2). Nhưng trong thực tế, công nhân, nông dân và trí thức là những thành phần chịu nhiều thiệt thòi nhất trong xã hô.i. Thực tế đó cho thấy khẳng định về quyền làm chủ của nhân dân chỉ có trên giấy tờ và lý thuyết.
2. Để tôn trọng quyền làm chủ của nhân dân, trong Hiến pháp không nên và không thể khẳng định cách tiên thiên sự lãnh đạo của bất kỳ đảng phải chính trị nào (X. điều 4), vì chủ thể của quyền bính chính trị là chính nhân dân, và nhân dân trao quyền bính đó cho những người họ tín nhiệm qua việc bầu cho.n. Những cá nhân được bầu phải chịu trách nhiệm trước nhân dân về việc họ làm, chứ không thể là một tập thể mơ hồ rồi cuối cùng không ai chịu trách nhiệm cả.
3. Hiến pháp hiện hành chỉ công nhận quyền sử dụng đất chứ không công nhận quyền sở hữu đất của công dân. Ðiều này đã gây ra nhiều lạm dụng và bất công nghiêm tro.ng. Vì thế, Hiến pháp mới cần công nhận quyền sở hữu đất đai của công dân và các tổ chức tư nhân như tuyệt đại đa số các quốc gia trên thế giới.
4. Hiến pháp phải tôn trọng quyền tham gia hệ thống công quyền ở mọi cấp, của mọi công dân, không phân biệt thành phần xã hội, sắc tộc, tôn giáo...


III. Thi hành quyền bính chính trị
Theo nguyên tắc, quyền bính chính trị mà nhân dân trao cho nhà cầm quyền được phân chia thành quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp. Để những quyền bính này được thi hành cách đúng đắn và hiệu quả, cần có sự độc lập chính đáng của mổi bên và vì công ích của toàn xã hô.i. Trong thực tế của Việt Nam nhiều năm qua, đã không có được sự độc lập này, dẫn đến tình trạng lạm quyền và lộng quyền, gây ra nhiều bất công, suy thoái về nhiều mặt: kinh tế, xã hội, đạo đức. Cuối cùng, người dân nghèo phải gánh chịu mọi hậu quả và Việt Nam, cho đến nay vẫn bị xem là một nước kém phát triển.


Nguyên nhân sâu xa là không có sự phân biệt giữa đảng cầm quyền và Nhà nước pháp quyền. Điều này thể hiện ngay trong nội dung của Hiến pháp 1992, và Dự thảo vẫn tiếp tục đường lối như thế.

Một đàng, điều 74 khẳng định Quốc hội là “cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất”; đàng khác, Điều 4 lại khẳng định đảng cầm quyền là “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội”. Vậy, ai lãnh đạo ai? Phải chăng Quốc hội chỉ là công cụ của đảng cầm quyền? Nếu như thế, việc người dân đi bầu các đại biểu Quốc hội có ý nghĩa gì? Một sự chọn lựa thật sự tự do hay chỉ là thứ dân chủ hình thức?


Bản Dự thảo cũng dành nhiều chương dài để nói về Quốc Hội (điều 74-90), về Chủ tịch nước (điều 91-98), về Chính phủ và Thủ tướng (điều 99-106). Không có chương nào và điều nào nói về Tổng bí thư đảng cầm quyền. Đang khi đó, thực tế là Tổng bí thư nắm quyền hành cao nhất vì cũng theo Dự thảo, đảng cầm quyền là “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội” (điều 4)! Như thế phải chăng đảng ở trên luật pháp và ngoài luật pháp, chứ không lệ thuộc luật pháp? Nếu đảng cầm quyền đã lãnh đạo cả Nhà nước và xã hội, thì còn cần gì Quốc hội, cần gì đến Tòa án!


Những phân tích trên cho thấy sự mâu thuẫn và tính bất hợp lý ngay trong nội dung Hiến pháp. Sự bất hợp lý này dẫn đến tình trạng bất hợp lý trong thực tế cuộc sống, là nguồn gốc của những bất công, dẫn đến bất ổn xã hội, kìm hãm sự phát triển lành mạnh và bền vững của đất nước.

Chính vì tính cách loạn quyền hành do Điều 4 sinh ra như trên đã trình bầy mà Hội Đồng Giám Mục VN đề nghị:


l . Phải vượt qua sự bất hợp lý từ trong cấu trúc Hiến pháp, bằng cách xóa bỏ đặc quyền của bất kỳ đảng phải chính trị nào, đồng thời nhấn mạnh vai trò của Quốc hội là “cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất”, do dân bầu ra và là đại diện đích thực của nhân dân, chứ không phải là công cụ của một đảng cầm quyền nào.
2 . Xác định tính độc lập của các quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp; cung cấp nền tảng pháp lý cho việc thi hành những quyền này cách độc lập và hiệu quả.
3. Luật hóa sự kiểm soát của nhân dân đối với việc thi hành pháp luật bằng những quy định cụ thể.


Kết luận

Đọc kỹ những phân tích của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam trong những phần trên đây, chúng tôi thấy rằng thủ phạm gây nghịch lý nguyên tắc chính trong nội tại Hiến Pháp và tạo lọan quyền thực tế đối với người dân chính là Điều 4 của Hiến Pháp. Những đề nghị của Hội Đồng Giám Mục VN, dù không minh nhiên nhắc đến thủ phạm ấy, nhưng đều quy tụ vào một điểm là phải loại Điều 4 hiện hành ra khỏi Hiến Pháp.

Nếu đảng CSVN cố tình để Điều 4 trong Hiến Pháp thì đó là chỉ vì cố thủ dành lấy quyền hành độc đoán Chính trị trên Dân tộc mà thôi.

Như trong phần mở đầu LÁ THƯ, Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đứng về phía trách nhiệm người dân mà góp ý. Cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP bất bạo động ngày nay đang mạnh dạn nổi dậy tại Quốc nội là việc đối chọi quy tụ vào Điều 4 của Hiến Pháp giữa Dân và đảng CSVN:

1) Một mặt, Dân chúng muốn xóa bỏ Điều 4 khỏi Hiến Pháp như loại trừ thủ phạm gây nghịch lý nguyên tắc trong văn bản Hiến Pháp và tránh đi cái nguồn gốc gây lọan quyền thực tế, lộng hành quyền bính trong thực tế đối với dân.
2) Một mặt, đảng CSVN cố thủ giữ Điều 4 trong Hiến Pháp bất chấp những nghịch lý nguyên tắc do Điều 4 này cho thấy tỏ tường, đồng thời đảng cần Điều 4 để dễ lọan quyền thực tế, lộng hành quyền lực mà hà hiếp, bóc lột Dân.

Nếu xét về quyền lợi Dân tộc và Đất nước, thì Dân đứng về phía bảo vệ chính đáng, còn đảng CSVN đứng về phía tàn phá bất nhân !

C. Cách Mạng Hiến Pháp nhất thietá phải đòi bỏ Điều 4


Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Sinh Hùng phải lo sợ và phát biểu ra những điều bất nhất và vô lý trước cao trào CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP đang nổi dậy mạnh mẽ tại Quốc nội vì những lý do sau đây:


1) Một mặt,
Chính CSVN kêu gọi “Dân góp ý sửa đổi Hiến Pháp“, nghĩa là CSVN đã cho phép và cổ võ cho cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP đang bùng lên hiện nay. Trọng và Hùng thấy mình “há miệng mắc quai“ nên đã phải nói sảng nói khùng mà một số nhà báo chịu không được đã lên tiếng phản bác. Nhà báo trẻ Nguyễn Đắc Kiên, phóng viên “Gia đình và Xã hội”, đã mạnh mẽ chống lại những lời tuyên bố của Nguyễn Phú Trọng khiến nhà báo này bị sa thải. Nhà báo Võ Văn Tạo cũng đã có bài viết tựa đề “Giữ Điều 4 mới chính là suy thoái đạo đức, thưa ông Tổng bí thư!”. Trong bài này, ông Võ Văn Tạo viết :”Muốn duy trì điều 4 trong Hiến pháp, ông Trọng muốn giữ độc quyền đảng trị, thực chất chỉ cốt duy trì quyền uy chính trị và đặc quyền đặc lợi vật chất cho những đảng viên có chức quyền biến chất.”

2) Mặt khác,
CSVN không ngờ rằng, vì lời kêu gọi mỵ dân “Dân góp ý sửa đổi Hiến Pháp“, mà cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP đã nhanh chóng NỔI DẬY từ Bắc chí Nam. Số người ký tên vào Phong trào CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP cho đến ngày hôm nay 05.03.2013 đã lên tới 6611 mà người mang số 6611 là Hồ Hồng Sơn, một công nhân tại Sài Gòn. Trong danh sách, những thành phần ký tên gồm những người đã là cựu Bộ trưởng, những đảng viên CSVN, những Trí thức, Thanh niên, Sinh viên. Lực lượng có sức mạnh cụ thể, sẵn sàng hành động dù với BẠO ĐỘNG, đó là giới nội trợ, nông dân và công nhân. Điều mà CSVN còn ngại sợ hơn nữa là cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP còn có sự tham dự dứt khoát của Khối Công Giáo Việt Nam với những Vị Giám mục đã ký tên như: Giám mục NGÔ QUANG KIỆT, cự Tổng Giám Mục Hà Nội, Giám mục NGUYỄN CHÍ LINH, Giáo phân Thanh Hóa và là Phó Chủ Tịch Hội Đồng Giám Mục VN, Giám mục NGUYỄN THÁI HỢP, Giáo phận Vinh và là Chủ tịch Uûy Ban Công Lý & Hòa Bình. Trong danh sách, người ta còn thấy ký tên nhiều Linh mục và các Nữ tu. Nguyễn Phú Trọng và Nguyễn Sinh Hùng chắc chắn phải hoảng sợ vì Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã chính thức và dứt khoát tham dự cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP này. Đàng sau Hội Đồng Giám Mục Việt Nam là Khối Công Giáo toàn quốc gồm các Giám mục, Linh mục, Nam Nữ Tu sĩ và Giáo dân trong đó hơn 1 triệu Giáo dân Miền Bắc và 500’000 Giáo dân Vinh đã từng đấu tranh gần đây trong sự đàn áp dã man của Công An. Những Giáo dân này sẽ không còn sợ hãi nữa trong cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP này mà Hội Đồng Giám Mục Việt Nam đã chính thức và dứt khoát nhập cuô.c. Đã 13 năm nay, chúng tôi theo rõi thái độ của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam dưới sự cai trị hà khắc của CSVN. Chúng tôi đã có lần công kích thái độ “trùm chăn“ của Hội Đồng Giám Mục VN, nhưng lần này, chúng tôi ngạc nhiên và hết lòng ca ngợi việc nhập cuộc cứng rắn và dứt khoát của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam cho cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP để cứu nước.


Cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP đòi hỏi chính yếu và nhất thiết phải bỏ ĐIỀU 4 khỏi Hiến Pháp. Điều 4 mà CSVN muốn cố thủ giữ lại, khẳng định: “lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, lấy chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng“


Cho dù Hiến Pháp 2013 được vẽ vời với những mỹ từ về NHÂN QUYỀN, về TỰ DO tư duy, lòng tin và ngôn luận, về tổ chức CÔNG QUYỀN, về QUỐC HỘI, về QUÂN ĐỘI, về KINH TẾ với Tư hữu, về ĐỘC LẬP tam quyền Lập Pháp, Hành Pháp và Tư Pháp… cho đẹp Văn Bản Hiến Pháp như thế nào đi chăng nữa, mà nếu ĐIỀU 4 được giữ lại thì tất cả những vẽ vời vừa nói ra đây trong Văn Bản sẽ phải chịu quy chế “XIN-CHO” mà quyền lực tối thượng của đảng CSVN độc đoán muốn CHO thì cho, muốn KHÔNG CHO thì không cho. Đó là Điều khoản cho phép đảng CSVN trở thành “Hoàng Đế” sinh sát Dân, những quyền cá nhân của Dân và những Tổ chức xã hội mà Dân cần có để điều hợp cuộc sống chung. Điều 4 cho đảng CSVN một thứ siêu quyền lực đứng trên mọi thứ quyền khác của Dân và của Xã hội Việt Nam.


Cuộc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP này bản chất là BÁT BẠO ĐÔ.NG. Việc CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP nhất thiết đòi hỏi phải bỏ ĐIỀU 4 là hoàn toàn hữu lý. Nếu đảng CSVN cố thủ giữ lại ĐIỀU 4, đó là sự điên rồ mà Khối Dân nổi lên làm CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP không thể nào nhượng bộ đươ.c. Lý do không thể nhượng bộ là Dân Tộc Việt Nam không thể tiếp tục sống trong tình trạng nô lệ dưới quyền tối thượng “Hoàng đế đảng CSVN“.


Nếu CSVN dùng bạo lực Công an để khoá miệng Dân, áp đặt ĐIỀU 4, thì Khối CÁCH MẠNG HIẾN PHÁP cũng có sức mạnh quần chúng sẵn sàng hành động dù với BẠO ĐỘNG để tự vệ và tiếp tục đòi bỏ ĐIỀU 4 vì đây là việc giải thoát chính mình ra khỏi tình trạng nô lệ dưới ách độc tài của đảng CSVN.


Giáo sư Tiến sĩ NGUYỄN PHÚC LIÊN, Kinh tế
Geneva, 14.03.13

Friday, March 22, 2013

NGUYỄN VẠN PHÚ * VINASHIN

Vinashin gây hại như thế nào?

 
images 
 
Thời báo Kinh tế Sài Gòn tuần này có hai bài quan trọng về hậu quả mà Vinashin đang gây ra cho hệ thống ngân hàng trong nước.
Đó là bài “Phá sản Vinashin, tại sao không?” của Hải Lý và bài “Nỗ lực lội ngược dòng của PVFC” của Ngọc Lan.
Lâu nay nói đến Vinashin chúng ta đều hình dung một cục nợ khổng lồ nhưng hầu như không có thông tin gì cụ thể về cục nợ này. Chỉ đến khi các ngân hàng hay công ty liên quan có vấn đề, phải sáp nhập, hợp nhất hay nói chung có động thái gì đó phải công khai thông tin thì “cục nợ Vinashin” mới dần lộ diện. Quy mô và sự độc hại của một Vinashin đang trên bờ phá sản có thể vượt quá sự hình dung của mọi người.
Nổi lên gần đây nhất là chuyện đảo nợ. Toàn bộ số tiền 600 triệu đô-la nợ của các tổ chức tài chính nước ngoài được Vinashin đề xuất hoán đổi thành trái phiếu kỳ hạn 12 năm, có sự bảo lãnh của Bộ Tài chính Việt Nam. Trước đó khoản trái phiếu quốc tế 750 triệu đô-la thì chắc chắn Nhà nước phải gánh vì do Chính phủ phát hành lấy tiền về giao cho Vinashin.
Bài báo của Hải Lý viết: “Nếu tính cả khoản trái phiếu quốc tế 750 triệu đô la Mỹ mà Chính phủ đã phát hành dành cho Vinashin, từ nay ngân sách nhà nước có khả năng phải gánh 1,35 tỉ đô la Mỹ nợ của tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy. Số tiền này gần bằng 30.000 tỉ đồng mà Ngân hàng Nhà nước dự tính sẽ tái cấp vốn cho 5 ngân hàng, do Nhà nước nắm quyền chi phối, trong ba năm để hỗ trợ viên chức, bộ đội mua, thuê nhà ở xã hội”.
Với những khoản nợ trong nước, nạn nhân đầu tiên của Vinashin là Habubank, phải sáp nhập với SHB vì không gánh nổi khoản nợ xấu hơn 3.345 tỉ đồng của Vinashin để lại. Rồi đến Tổng công ty cổ phần Tài chính dầu khí (PVFC) và Ngân hàng Phương Tây (Western Bank) lên kế hoạch sáp nhập, phải xin phép Ngân hàng Nhà nước cho phép không tính hai khoản nợ xấu của Vinashin và Vinalines trị giá hơn 2.800 tỉ đồng vào tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng hợp nhất.
Bài báo của Ngọc Lan kể lại: “Đầu năm 2010, khi công bố báo cáo tài chính năm 2009, PVFC đã phải giải trình về khoản dư nợ tín dụng 1.305 tỉ đồng cho các khách hàng thuộc nhóm Vinashin vay quá hạn thanh toán mà không tính vào nợ xấu. Tại thời điểm đó, PVFC viện dẫn tất cả các quyết định của Chính phủ và NHNN cho phép khoanh, cơ cấu lại các khoản nợ cũ của Vinashin, chưa đưa vào nợ xấu nhằm “giữ” được lợi nhuận hơn 500 tỉ đồng của năm tài chính 2009. Kết quả kinh doanh những năm tiếp theo cũng không khá hơn vì cục nợ này vẫn còn nguyên đó”.
Ngoài trường hợp cụ thể này, bài báo còn cho biết hàng chục ngân hàng chủ nợ khác cũng được Chính phủ chỉ đạo khoanh nợ, không yêu cầu nhận nợ bắt buộc, không phát mãi tài sản đối với con nợ Vinashin. Đổi lại, tất cả các khoản vay, mua trái phiếu của Vinashin tại các ngân hàng được hoán đổi thành trái phiếu đảo nợ có bảo lãnh của Chính phủ, thời hạn 10 năm nhưng có giá trị bằng 30% dư nợ gốc mà các tổ chức tín dụng đã cho Vinashin vay. Các ngân hàng thiệt hại đến 70%, rồi 10 năm nữa không biết sẽ nhận về được bao nhiêu. Mỗi ngân hàng thiệt hại cả ngàn tỷ đồng nhưng chưa biết sẽ hạch toán ra sao như “BIDV đã trích tới gần 4.000 tỉ đồng [dự phòng rủi ro đối với các khoản vay của Vinashin] mà vẫn chưa hết nợ”.
Chính vì thế bài của Hải Lý cho rằng cần phải để Vinashin phá sản vì “sự phá sản của Vinashin là một bài học cảnh tỉnh cho các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, buộc họ phải đẩy nhanh cải cách, tự nâng cao hiệu quả kinh doanh, vì nếu không họ sẽ bị đào thải”.
Dù còn chưa đi vào chi tiết, hai bài báo cũng bước đầu làm rõ cái tác hại của Vinashin lên nền kinh tế.
Xin mời mọi người mua báo để đọc.
*                      *                      *
Vấn đề đặt ra ở đây là vì sao không công khai thông tin giải quyết cục nợ Vinashin để xã hội giám sát? Sau khi vụ việc Vinashin nổ ra từ năm 2010, đã có nhiều văn bản liên quan đến chuyện tái cơ cấu tập đoàn này, trong đó luôn nhấn mạnh đến yêu cầu minh bạch thông tin nhưng tình hình làm ăn của Vinashin những năm gần đây, cách giải quyết nợ nần, cách sắp xếp tổ chức lại tập đoàn này ra sao thì hoàn toàn thiếu vắng thông tin.
Lúc trước các quan chức nói cũng có phần đúng là Vinashin nợ 86.000 tỷ đồng nhưng tiền không mất đi đâu, tiền nằm trong tài sản của Vinashin. Lúc mới nổ ra vụ việc, dù giá trị thật của tài sản Vinashin thấp hơn nợ nần nhưng dù sao cũng có giá trị nào đó. Nay bên nợ thì khoanh lại, không cho đòi, lại giải quyết theo kiểu “đẩy về tương lai” thì chắc chắn bên tài sản do không ai giám sát, không ai đòi quyết liệt, sẽ hao hụt theo ngày tháng. Lẽ ra đã phải cho Vinashin phá sản từ lâu để chủ nợ chăm lo việc thanh lý tài sản, biết đâu thu về còn nhiều hơn bây giờ.

VOA * TRƯỜNG TRƯNG VƯƠNG


Tin tức / Ðời sống / Phụ nữ

Trưng Vương ngày ấy, bây giờ

Các nữ sinh trường Trưng Vương thời xưa.
Các nữ sinh trường Trưng Vương thời xưa.
CỠ CHỮ
Trưng Vương ngày ấy, bây giờ

Đại hội Trưng Vương mỗi năm được tổ chức ở một địa điểm dành cho các cựu nữ sinh Trưng Vương sống khắp nơi trên thế giới. Đại hội năm nay được diễn ra chính thức vào tối thứ Bảy, ngày 30 tháng Ba, tại khách sạn Mariott Saville, bang Virginia, thuộc khu vực thủ đô Hoa Kỳ Washington D.C. VOA ban Việt ngữ đã liên lạc và có cơ hội trò chuyện với ba cựu nữ sinh Trưng Vương, đồng thời là ba trong số các thành viên tham gia chuẩn bị cho đại hội, để biết thêm chi tiết về đại hội, và đồng thời được lắng nghe thêm những tâm sự của họ về sự kiện này. Xin mời quý vị cùng theo dõi Câu chuyện Phụ nữ tuần này do Hồng Hoa trình bày.

Tại thủ đô Hoa Kỳ Washington, D.C hàng năm, cứ vào thời điểm cuối tháng Ba, đầu tháng Tư, nhiều du khách từ khắp mọi nơi lại kéo về để được cảm nhận không khí tưng bừng, đầy sức sống qua hình ảnh những khóm anh đào bừng nở.  Còn đối với những cựu nữ sinh trường Trưng Vương, một trong những trường danh tiếng hàng đầu ở Việt Nam dành cho nữ sinh từ khoảng  50 năm trước, hòa quyện trong vẻ đẹp rực rỡ, tinh khôi, của những cành anh đào, thì ngày 30 tháng Ba năm nay sẽ là dịp để họ tề tựu, họp mặt, cùng nhau ôn lại những kỷ niệm đẹp thời đi học.

Cựu nữ sinh Hồng Thủy, một thành viên tham gia tổ chức đại hội Trưng Vương năm nay tại Washington, D.C. cho biết:

“Đại hội Trưng Vương năm nay thì chúng tôi có hai phần: một ngày là tiền đại hội, diễn ra vào ngày 29/3, đây là ngày cho các cựu học sinh họp mặt trong nội bộ Trưng Vương thân mật ở nhà hàng Harvest Moon, Arlington, Virginia; còn ngày đại hội chính thức dành cho không những cựu học sinh Trưng Vương mà còn mở cửa tiếp đón các thân hữu khác, thì  sẽ làm ở khách sạn Marriott Saville, cũng ở bên Virginia, vào tối thứ Bảy, ngày 30/3.”

Được biết, tổng số vé đại hội Trưng Vương bán ra năm nay đã vượt quá con số 500 tính tới thời điểm hiện tại. Cô Hồng Thủy nói hiện vẫn còn rất nhiều cựu học sinh Trưng Vương ở xa gọi về muốn tham dự nên ban tổ chức không biết số người tham dự cuối cùng là bao nhiêu. Đây quả là một tín hiệu vui khi sau mấy chục năm ra trường, cho dù mỗi người mỗi ngả, nhưng đại hội thế giới của trường Trưng Vương luôn thu hút rất nhiều người từ khắp mọi nơi, bao gồm Canada, Mỹ, Pháp, Việt Nam v…v… đến tham dự. Và để chuẩn bị cho một đại hội thế giới với quy mô lớn như vậy, theo cô Thúy Diệm, một thành viên khác tham gia tổ chức đại hội cho biết thường phải mất ba, bốn tháng lên kế hoạch, phân chia nhiệm vụ, và tiến hành công việc.

Cô Hồng Thủy còn cho biết, ba vùng lớn nhất mà Trưng Vương hay luân phiên tổ chức đại hội là Washington, D.C; California; và Houston, Texas, cho nên riêng tại Washignton D.C thì tổ chức năm năm một lần. Tuy nhiên, ngoài đại hội Trưng Vương thế giới, cô Kiều Thu, thuộc niên khóa nhỏ nhất, cho biết thêm:

Các cựu học sinh Trưng Vương tại lễ tưởng niệm Hai Bà TrưngCác cựu học sinh Trưng Vương tại lễ tưởng niệm Hai Bà Trưng
​​“May mắn nhờ có internet nên vấn đề liên lạc không còn khó khăn như ngày xưa nữa. Riêng tại DC, thì các cựu nữ sinh Trưng Vương gặp nhau rất thường xuyên. Có chị ra trường từ năm 1959, có người ra trường 1975, 1977, nhưng mà vẫn gặp nhau ít nhất là một tháng một lần. Gặp nhau cười đùa ăn uống, rồi đi thăm đi viếng, chia sẻ những kỉ niệm cũ, cũng như là đỡ đần nhau nếu cần thiết. Và còn tham dự sinh hoạt những tổ chức huynh hữu hội đoàn ở trong vùng.”

Ngoài việc gặp gỡ, hàn huyên nói chung, cô Hồng Thủy nói,  riêng các cựu học sinh sống ở vùng Washington, D.C còn tổ chức những buổi mừng sinh nhật chung. Bên cạnh đó, còn những sinh hoạt chính như ngày lễ Hai Bà Trưng sắp tới thì Trưng Vương cũng phụ với Hội Cao niên để tổ chức lễ Hai Bà Trưng.

Tuy đã tham gia đại hội bốn lần trên tổng số khoảng bảy lần đại hội được tổ chức tại D.C., nhưng cô Kiều Thu tâm sự mỗi lần tham dự đại hội cô đều có cảm xúc khác nhau:

“Lần đầu tiên chỉ mua vé đến tham dự, ngồi một góc nhìn các chị bận rộn lo tổ chức. Nhưng mình đến là để ủng hộ tinh thần của học trò Trưng Vương. Lần thứ nhì thì được tham dự một vài công tác thì là cũng vui. Lần thứ ba thì đóng góp nhiều hơn. Lần thứ tư thì tổ chức với nhóm trẻ của Trưng Vương 68-75, nói trẻ thì là trẻ so với các chị lớn thôi chứ các cô cũng lớn hết rồi.”

Thời gian không chờ đợi ai, nhưng có lẽ những kỉ niệm vẫn luôn ở đó, trong lòng từng con người đã từng gắn bó dưới cùng ngôi trường, nơi mà cô Thúy Diệm nói rằng Trưng Vương là một nơi mà bảy năm trời tất cả học sinh cùng học với nhau như một gia đình. Khi hồi tưởng lại những năm tháng ấy, cô Thúy Diệm chia sẻ:

“Cô hay làm báo thời còn đi học.  Khi có báo rồi thì được qua các trường khác để bán báo. Rồi các trường khác cũng qua trường mình để bán báo. Lúc đó thì các nam sinh mới được qua các trường nữ và nữ sinh mới được qua các trường nam. Khi mình đi qua đi lại đó thì mình cũng có quen những người bạn khác phái, và từ đó cũng nảy nở tình bạn mà đem lại cho mình niềm vui và những cuộc gặp gỡ thú vị.

Rồi làm bích báo, viết bài cho trường, hay tập san Mê Linh. Thành ra cô nhớ những thời gian mà Tết, làm những tờ bích báo, viết bằng tay. Thời đó viết bằng tay trên một tờ giấy rất to, rồi dán lên trên tường, mỗi lớp dán một tờ như vậy, rồi thi đua xem tờ bích báo nào được chọn. Sau này được in thành những đặc san. Mỗi một năm, ban đại diện của trường thì lại được chịu trách nhiệm làm đặc san cho trường. Thành ra những thời gian đó cô rất thích, tại vì cô cũng hay trình bày báo, viết bài, và đó là những việc mà cô nhớ nhất khi mà cô còn ở dưới mái trường Trưng Vương.”

Cô Hồng Thủy cũng kể thêm:

“Kỷ niệm thời đi học thì có nhiều lắm. Con gái mới lớn mà, thì chúng tôi trong những dịp lễ Hai Bà Trưng thì cũng có những chương trình múa hát, văn nghệ. Tôi có một nhóm bạn cũng năng nổ hoạt động trong trường, chúng tôi có những kỉ niệm tập múa tập hát. Rồi những đêm văn nghệ ở Norodom, thì các trường thi thố tài năng thì cũng có dịp gặp trường Chu Văn An và các trường khác. Con gái mới lớn lên thì đó là thời mơ mộng, chi tiết cũng vui.”

Cũng giống như cô Hồng Thủy, cô Kiều Thu nói rằng kỷ niệm ở Trưng Vương thì rất nhiều, để mà kể thì không biết kể cái nào và bỏ cái nào, vì cái nào cũng đẹp và cũng đáng nhớ.

Buổi họp mặt của các cựu nữ sinh Trưng Vương niên khóa 60-67Buổi họp mặt của các cựu nữ sinh Trưng Vương niên khóa 60-67
​​​​“Nhưng có lẽ nhớ nhất là nhớ những người bạn. Học trò nào cũng phải đi học, chăm chỉ học hành, rất sợ cô giáo. Nhưng đồng thời tình thày trò cũng khác bây giờ, nhất là mình ở hải ngoại, nên tình thày trò rất sâu đậm, trong đó có sự kính nể lẫn sự thương mến. Nếu không có kỷ niệm với bạn thì kỷ niệm cũng không còn gì để mà nhớ. Có thể nói là quý nhất là những người bạn. Những ngày học bài, những ngày đi tập văn nghệ, những ngày đi ăn quà vặt với nhau, cái nào cũng đáng nhớ hết. Giờ gặp lại cũng chỉ nói từng đó chuyện thôi nhưng cũng chừng ấy chuyện mà nói đi nói lại hoài không biết chán.”

Theo lời của cả ba cô Hồng Thủy, Thúy Diệm, và Kiều Thu, ba cựu học sinh thuộc các thế hệ khác nhau, thì Trưng Vương luôn là một ngôi trường không những đặt trọng tâm vào chuyện học văn hóa, mà chuyện duy trì hạnh kiểm tốt, đức hạnh cũng là một chuyện rất quan trọng. Để thi được vào trường đã khó, đến lúc vào được trường rồi, dù học giỏi đến đâu mà hạnh kiểm không tốt, vi phạm những kì luật của trường thì đều bị đuổi. Khắt khe là vậy, nhưng cô Hồng Thủy nói:

“Khi mà mình được đào tạo trong một ngôi trường kỉ luật như vậy thì ra ngoài mình cũng là một công dân tốt trong nước Việt Nam của mình. Và trong gia đình, khi người đàn bà lập gia đình, một người đàn bà có đức hạnh, thì gia đình của mình cũng sẽ hạnh phúc; con cái mình được giáo dục cái giáo dục của mình.”

Và đây là ý kiến của cô Thúy Diệm:

“Công ơn của các thày cô không thể nào mà các cựu nữ sinh, cô nói riêng, và các cựu nữ sinh Trưng Vương nói chung, quên được. Nhờ có sự rèn luyện đó, và thày cô cũng như cha mẹ, cũng như cô chú bác dạy dỗ mình, thương yêu thật lòng. Thành ra những tình cảm đó, không nhờ những sự dạy dỗ đó, thì có lẽ rằng là bây giờ mình có thể không được như ngày nay.”

Cũng giống như hai cô Hồng Thủy và cô Thúy Diệm, cô Kiều Thu tâm sự:

“Dù cho ngày hôm nay, mình có làm đến chức gì đi chăng nữa, mình có làm cao chăng nữa thì mình nợ những sự thành công đó. Nhờ có sự dạy dỗ của thày cô, sự nuôi nấng của bố mẹ mình mới được ngày hôm nay. Trong thâm tâm của cá nhân cô cũng như những người học trò Trưng Vương khác, ai cũng nhớ ơn thày cô, đã dạy cho mình từ lúc vỡ lòng, chập chững đến trường, đến lúc mình rời ghế nhà trường. Đó là ơn vô cùng to lớn mà mình không biết làm sao mình trả được.“

Bên cạnh những ký ức về những người thày, người cô, tình bạn cũng chính là điều mà các cựu nữ sinh Trưng Vương hiện giờ luôn nâng niu và quý trọng. Cô Thúy Diệm nói:

“Với các bạn mà không được tham dự thì Thúy Diệm thấy những bạn Trưng Vương đó mà có dịp gặp lại nhau thì đó là cả một hạnh phúc. Tại vì khi gặp lại nhau không chỉ nhìn thấy những khuôn mặt của những người bạn của mình ngày xưa, mà cả những kỷ niệm, bao nhiêu thứ trở lại với mình. Mấy bạn không tham dự được thì Thúy Diệm cũng mong rằng có một ngày nào đó Thúy Diệm được gặp lại các bạn, để chia sẻ với các bạn những ngày mình không được gặp nhau.”

Cô Kiều Thu muốn nhắn gửi tới những người bạn học mà cô chưa có cơ hội gặp lại rằng:

“Riêng với những người bạn mà không có dịp gặp lại, nhất là những người bạn thân ở Trưng Vương thì những kỷ niệm ngày xưa, cá nhân Kiều Thu lúc nào cũng nhớ. Cầu mong các bạn được vui vẻ, hạnh phúc, và hy vọng rằng, chúng ta có dịp gặp lại. Dù ở môi trường nào thì cái ngày gặp lại đó sẽ rất vui và có lẽ chắc sẽ rất cảm động.”

Cô Hồng Thủy nói thêm:

“Thật sự ra em biết không, khi hỏi một người như tôi, một người đàn bà 70 tuổi, khi mình muốn trở lại cái gì thì chắc chắn mình muốn trở lại thời tuổi trẻ của mình. Muốn trở lại ngày vui với bạn bè, muốn được sống lại những ngày đó….”
Ý kiến
     
bởi: Thanh Mai từ: Saigon
21.03.2013 11:11
Thanh Mai xin nhờ nơi đây để gửi lời kính thăm đến quý Thày cô và toàn thể các bạn TV rất đáng mến yêu. TM luôn nhớ về trường xưa bạn cũ, dù đã "sáu mí" tuổi rồi!
Nhân đây xin trả lời bạn "vô danh" rằng: dù có khó nghèo, ở VN chúng tôi vẫn tổ chức Đại Hội TV gần như thường niên. Chúng tôi gặp gỡ vì "Tình TV" luôn sâu xa đầm ấm, chứ không phải vì "phú quý sinh lễ nghĩa", hay "bần cùng thì sinh...đạo tặc" đâu bạn ạ. Các bạn TV ở nước ngoài về VN cũng tìm thăm bạn cũ, mà ở VN ra nước ngoài cũng tìm bạn cũ để thăm, đó là mối dây thiêng liêng ràng buộc, chứ không phải do dư tiền dư giờ mà gặp. Mong bạn hiểu lại dùm, cảm ơn.

bởi: kim cuc từ: phap
21.03.2013 10:28
Cac chi, cac ban oi, hom nay minh moi biet duoc trang web cua truong TV, minh rat muon va biet tin ban cua minh bay gio o dau lam, neu cac ban con nho den toi hoc lop 11&12C nam 1975-1976 thi email cho minh biet nha, minh rat muon biet tin cac ban lam.

bởi: Thương Nhớ Khôn Nguôi từ: Hoa Kỳ
21.03.2013 08:46
Cứ mỗi lần có dịp được thưởng thức ca khúc Trưng Vương Khung Cửa Mùa Thu (nguyên tác: Tell Laura I Love Her), lời Việt: Nam Lộc, lòng tôi lại bồi hồi bất tận, thật khó mà cầm được nước mắt, thương nhớ khôn nguôi đến biết bao kỷ niệm thật khó phai của Đất Nước…
Cuộc đời cứ miên man trôi mãi tựa như một dòng sông, lúc thì có hướng, khi thì bất định, hai chữ Vô Thường của Nhà Phật thật ý vị và thâm diệu làm sao, trong những phút lắng đọng, trôi theo bao dòng hoài niệm của một thưở học trò xa xăm, nhưng vẫn cứ tựa như là mới trong ngày hôm qua vậy…
Chúc các bạn Nữ Sinh Trưng Vương năm cũ trên khắp TG, luôn có dịp hội ngộ, tề tựu bên nhau, để cùng nhau tâm sự, vui đùa, và sẽ cũng cùng nhau chan hòa nước mắt… khi ôn lại những khoảng trời hoài niệm khó quên, về những năm tháng xa xưa của tuổi hoa học trò, quyện hòa với những dòng định mệnh bi tráng của Đất Nước…
VN, với một dòng Lịch Sử khá đặc thù, biến cố 1975…, đây là một trong những cuộc di dân rất ấn tượng của TG, trong thế kỷ 20 vừa qua, và hy vọng cuối cùng, vẫn sẽ là qui về những gì tốt đẹp nhất cho Dân Tộc này, phải không các bạn?
“…
Ta quyết nêu cao đức hạnh
Chăm lo trí dục người thục nữ anh tài”
Cầu mong rằng, ca khúc nữ sinh VN năm xưa này, sẽ sống mãi trong tim tôi, trong tim các bạn và trong tim của tất cả chúng ta, những người con của dòng giống Tiên Rồng, trong bất kỳ một tình huống nào của Lịch Sử Dân Tộc và TG…

bởi: ba Tam buon dua từ: dallas
20.03.2013 20:48
Mới ngày nào.Da dẻo căng tròn nhựa sống,mái tóc den nhánh và hai mắt to tròn như mắt nai.Bây giờ bà đã gần 70 "hai má hom hem lại lẹm cằm" Toc thi bạc phơ như cước ,hai mắt bây giờ thành bốn mắt ma` cũng không nhìn rõ di bên cạnh là anh chồng bụng bự lệnh khệnh .
Ôi ! Quá khứ sao ma dep quá hiện tại thì chỉ la bà gìa khó tính nhưng có văn họa.

bởi: Nguyễn từ: hoa kỳ
20.03.2013 19:34
Hoan nghênh các chị đã có cố tìm đến nhau .Mong truyền thống Trưng Vương luân chuyển mãi cho những thế hệ mai sau.Người phất cờ khởi nghĩa đầu tiên của một dân tộc quật cường nhưng trọng nam khinh nữ lại là một người Nữ-thật đáng để các đấng nam nhi tự suy nghĩ về trách nhiệm của mình đối với đất nước.Một gợi ý có thể nào các chị cùng góp tay giúp 1 học sinh Trưng Vương nào đó có hoàn cảnh khó khăn được cắp sách đến trường cho đến khi thành tài .

bởi: Vô danh
20.03.2013 14:13

Tất cả các hội viên luôn tỏ ra xứng đáng với danh hiệu con cháu HAI BÀ. Thật vậy ngoài tài nội tướng - đảm đang việc nhà - các hội viên còn tỏ ra rất xông xáo quán xuyến việc xã hội. Tôn chỉ của hội là luôn mở rộng vòng tay đến với nhau tìm đến nhau vì vậy số hội viên càng ngày càng gia tăng .

Bên cạnh đó là những chân tình của những học sinh đối với Thầy Cô

Nửa chữ tình này sánh Thái Sơn
Tình riêng riêng vẫn nhớ công ơn...

Được thể hiện qua những món quà tinh thần gởi về các Thầy Cô ở Việt Nam cùng những gói quà lưu niệm trao tận tay đến các Thầy Cô trong các buổi đại hội hàng năm.
Mỗi năm, trong ngày lễ kỷ niệm Hai Bà Trưng, Hội Cựu Nữ Sinh Trưng Vương Nam California, đều có phát giải Khuyến Học cho học sinh xuất sắc được tuyển chọn từ các Trung Tâm Việt Ngữ miền Nam California.

Tấm gương của hai vị anh thư nuớc Việt luôn soi dọi tâm trí của các hội viên trên con đường phát triển sự nghiệp mà Hai Bà đã giao lại cho chúng ta.

Bảo trì và phát huy văn hóa dân tộc nơi xứ người , nhất là qua việc tổ chức một cách trang trọng đại lễ Kỷ Niệm Hai Bà Trưng , là Ngày Truyền Thống của trường Trưng Vương từ xưa đến nay.
http://www.trungvuongus.com/

bởi: Vô danh
20.03.2013 11:24
Phú quý sinh lễ nghĩa nếu còn ở VN "kinh tế mới" thì có họp bạn không.

bởi: Việt Kiều từ: VA
20.03.2013 10:11
Trong lúc nghe các bà phát ngôn,con tim bị rục rịch nên viết sai,xin vui lòng cho đính chính câu cuối của bài Ca Dao :
Lợn no,con nín,tòm tem thì ...Tòm !

Xin đa tạ

bởi: Dương Mỵ UYỂN từ: 15c/6 Thi Sach Q1 HCM
20.03.2013 10:11
Chi em oi minh là HS Truong Trung Vương 68_75 nè khong biết làm sao để liên lạc với mọi người , có ai nhận ra cái tên của mình không vậy ? Ai nhận ra thi hướng dẫn mình liên hệ với mọi người nhé , Thân chào và chúc mọi người vui vẻ Đại Hội Trưng Vương nhé
Mong lắm
Trả lời
bởi: Vô danh
20.03.2013 12:30
Trưng Vương
CÁC BẠN TRƯNG VƯƠNG XA GẦN , NẾU Có TIN VUI , TIN BUỒN , MUỐN ÐĂNG TRÊN www.trungvuongus.com XIN HÃY GỬI VỀ tvdoday@yahoo.com, HOẶC
HỘI CỰU NỮ SINH TRƯNG VƯƠNG NAM CALIFORNIA
PO BOX 6073 ,
HUNTINGTON BEACH ,CA 92615 - 6073, USA

Tìm Bạn Trưng Vương Dấu Yêu Xưa :

http://www.trungvuongus.com/

bởi: Việt Kiều từ: VA
20.03.2013 10:06
Các bà nội trợ VN là những người đàn bà đảm đang nhất thế giới,trong đó có các cựu nữ sinh trường trung học Trưng Vương Hànội Sàigon .Này nhé :
Đang khi lửa tắt,cơm sôi,
Lợn kêu,con khóc,chồng đòi tòm tem .
Bây giờ lửa đã cháy lên,
Lợn no,cơm chín,tòm tem thì tòm.

Xin kính cẩn nhiêng mình hoan hô các bà .

bởi: Đỗ Diễm Thúy từ: Việt Nam
20.03.2013 09:33
Được xem tấm hình 6"cô" mặc áo dài trắng đứng trong sân trường , bỗng dưng nghe lòng xúc động chi lạ ...!
7 năm Trưng Vương (1975-1982) đối với em tưởng chừng như 7 năm trong cơn mộng mị , êm đềm và nên thơ làm sao ...!! Và thương quá một thời áo trắng .
Trưng Vương , Trưng Vương ... khung cửa mùa Thu !!

bởi: thang từ: vietnam
20.03.2013 08:53
Toi thich nghe bai " Trung Vuong khung cua mua thu" tu nho rui, cho hoi truong Trung Vuong hien gio o Saigon nam o dau vay ? Cam on nha

bởi: Dân Đen Tui từ: Ở nhờ đất Hoa Kỳ
20.03.2013 05:44
Kính thưa Qúy bà ,quý cô " Lịch sử không phải là cái miếu để thờ cúng , mà là đời sống luôn đổi mới .Truyền thống là một thói quen ,nếu truyền thống không hiện đại hoá " ( Trần Trung Đạo )đó là thông điệp,và còn bao nhiêu thôngn điệp nữa , như nhà báo trẻ Nguyễn đắc Kiên ,như Tạ phong Tần đang nằm trong khám lạnh ....còn có người đâu được học cái trường như các bà ,các cô học đâu ? Họ chỉ được học cái trường rất khiêm tốn Quốc Gia Nghĩa Tử mà giờ nầy họ đóng góp cho xã hội cả trăm cái bằng sáng chế . Đúng ! họ là anh hùng, con của những anh hùng "Vị quốc vong thân ...) Họ được cả thế giới vinh danh anh hùng đó . Dân Đen Tui ít học chỉ có cái chứng chỉ (Học tại trường làng ) thôi , xin quý bà ,quý cô đừng cười người ít học như Tui tội nghiệp nghe ! Dân Đen Tui tin rằng nhân kỷ niệm cuộc họp mặt năn nầy , qúy bà,qúy cô sẽ làm và sẽ nói cho cả thế giới thấy dân Việt Nam Tui đang đổi mới ,đang hiện đại hoá truyền thống như Trần Trung Đạo nói ở trên . Xin đừng nói chuyện đổi mới xe hơi, nhà lầu và cũng đừng hiện đại một vài câu tiếng Anh ,tiếng Pháp thậm chí cả tiếng Tàu nữa . ..Nếu không làm được như những thông điệp nêu ở trên, thì xin qúy Bà,quý Cô đừng xưng chúng Tui là người Việt Nam ,chúng Tui là học sinh của trường Nữ anh Hùng TRƯNG VƯƠNG . Tội nghiêr.p lắm ! ! !

bởi: bi mat từ: SG
20.03.2013 04:52
Ánh dương lấp ló ngọn hồng
Hoa tươi khai sắc , hương nồng nồng bay
phụ nữ Viêt Nam đẹp tuyệt vời ,chúc vui khỏe

bởi: khanhtran từ: TP/HCM
20.03.2013 04:46
Nhung ky niem thuo HS bao gio cung la nhung ky uc dep mai trong long moi con nguoi(nhat la nhung nguoi xa xu)! Thoi cap sach bao gio cung dong lai trong tam tri moi nguoi nhieu vui,buon thoi ay,giu duoc lien lac voi nhau ,den tham voi nhau, that song lai nhung tinh cam do den khi lia xa nhau!cach biet am duong moi lam cho chung ta thay quy cuoc song va yeu thuong nhau rat nhieu !Toi la 1 nam sinh truong C.V.A gop y chuc hoi nhung cuu HS Trung Vuong dum boc nhau hon.Kinh chuc!

bởi: tudo từ: Pháp.
20.03.2013 00:55
Trương nầy không nhận học sinh " góc giá " .

bởi: no name từ: tphcm.
20.03.2013 00:44
nhac den truong nu trung hoc trung vuong con chau haiba trung phat co khoi nghia chong quan tau xam luoc nuoc ta. ma khong nhac den truong trung hoc vo truong toan (nam sinh )thi con gi vui nua.-anh la traai anh hung votruong toan............
em la gai trung vuong muu cao..................
thao cam vien la noi bon tre hoc sinh chung toi tron hoc vao day quay pha nu sinh trung vuong thi hien thuc day nhung khong de bat nat duoc dau. gay tay gay chan bon con trai nam sinh la chuyen thuong tinh. bay gio da 69 tuoi roi nho em qua thoi gian qua mau that. kinh chuc quy cuu nu sinh trung vuong luon thanh dat tro ve xay dung lai hoi phunu viet nam da bi bon cong san pha tan nat het ca roi.khong mot dinh huong nao cho ho ca.dao duc xuong cap tram trong - chui chong boi nho chong tocao chong phan dong van duoc cong an tp pho ho chi minh khuyen khich
mot ngan le mot cach de nguoi cong san viet nam ap dung bao ve cho chu nghia maclenin phat trien. dung bao gio nghi rang luc luong vu trang viet nam- trung voi nuoc hieu voi dan- khi cai ban tho chu nghia maclenin van con ghi trong hien phap.
nguoi cong san cuc doan rap khuon bac kinh van chua chiu lui vao bong toi .thi lam sao lay lai duoc bien dao.danh mat hoang sa va truong sa vao tay cong san bac kinhma thoi , lieu chung co chiu dung lai o hoang sa va truong sa hay khong do moi la van de chinh hom nay.luc luong vu trang nhan dan hay luon sang suot de phong bon phan quoccam tamlam tay sai cho chinh quyen cong san bac kinh doi lot cong an nhan dan viet nam.chuan bi tam mau viet nam.chung dang yeu cau duoc phep ban nguoi dan viet nam dam chong nguoi thi hanh cong vu.mot phu nu can dam damtat vao mat ten cong san giao thong hanh su bat chinh bi lanh an 9 thang tu giam - mot trung uy canh sat co dong lanh 2nam tu giam vi dam chong lai canh sat giao thong quan binh thanh nhung ban an nang ne nhu vay van chua thoa man long khat mau cua chung-.nay lai con doi ban nua that la kinh khung.
da yeu kem trong van de dau tranh voi toi pham toi pham long hanh nhan dan dau kho con do long hanh cong an bat luc. nganh cong an co xung dang voi dong luong ma nhan dan viet nam da nai lung dong thue de tra luong cho cong an nhan dan viet namhay khong?rap khuon bac kinh la tu sat ong bo truong cong an hay ghi nho nhung loi noi nay.
ky ten
chu van than. .

bởi: Hung từ: Dallas, TX
20.03.2013 00:05
Tôi nhìn vào tấm Ảnh của các Nữ sinh trường Trưng-Vương ngày ấy, làm cho tôi nhớ lại những ngày vào năm 67-68, tôi thường đến cổng-trường trong giờ tan-học, để được làm quen với một Nữ-sinh. Nhưng ước muốn lại không thành, vì sau năm 68 tôi lại chuyển đơn-vị ra tận Miền-trung, ở đây ngày ngày đều cấm-trại, cấm-quân, cả năm không được ngày phép, nên đành chịu. Thời gian đã qua lâu nhưng tôi vẫn còn nhớ. Tôi chúc các Cô, các Chị thành-công tốt đẹp trong Đại-hội năm nay tại Hoa-thịnh-Đốn. Xin thân chào tất cả trong Đại-hội./.

bởi: nguyen thi bich Nga từ: Viet Nam
19.03.2013 23:44
Nhung nam thang hoc o Trung Vuong ( 1972-1975) la khoang thoi gian dep nhat trong cuoc doi toi ma khi ay toi chua cam nhan duoc het .
Toi rat tu hao la hoc sinh Trung Vuong , la con chau cua cac vi anh thu Hai Ba Trung , Ba Trieu ... ma su sach ngan doi luu danh.
Bai hop xuongTrung Nu Vuong va Tieng Trong Me Linh luon lam toi xuc dong va tu hao .

bởi: nguyen thuy dung từ: saigon
19.03.2013 22:57
Sau nhieu năm giai phong,VN chúng tòi có "Mái trường XHCN " dạy hoc sinh theo 5 điều cua Bac Hồ,không dạy hoc sinh "Tiên học lể, Hậu học văn" như các truong học duoi chế độ miền Nam VN trước đây nên giờ cái hậu qua thê thảm của nền giáo dục suy đồi, đạo đức xuống cấp hết cở nó đang thể hiện khắp xã hội VN hiện nay

bởi: 2lua từ: hoaky
19.03.2013 21:50
Nhung ke que mua thuong hay show off(nu sinh trung-vuong saigon) Hi hi hi !

bởi: Thảo Dân từ: Sài Gòn
19.03.2013 20:46
Bài viết cần nói rõ là trường Trưng Vương nào, Sài Gòn hay Hà Nội? Vì ở Hà Nội cũng có trường Trưng Vương. Và cũng rất nổi tiếng.

NGUYỄN MINH CẦN * STALIN

Stalin là lãnh tụ tài ba hay bạo chúa khát máu ?
Xếp hàng để đặt hoa lên mộ Stalin tại Quảng trường Đỏ Matxcơva, nhân kỷ niệm 60 năm ngày mất của nhà độc tài, ngày 05/03/2013.
Xếp hàng để đặt hoa lên mộ Stalin tại Quảng trường Đỏ Matxcơva, nhân kỷ niệm 60 năm ngày mất của nhà độc tài, ngày 05/03/2013.
REUTERS/Sergei Karpukhin
Nguyễn Minh Cần / Tú Anh
Thủ phạm gây ra cái chết oan khiên cho hàng chục triệu người hay anh hùng chiến thắng Đức quốc xã ? Sáu mươi năm sau ngày Stalin qua đời, ngày 05/03/1953, và hơn 20 năm sau ngày chế độ cộng sản Xô Viết sụp đổ, người dân Nga có vẻ mơ hồ về công, tội của nhân vật bị giới sử gia gọi tên là « đồ tể ». Chính sách trấn áp của Stalin vẫn còn được vài chế độ độc tài ở châu Á cố gắng bám víu, bất chấp những vết xe đổ.
Hơn hai mươi năm cầm quyền của Stalin từ 1930 đến 1953 được đánh dấu bằng những đợt khủng bố quy mô có hệ thống mà nạn nhân đầu tiên là các sắc dân thiểu số, rồi đến nông dân, tư sản trí thức và thành phần quân đội bị nghi ngờ « chống đảng ». Vào cuối thập niên 1980 nhờ chính sách perestroika của Mikhail Gorbachev và sự tan rã của Liên Xô, tội ác của Stalin được tố cáo một cách mạnh mẽ.
Trong tập tài liệu Les crimes de masse sous Staline (1930-1953) - Những tội ác tập thể của Stalin, công bố năm 2008,chuyên gia Nicolas Werth của trường Đại học Chính trị Pháp thống kê được 10 đợt khủng bố chính trị trong và ngoài nước, nhân danh lòng ái quốc.
Tháng 10/2007, lần đầu tiên Tổng thống Nga Vladimir Putin tham dự buổi lễ truy điệu từ 20 triệu đến 40 triệu nạn nhân của kẻ được mệnh danh là tay đồ tể. Đứng bên cạnh một « mồ chôn tập thể » ở thao trường quân sự Butovo, ngoại ô Maxcơva, nơi mà mật vụ Liên Xô đã xử bắn hàng chục ngàn người, Tổng thống Nga kêu gọi dân Nga « đoàn kết » đừng để tái diễn « quá khứ đau thương này ». Cựu trung tá KGB lên án điều mà ông gọi là « ý thức hệ hoang tưởng » nhưng bề ngoài được ngụy trang bằng những « giá trị cơ bản, nhân sinh, tự do dân chủ ».
70 năm trước, trong đợt « đại khủng bố » từ tháng 8/1937 đến tháng 11/1938, hơn 1,5 triệu người bị bắt và 800.000 bị xử bắn mà phần lớn… là đảng viên đảng cộng sản.
Tuy nhiên đến năm 2013 này, nhân ngày giỗ 60 của Stalin thì tình hình tại Nga có vẻ đổi khác.Theo nhà xã hội học Nga Lev Gudkov,chính quyền Putin công khai vinh danh Stalin. Trong một quyển sách giáo khoa được Bộ Giáo dục công nhận, ông Stalin được mô tả là một nhà « lãnh đạo hiệu quả ». Không ít người Nga mơ tưởng một Stalin « thứ hai » để phục hồi chế độ mà họ cho là « vàng son ».
Trong một cuộc thăm dò ý kiến năm 2012, có đến 47% người Nga tin rằng nhờ Stalin « sáng suốt » mà « Liên Xô được hùng mạnh phú cường » quốc tế kiêng nể. Tỷ lệ ý kiến ngược lại chỉ có 37%.
Nhà nghiên cứu chính trị Nga Maria Lipman, quy trách nhiệm cho cặp lãnh đạo Putin-Medvedev . Tuy hai nhân vật này tố cáo tội ác Stalin nhưng lại tránh phân tích sâu xa chủ nghĩa Stalin, vì chế độ hiện nay cũng xây dựng quyền lực « dựa vào mật vụ trấn áp dân chúng » bất chấp vết xe đổ. Tại Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Việt Nam « trại cải tạo lao động » vẫn tồn tại với nhiều hình thức.
Stalin là bạo chúa khát máu hay là một nhà lãnh đạo sáng suốt ? RFI đặt câu hỏi với nhà báo Nguyễn Minh Cần từ Maxcơva.
Đề tài về Stalin lại nổi lên
Trong tháng Ba năm nay, đề tài Stalin lại nổi lên trong dịp kỷ niệm 60 năm ngày ông qua đời. Điều này chẳng có gì lạ cả. Vì Iosif (Joseph) Stalin là vị chúa tể độc tài đã từng cai trị Liên bang Xô Viết bằng bàn tay sắt trong suốt 30 năm trời(1922-1953). Ông là Tổng bí thư Đảng Cộng sản Liên Xô, là Đại nguyên soái, Tổng tư lệnh tối cao các Lực lượng vũ trang Liên Xô, được suy tôn là “Người cha của các dân tộc”.
Do sự tuyên truyền, nhồi sọ người dân trong hàng chục năm trời, ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Liên Xô đã làm cho người dân Liên Xô một thời gian dài trên nửa thế kỷ sùng bái Stalin, coi ông không khác gì một vị thánh sống, một đấng cứu tinh của toàn nhân loại. Đến nỗi một nhà thơ Việt Nam, xứ sở cách xa Liên Xô hàng chục vạn cây số, mà cũng đã thốt lên: “Yêu biết mấy nghe con tập nói/Tiếng đầu lòng con gọi Stalin!” (Bài thơ Đời đời nhớ Ông, của Tố Hữu, tháng 3/1953).
Một ít sự thật về Stalin
Thế nhưng, kể từ sau khi bản báo cáo mật của Bí thư thứ nhất Đảng Cộng sản Liên Xô, Khroutchev tại đại hội 20, Đảng Cộng Sản Liên Xô (25-2-1956) về “Tệ sùng bái cá nhân Stalin” được tiết lộ ra ngoài thì nhiều người mới tá hỏa là nhà độc tài “đỏ” này đã gây ra quá nhiều tội ác, trước hết là tội diệt chủng đối với nhân dân đất nước mà ông ta thống trị.
Tội ác của Stalin có nhiều mặt, ở đây chỉ xin nói vài điều thôi.
1/ Bằng chính sách tập thể hóa nông thôn trong nửa đầu thập niên 30, ông đã tiêu diệt không thương tiếc tầng lớp năng nổ, tích cực, sáng tạo nhất ở nông thôn mà ông gọi là tầng lớp cu-lắc. Chính sách này bị nông dân phản đối, thì tại hội nghị Trung ương Đảng Cộng sản năm 1934, Stalin tuyên bố: “Phải tạo ra một tình thế mà các hộ cá thể, sau khi thu hoạch trên mảnh đất canh tác của họ, phải sống tồi hơn để họ có khả năng kém hơn các nông trang viên. Phải tăng thêm gánh nặng thuế má cho họ.”
Ở nhiều vùng, nông dân nổi dậy, Stalin đưa quân tàn sát rất dã man. Ở Ukraina, nơi được coi là vựa lúa của Liên Xô, cả một vùng lớn, nông dân không nổi dậy nhưng cũng không chịu vào nông trang tập thể, thế là Stalin dùng cái chính sách, tiếng Nga gọi là “golodomor”, dịch ra tiếng Việt là “làm cho chết đói”, nghĩa là cho quân bao vây cả vùng, không cho dân được xuất, không cho lương thực được nhập, đồng thời cho các đội (tựa như đội cải cách ruộng đất ở miền Bắc Việt Nam hồi 1953) xuống từng làng lùng sục, tịch thu tất cả lương thực để cho dân chết đói. Trong trận “golodomor” này có từ 20 đến 25 triệu người chết vì đói.
Nhà văn nổi tiếng Liên Xô Vasili Grosman đã mô tả trận giam đói nông dân ghê rợn này trong cuốn sách tựa đề “Mọi sự trôi qua”. Một điều chúng tôi nói thêm mà rất nhiều người Việt Nam không hề biết và không thể tưởng tượng nổi, là ở Liên Xô mãi cho đến năm 1956, nông dân vẫn sống như dưới thời nông nô (mặc dù chế độ nông nô đã được Nga hoàng xóa bỏ từ năm 1861), vì nông dân không được ra khỏi nông thôn. Một cách giản đơn nhất để làm chuyện đó là chính quyền Xô Viết không cấp giấy thông hành (passport) cho họ. Chỉ sau đại hội XX Đảng Cộng sản Liên Xô, tội ác của Stalin bị vạch trần, từ đó ở Liên Xô người ta mới có chế độ cấp passport cho dân nông thôn như dân thành phố!
2/ Stalin là một con người rất đa nghi và rất sợ mất quyền lực. Cho nên ngay cả những người cùng hàng ngũ của ông ta, nếu lộ ra hoặc bị nghi là bất đồng tư tưởng với ông ta là ông tìm cách thanh toán không chút thương tiếc. Một ví dụ rất điển hình là tại đại hội XVII Đảng Cộng sản Liên Xô (năm 1934), phần đông đại biểu muốn bầu Kirov làm Tổng bí thư. Thế là sau đại hội, Stalin trả thù: 98 người trong tổng số 139 ủy viên trung ương chính thức và dự khuyết do đại hội XVII bầu ra, tức là 70%, đã bị bắt và bị xử bắn (phần lớn vào những năm 1937-38).
Không những các ủy viên trung ương mà đa số đại biểu dự đại hội XVII của Đảng cũng chịu chung số phận: trong số 1.956 đại biểu chính thức và dự khuyết thì 1.108 người bị bắt và ghép tội phản cách mạng. Như vậy, Stalin đã đánh ngay vào cái Đảng Cộng sản Liên Xô mà chính ông ta làm Tổng bí thư.
Sau đây là một vài con số chính thức về cuộc đại khủng bố (1937-1938): Đã có trên 1.440.000 người bị kết án, trong số đó trên 725.000 người bị bắn, trong số bị bắn có nhiều ủy viên Bộ Chính trị , ủy viên trung ương, người đứng đầu chính phủ, Bộ trưởng v.v... Kể cả một ủy viên Bộ Chính trị là Chủ tịch đầu tiên của Ban chấp hành Quốc tế Cộng sản là Zinoviev; một ủy viên Bộ Chính trị, người đứng thứ ba sau Lênin (người đứng thứ hai là Trostski thì đã bị Stalin diệt rồi) là Kamenev, một ủy viên Bộ Chính trị được coi là người con yêu của đảng là Bukharin cũng bị bắn. Một số cán bộ người nước ngoài của Quốc tế Cộng sản cũng bị giết.
Trong hàng ngũ quân đội, thì có đến trên 41.000 sĩ quan và binh lính bị xử tử, kể cả nhiều nguyên soái, các tướng lĩnh cho đến binh nhì. Đó là chưa nói đến hàng trăm nghìn người thuộc các dân tộc không phải Nga bị cưỡng bức di dân đến các vùng khác phải bỏ mình trên đường đi hay ở nơi mới đến. Cho nên có nhà sử học đã kêu lên: Stalin đúng là một tên diệt chủng đối với nhân dân nước mình!
Còn đối với người nước ngoài thì dã man nhất là Stalin đã ra lệnh giết 20.000 sĩ quan Ba Lan hồi tháng 2 năm 1940 ở rừng Katyn, gần Smolensk, rồi vu khống cho phát xít Đức giết. Các lãnh đạo khác sau này của Liên Xô cứ mập mờ, ấp úng không chịu công bố sự thật, mãi gần đây các lãnh đạo Nga mới chịu công bố. Xin nói rõ thêm: các sĩ quan Ba Lan này đã đánh nhau với phát xít Đức khi bọn này tấn công Ba Lan, họ bị thua nên chạy sang Liên Xô lánh nạn và bị giết.
Còn nhiều chuyện nữa, nhưng xin dừng tại đây.
Ảnh hưởng của chủ nghĩa Stalin đối với Việt Nam
Như nhiều người biết, ảnh hưởng đó cho đến nay vẫn còn rất nặng nề. Nó biểu hiện rất rõ ở vài điểm sau đây:
1/ Cho đến bây giờ, Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn còn giương cao chủ nghĩa Mác Lênin trong điều lệ, trong đường lối, chính sách của đảng. Cái gọi là chủ nghĩa Mác Lênin mà Đảng Cộng sản Việt Nam nói đến, thực chất là chủ nghĩa Stalin. Từ thời bí mật cho đến ngày nay, các cán bộ cao và trung cấp của Đảng Cộng sản Việt Nam học về chủ nghĩa Lênin chủ yếu từ cuốn “Nguyên lý chủ nghĩa Lênin” được biên soạn dưới sự hướng dẫn của Stalin, theo cách nhìn của Stalin. Đó là một thứ chủ nghĩa Lênin đã biến dạng.
Và ngay cả ông Hồ Chí Minh đến Liên Xô sau khi Lênin đã qua đời, ông đã sống và học tập dưới thời của Stalin, ông tiếp nhận cả lý luận cũng như toàn bộ thực tiễn của thời đó (như sự kềm kẹp, đàn áp người dân, tiêu diệt các tôn giáo, thanh trừng nội bộ...) nên cái chủ nghĩa, cũng như cái cung cách cai trị mà ông du nhập vào Việt Nam thực tế cũng là chủ nghĩa Stalin. Nói rằng lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam theo chủ nghĩa Stalin thì người ta giẫy nẩy chối đây đẩy, vì người ta biết rằng Stalin là một tên sát nhân bị thế giới phỉ nhổ. Nhưng, khi nhìn vào lời nói và hành động của lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam thì không thể nào nói khác được!
2/ Chuyện trước mắt hiện nay ở Việt Nam đang tranh cãi là điều 4 Hiến pháp. Ban lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam thì khăng khăng cho rằng phải giữ và ghi rõ quyền lãnh đạo độc tôn của Đảng Cộng sản vào Hiến pháp, trái hẳn với ý kiến và nguyện vọng của các nhân sĩ, trí thức tiến bộ, các công dân tự do, các vị lãnh đạo tinh thần của các tôn giáo và người dân có hiểu biết. Khi nghe lập luận hồ đồ của các lãnh đạo cao nhất của đảng, cũng như lũ tôi tớ viết thuê, nói thuê của họ, ta thấy họ lặp lại gần như nguyên văn những lời nói có tính áp đặt chẳng cần lý lẽ gì của Stalin hồi năm 1936.
Xin trích vài câu: “Tôi phải thừa nhận rằng, trong dự thảo Hiến pháp , thực tế đã để nguyên hiệu lực của chế độ chuyên chính của giai cấp công nhân cũng như giữ nguyên không thay đổi điều nói về vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Liên Xô (vỗ tay nhiệt liệt)... Ở Liên Xô không có mảnh đất cho sự tồn tại của các đảng khác, nghĩa là không có tự do cho các đảng ấy. Chính vì thế tôi nghĩ rằng Hiến pháp Liên Xô là Hiến pháp duy nhất trên thế giới có tính dân chủ triệt để.” (sách: “Về dự thảo Hiến pháp Liên Xô”, NXB Partizdat, 1937 - người viết dịch từ nguyên bản tiếng Nga). Bằng chứng rõ rành rành là ngày nay lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn đang theo chủ nghĩa Stalin.
3/ Chính là dựa trên cái nền “dân chủ triệt để” đó của Liên Xô mà từ tháng 9 năm 1929, Stalin đã lập ra các trại lao động cải tạo (mỹ danh chỉ nhà tù Cộng sản ) và phát triển ngày càng nhiều đến mức nhà văn nổi tiếng Soljenitsyn gọi cả hệ thống các trại lao động cải tạo đó là Quần đảo ngục tù (goulag) để nhốt hàng nhiều triệu “kẻ thù của nhân dân”.
Stalin thường cười bọn Nga hoàng ngốc lắm, giam tù lỏng lẻo, mà còn cho tù ngồi đọc sách, viết sách, cho vợ con tù đến ở gần hàng tuần và người đi đày thì được đi săn, đi câu, nên ông ra lệnh siết rất chặt chế độ nhà tù xô-viết. Từ năm 1937, ông còn cho phép lập “nhóm ba người” trong Bộ Nội vụ có quyền quyết định mức án đối với tù nhân mà không cần phải qua tòa án. Cái chế độ tù đày và hệ thống các trại lao động cải tạo ở Việt Nam cũng chính là sự thực hành chủ nghĩa Stalin trong thực tiễn của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Vài lời kết
Trong thời đại ngày nay, mọi chế độ độc tài toàn trị, dù là độc tài Cộng sản hay không Cộng sản, độc tài cá nhân hay độc tài tập thể, trước sau gì cũng phải sụp đổ trước sức mạnh của đại chúng và sức ép của dư luận quốc tế. Cái gương những Honecker, Ceausescu, Hussein, Kadahfi, Mubarak... đã cho mọi người thấy rõ.
Ngày nay, trong nước ta một thế hệ trẻ đầy lòng yêu nước, yêu tự do có tinh thần dấn thân cao đã xuất hiện, báo hiệu tốt cho tiền đồ cuộc đấu tranh chống chế độ độc tài toàn trị theo hình mẫu của chủ nghĩa Stalin.
 http://www.viet.rfi.fr/quoc-te/20130321-stalin-la-lanh-tu-tai-ba-hay-bao-chua-khat-mau
 

No comments: