Sunday, May 24, 2009

THƠ NGHIÊU MINH


Minhnghieu@aol.com


Di Chúc Nhau

Thân em mười hai bến nước

Thân tôi cũng bến nước hàng trăm

Thôi thì một trăm mười hai miếng vải nhăn

May làm một, đấp chung chăn đời này

Thân em như tấm lụa đào

Thân tôi như mãnh vải bao bố tời

Thôi thì hai mãnh lứa đôi

Làm hai áo gối gác hờ bên nhau!

Thân em bảy nổi ba chìm

Thân tôi chục cái linh đinh hang hầm

Thôi thì hai đứa hai thân

Gộp chung làm một nợ nần cho vui!

Một mai hai đứa hết...xui

Mình xây kim tỉnh lại ...vùi tro nhau!

Nghiêu Minh

No comments: