Friday, July 17, 2009

THƠ NGHIÊU MINH

Về Một Quê Hương Đau Khổ
Quê hương tôi chằng chịt đau thương
Như những đường dây chạy bên đường
Dân tộc tôi cuộn trào nước mắt
Như thành phố mênh mông đại dương!
Quê hương vô số Lê Chiêu Thống
Mà mỗi người hùng cứ một phương
Dân tộc tôi khổ nghèo nặng nhọc
Như những xe ì ạch trên đường!
Quê hương tôi triền miên uất hận
Như thành phố "ùn tắc" hàng giờ
Dân tộc tôi còng tay khóa họng
Như vừa đòi nhân quyền tự do!
Nghiêu Minh

No comments: