Saturday, July 21, 2012

PHÁT BIỂU VỀ VIỆT NAM


MỘT DU SINH VIỆT NAM PHÁT BIỂU TUYỆT VỜI VỀ HIỆN TÌNH ĐẤT NƯỚC.

     Quá hay, nên nghe hết bài phát biểu nầy.                      
Có lẽ đây là cáo trạng hùng hồn với luận cứ đầy thuyết phục đối với chế độ Mafia CSVN từ trước đến nay của một sinh viên du học.Xin mời quí vị dành một chút thì giờ quí báu để nghe cho hết bài này.Nếu bỏ dở nữa chừng quả là một điều thật đáng tiếc . Bài rát đáng phổ biến thật rộng rãi về trong nước nhất là hãy chuyển đến cho những tên "Vịt Kiều Yêu Nước " ở hải ngoại . 
                      http://www.youtube.com/watch?v=1SDayx4VFZs 

PHÁT BIỂU CỦALINH MỤC
NGUYỄN VĂN KHẢI

No comments: