Thursday, August 30, 2012

THƠ VƯƠNG ĐỨC LỆ


Bốn Câu Buổi Sáng
Đêm qua nằm ngủ không mơ
Sáng nay viết dở bài thơ neo vần

Đàn em còn đọng tiếng thầm

 

 

Bóng Chim Tăm Cá
Một mình thao thức suốt canh thâu
Biết sẻ cùng ai một gối sầu?
Cá biệt tăm rồi, chim khuất bóng
May còn tiếng guốc gõ đêm sâu!

 

 

Cải Táng
Cởi dần lớp thịt da che
Còn trơ bộ cốt mấy que ngắn, dài
Ngẩn ngơ mở nắp quan tài
Kìa ta bật khóc-xót người hay ta?

No comments: