Thursday, August 30, 2012

THƠ QUACH TẤN

ĐÊM THU
Vườn thu óng ả nét thuỳ dương,
Đưa nhẹ đêmthu cánh hải đường.
Lóng lánh rẻo vàng gieo bến nguyệt,
Phất phơ tơ nhện tủa ngàn sương.
Chim hồi hộp mộng cơn mưa lá,
Cúc vẩn vơ hồn ngọn gió hương.
Say khướt hơi men thời Lý Bạch,
Non xa mây phới nếp nghê thường.

ĐÊM THU NGHE QUẠ KÊU


Từ Ô Y hạng rủ rê sang,
Bóng lẫn đêm thâu tiếng rộn ràng.
Trời bến Phong Kiều sương thấp thoáng,
Thu sông Xích Bích nguyệt mơ màng.
Bồn chồn thương kẻ nương sông bạc,
Lạnh lẽo thương ai rụng giếng vàng.
Tiếng dội lưng mây đồng vọng mãi,
Tình hoang mang gợi tứ hoang mang.
 MỘT BUỔI TRƯA MÙA THU

Gió tự đâu về ? thổi đến mô ?
Mấy cành sao rụng bóng hoa nô
Đây vài giọt nhẹ rơi mưa lá
Đó một màu im trải nắng hồ
Tóc vướng hơi hương vườn thuý liễu
Lòng nương tiếng địch bến vi lô
Trưa Bồng Lai khẽ rung rinh biếc
Nghiêng cả hồn thu xuống lững lờ...
 

No comments: