Thursday, August 30, 2012

THƠ HỒ DZẾNH

                                 

THƠ HỒ DZẾNHMùa Thu Năm Ngoái
Tác giả: Hồ Dzếnh
Trời không nắng, cũng không mưa,
Chỉ riu riu rét cho vừa nhớ nhung.
Chiều buồn như mối sầu chung,
Lòng im nghe thoảng tơ trùng chốn xa.
Đâu hình tàu chậm quên ga,
Bâng khuâng, gió nhớ về qua lá dày.
Tôi đi lại mãi chốn này,
Sầu yêu nối nhịp với ngày tôi sang.
Dưới chân, mỏi lối thu vàng,
Tình xa lăm lắm, tôi càng muốn yêu.

Sáng Nay Mùa Thu
Tác giả: Hồ Dzếnh
Trời không nắng cũng không mưa
Chỉ hiu hiu gió cho vừa nhớ nhung
Em còn nhớ đến quê không
Bãi dâu vẫn đợi, con sông vẫn chờ.
Bâng khuâng câu chuyện tình o
Không mong nên hẹn, không ngờ thành thân.
Rất xa bỗng hóa rất gần
Dù chưa gặp mặt một lần, lạ chưa!
Sáng nay Hà Nội giao mùa
Hồ thu tóc liễu, tháp Rùa lung linh.
Nước non đầy nghĩa đầy tình
Đọc thơ em sẽ thấy mình trong thơ.


No comments: