Thursday, August 30, 2012

THƠ TRẦN NHẬT TÂN * TỰ HỌA

Chân dung tự họa
Trần Nhật Tân


Tóc em che khuất ngọn hải đăng. Anh hóa thân con tàu biển
giữamê lộ giọng em vẳng từ đỉnh Thi sơn đang kể hoa cỏ nghe câu
chuyện thần tiên.
Giờ đây( khi trở về)các loài ác thú giục anh đánh cắp lửađể
thiêu hủy mấy nghìn trang thi sử từ thời hổn mang của tuổi địa cầu

...Anh chợt cảm toàn thân mình run bật nên vội hát lớn bài ca
nhiệt đới mà chỉ nghe tiếng hú vọng lại của người tiền sử đang phơi
xương tuần lộc làm vòng nữ trang.
Ô ước mơ sao đầy dông bão người homo sapiens chợt tỉnh bên
chung trà u uất anh còn phải ru em thêm ngậm ngùi bao nhiêu thế kỷ...
biết bao Hoa Xanh chưa kịp hái những chiều mắt lưu ly gợi anh từng
nguyên tử nhớ anh đành úp mắt nghe gió vuốt ve một thân ngọn cuồng
si trở về(nay đã trở về) bên suối mệnh chung.

1981
  

No comments: