Thursday, August 30, 2012

NAM TRÂN * TRƯỚC CHÙA THIÊN MỤ

*Trước Chùa Thiên Mụ
Êm êm giòng nước Hương giang chảy,
Xúm xít thuyền con chỗ ba bảy,
Tiếng hát ngư ông đẵm bóng cày
Như luồng khói nhẹ lên lên mãi ...

Tháp cao dòm nước, vết meo trôi
Đồi thấp sừng trăng dõi dõi soi
Mờ ở xa xa gà gáy sáng
Trong chùa cảnh cảnh tiếng chuông hồi


CÔ GÁI KIM LUÔNG

(Kính tặng ông và bà Thiollier)

Kim Luông nhiều ả mỹ miều
Trẫm thương, trẫm nhớ, trẫm liều, trẫm đi.
Vua Thành Thái (?)

Thuyền nan đủng đỉnh sau hàng phượng,
Cô gái Kim Luông yểu điệu chèo.
Tôi xuống thuyền cô, cô chẳng biết
Rằng Thơ thấy Đẹp phải tìm theo.
Thuyền qua đến bến; cô lui lại,
Vẩy chiếc chèo ngang: giọt nước gieo.

Đăm đăm mắt mỏi vì chèo
Chèo cô quấy nước trong veo giữa dòng.
Biết không? Cô hỡi, biết không?
Chèo cô còn quấy, sóng lòng còn xao!

Đổi "sóng lòng còn sao" thành "sóng lòng còn xao"

MÙA XUÂN CÁNH ĐỒNG AN CỰU
(Tặng Đào Duy Anh)

Lá bàng
Như lá vàng
Rụng.
Ôi! đìu hiu
Cảnh chiều
Đông!
Ruộng ngập: mênh mông
Nước phẳng.
Cò bay, yên lặng,
Quanh đồng.
Thi tứ viễn vông:
Thần Tưởng tượng
Như đàn có đói lượn
Đồng không.

No comments: