Friday, August 31, 2012

TRẦN HỒNG CHÂU * CHIÊM BAO

Chiêm Bao
Trần Hồng Châu

                                                                   Tranh Hồ Anh  

 Đêm đêm mộng mị hên xui, 
  Bỗng dưng thức dậy bùi ngùi làm sao!  
Đời người một giấc chiêm bao,  
Rượu ngon đã sẵn xin vào cuộc chơi!  
Giờ đây nghiêng ngửa đất trời, 
 Lại thua cháy tùi may hời câu thơ!  
Cố nhân thồi đã hững hờ,  
Nào đâu sự ngghiệp mà chờ mai sau
.  Cố nhân trời đổ mưa mau, 
 Cung đàn lênh loảng ngồi sầu thế gian. 
 Nghiệp văn gạn lọc phân vân, 
 Có, không hai chữ cõi trần tiêu hao.  
Ngoài hiên vàng rụng trăng sao,
  Tiếng đêm hòa nhịp đi vào hồn ai.
  Ý thơ sao cứ u hoài,  
Trắng tinh giấy trắng vẫn hoài trắng  tinh.    

No comments: