Thursday, August 30, 2012

QUẢNG THUẬN * NGƯ ÔNG VEN SÔNG

Ngư Ông Ven Sông


Ông sống ven sông thả lưới bờ
Thuyền không hộ khẫu sống bơ vơ
Rày đây mai đó trên sông nước
Trên chiếc thuyền nan kết mái dừa.
Ông sống xuôi dòng bắt cá cua
Chiều về đỗ bến đỗi cà dưa
Thuyền neo dưới bóng cây dừa nước
Đêm đêm nghe vọng tiếng chuông
chùa
Sáng sớm chuông chuà tiếng cất vang
Dư âm sóng vỗ chiếc thuyền nan
Đàn chim ríu rít qua khe lá
Xào xạc tung bay khỏi khóm lan..
Chiều xuo ^'ng thuyền ông hướng đến
chùa,
Qua rừng dừa nước gío đu đưa
Công an lố nhố đang vây kín,
Chúng đang bắt bớ các nhà sự.
Phật tử mắt tràn lệ xót đau
Thầy vì đât nước, vì đạo mầu.
Cho cây dân chủ đâm hoa trái
Quốc thái dân an tiếng nguyện cầu.
Ngư phủ chắp tay khấn Phật Bà
Cầu cho dân Việt thoát phong ba
Tự do tín ngưởng thắp bừng sáng
Hạnh phúc lâu dài khắp nước tạ
Quảng Thuận
7/6/2001

No comments: