Friday, August 31, 2012

THƠ NGUYỄN VĂN TÀI

Hạ buồn

  Gió trưa hè dìu dịu,

  Vương nỗi buồn hắt hiu.  
Gió từ xa thổi tới, 
Làm chạnh nhớ người yêu. 
 Một mùa hạ năm nao,  
Cùng sánh bước bên nhau. 
 Yêu anh nhiều, em bảo,  
Xây hạnh phúc cùng nhau.  
Rồi hạ buồn ập đến,  
Em bât ngờ bị bệnh  
Không thuốc thang cứu chữa, 
 Giã biệt đời buồn tênh! 
 Nguyễn Văn Tài    

No comments: