Thursday, August 30, 2012

THƠ CUNG TRẦM TƯỞNG

mùa thu Paris

   Mùa thu Paris
    Tr©i buÓt ra Çi.
    HËn em quán nhÕ
    RÜng rÜng rÜ®u Ç° tràn ly
    Mùa thu Çêm mÜa
    PhÓ cÛ hè xÜa
    Công trÜ©ng lá Ç°
    Ngóng em kiên kh° phút gi©.
    Mùa thu âm thÀm,
    Bên vÜ©n Løc Xâm(1)
    NgÒi quen gh‰ Çá
    Không em buÓt giá tØ tâm
    Mùa thu nÖi Çâu?
    NgÜ©i em m¡t nâu
    Tóc vàng s®i nhÕ
    Mong em chín ÇÕ trái sÀu
    Mùa thu Paris
    Dâng tràn Çôi mi
    NgÜ©i em gác tr†
    Sang anh gót nhÕ thÀm thì.
    Mùa thu không l©i
    Sao nhåt Çôi môi!
    Em buÒn trä l©i
    H©n quên, hÓi cäi cu¶c Ç©i.
    Mùa thu! Mùa thu!
    Mây tr©i âm u
    Yêu em Ƕ lÜ®ng
    Trông em, tâm tܪng giam tù
    Mùa thu!... Tr©i Öi! Tình thu!
              Cung TrÀm Tܪng 
 

  Thu Ngây
Thêm vào danh sách bài thơ yêu thích

Về đây tôi gặp lại mùa
Thu nghìn thu cũ về lùa nắng trong
Thu về bằng lối rêu phong
Bánh xe diệu nghệ khép vòng thời niên
Trời nong chật nỗi thu phiền
Hồn cây hồng mộc ngợp miền thu Tây
Tôi về lạc lối thu ngây
Rừng thu tiếng sóc nghe gầy tim hao
Ôi thông xanh ôi hồng đào
Phong rêu mấy thuở hồn nào không đau
No comments: