Thursday, August 30, 2012

THƠ TRẦN HOÀNG ANH * ĐÔI CHIM XINH

đôi chim xinh
Trần Hoàng Anh


 Nàng tóc đen mướt xanh
 Môi cười như hoa nở
 Ưa líu lo lời chim.
 CHàng ít nói cười,
Lặng im như cây cỏ.
Đi vào giữa cuộc đời.
Săn sóc từng mảnh đất
  Cho đất đâm chồi xanh.
Nâng niu từng cọng rau,
 NHư nâng niu đời mình.
 Và cứ thế họ sống,
  Như đôi chim xinh xinh,
  An lạc và hòa bình.


No comments: