Thursday, August 30, 2012

THƠ CAO BÁ QUÁT
(1).
(2).
(3).
(4).涓滴
(5).
(6).
(7).還家
(8).沮洳


Thu dạ thính vũ

(1).Hải quốc tam thu bán,
(2).Sơn thành nhất vũ sơ.
(3).Tiêu liêu quần động tức
(4).Quyên trích dạ thanh
(5).Tuỳ diệp không đìnhtế
(6).Sao kim vạn ngõa dư,
(7).Hoàn gia thử tịch mộng,
(8).Bất úy lộ tự như.

Đêm thu nghe mưa

(1).Ở vùng biển gần ba thu
(2).Thành trên núi bắt đầu mưa.
(3).Mọi vật đều vắng lặng.
(4).Chỉ nghe từng giọt mưa rơi trong đêm.
(5).Lá cây chạm vào mái hiên.
(6). Tiếng mưa rơi trên vạn miếng ngói như tiếng gõ vào kim loại.
(7).Đêm nay ta mộng trở về nhà,
(8).Không sợ đường bùn lầy.

Đêm thu nghe mưa

(1).Ở biển ba thu rồi
(2).Sơn thành mưa liên hồi.
(3).Vạn vật đều yên lặng,
(4).Nghe từng giọt mưa rơi
(5).Ngoài hiên lá xào xạc
(6).Mái ngói mưa kêu vang
(7).Đêm nay mộng về làng,
(8).Không sợ bùn ngập đường!

 
  早秋逢雨

(1).獨把 茶歐鎮寂寒
(2).京 風吹雨過山腰
(3).不知此外香 江 水
(4).漲得秋來第幾橋


Tảo thu phùng vũ

(1).Độc bả trà âu trấn tịch hàn,
(2).Kinh phong xuy vũ quá sơn yêu.
(3).Bất tri thử ngoại Hương giang thủy
(4).Trương đắc thu lai đệ kỷ kiều.


Thu sớm gặp mưa

(1).Nâng chén trà uống để chống lại cái lạnh lẽo và tĩnh mịch (ở xứ Huế)
(2).Gió lớn thổi mưa tới lưng núi.
(3).Không biết ngoài sông Hương nước sông ra sao
(4).Mùa thu nước dâng cao đã ngập bao nhiều cầu?


Thu sớm gặp mưa

(1). Uống chén trà ấm bụng
(2).Gió thổi mưa muôn phương.
(3).Sông Hương ra sao nhỉ?
(4).Nước ngập bao cầu đường?


 

(1).
(2).

(3).

(4).


Trung thu ngọa bệnh

(1).Tu tri nhân sự diệc do thiên
(2).Nguyệt đáo trung thu nguyệt tự viên
(3).Đối thử bất kham yêm bệnh ngọa
(4).Khởi khan nhi bối cạnh đặng tiền.

Trên giường bệnh dưới trăng thu

(1).Cho hay việc người cũng do trời
(2).Vừng trăng (khuyết )kia, hễ đến rằm tháng tám thì tự nhiên lại tròn.
(3).Trước cái cảnh ấy, lòng nào ta lại ôm bịnh mà nằm cho được?
(4).Nên dậy mà xem đàn con tranh giành nhau đùa giỡn trước đèn.

Trên giường bệnh dưới trăng thu

(1).Cho hay muôn việc tại trời
(2).Đêm rằm tháng tám vừng soi tụ tròn!
(3).Người đâu chịu cảnh ốm mòn,
(4).Trước đèn dậy ngắm đàn con nô đùa.
 

No comments: