Sunday, August 26, 2012

THƠ VƯƠNG NGỌC LONG

                                                                 Bài Thơ Tháng Tư
                                                                 Vương Ngọc Long

Tháng tư anh đào nở
D.C. nắng vàng tơ
Trời xanh trong mắt mơ
Thẹn thùng em bỡ ngỡ
Ta viết nên bài thơ
Tháng tư độ năm nào
Quê hương mình tiêu hao
Dáng em gầy xanh xao
Bài thơ không lời nào
Một tiếng nấc nghẹn ngào...
( Thơ Vương Ngọc Long)

No comments: