Sunday, August 26, 2012

THƠ TẢN ĐÀ

 

ngày xuân tÜÖng tÜ
Tän Đà
Trách cái t¢m xuân nhä mÓi tÖ
Làm cho bÓi rÓi mÓi tÜÖng tÜ.
SÜÖng mù m¥t ÇÃtngÜ©i theong,
Nhån läng chân tr©i kÈ Ç®i thÜ.
Nghìn d¥m dám quên tình lúc Ãy,
Træm næm còn nh§ng nghìn xÜa.
TÜÖng tÜt mÓi hai ngÜ©i bi‰t,
Ai džc thÖ này Çã bi‰t chÜa ?


Vui Xuân

Tác giả: Tản Đà
Tin xuân đến ngọn cây đào
Bảo cho hoa biết ra chào chúa xuân
Mỗi năm xuân đến một lần
Thiều quang chín chục xoay vần chẳng sai
Ngày xuân còn mãi không thôi
Tuổi xuân ai dễ xanh rồi lại xanh?
Ddường mây những khách công danh
Mày râu cụ lớn thay hình thanh niên
Thành sầu mấy ả Khâm Thiên
Én oanh dẫn lối con thuyền Tầm Dương
Làng văn mấy bạn văn chương
Bút hoa án tuyết, hơi sương mái đầu
Tiểu thư ai đó tựa lầu
Thơ đào chưa vịnh, mai hầu bảy, ba
Trời xanh, trời cũng khi "già"
Xuân xanh, xanh mãi đâu mà, hỡi aỉ
Gặp xuân ta hãy làm vui
Kẻo nay xuân đến, kẻo mai xuân về
Vui xuân, rượu uống thơ đề

 

Ngày Xuân Tương Tư

Tác giả: Tản Đà
Thêm vào danh sách bài thơ yêu thích
Trách cái tằm xuân nhả mối tơ
Làm cho bối rối mối tương tư
Sương mù mặt đất người theo mộng
Nhạn lảng chân trời kẻ đợi thư
Nghìn dặm dám quên tình lúc ấy
Trăm năm còn nhớ chuyện ngày xưa
Tương tư một mối hai người biết
Ai đọc thơ này đã biết chưa??

1932

 

Xuân Tứ

Tác giả: Tản Đà
Thêm vào danh sách bài thơ yêu thích
Xuân xưa Hàng Lọng cờ bay
Thoi đưa ngày tháng đã đầy mười năm
Biết bao ra Bắc vào Nam
Bức dư đồ rách đã cam khó lòng
Văn chương chút nghĩa đèo bòng
Thuyền không tay lái vẫy vùng được sao?
Ngày xuân thêm tuổi càng cao
Non xanh nước biếc càng ngao ngán lòng.
1936


 

Ngày Xuân Thơ Rượu

Tác giả: Tản Đà
Thêm vào danh sách bài thơ yêu thích
Trời đất sinh ta rượu với thơ
Khô ng thơ không rượu sống như thừa
Công danh hai chữ mùi men nhạt
Sự nghiệp trăm năm nét mực mờ.
Mạch nước sông Đà tim róc rách
Ngàn mây non Tản mắt lơ mơ.
Còn thơ còn rượu còn xuân mãi
Còn mãi xuân, còn rượu với thơ.

 

No comments: