Thursday, August 23, 2012

TRẦN HỒNG CHÂU * NGẢ BA SỎI ĐÁ


NGÃ BA SỎI ĐÁ
  TRẦN HỒNG CHÂU

Gió mưa tính sổ vào đời
Đèn khuya bóng lẻ bồi hồi thế nhân.
Từ đêm binh lửa ầm ầm
 Gió bay nhà bạc, cát lầm cửa thưa
Tuổi xanh thao thức mấy mùa,
Núi nhìn sông rộng cũng thừa cảm thông
Nhưng sao mỏi mắt chờ trông
Chân dung hồn Việt một vòng không tên
Triền miên góc biển lãng quên
Tình người vắng bóng mấy miền hoang vu
Vong thân lẻ chiếc ngôn từ
Nửa vòng trời thấp đỏ từ cỏ cây
Quê hương băng địa héo gầy
Vòng quay tiền sử vơi đầy lệ rơi
Ngã ba sõi đá cuộc đời
Tấm lòng nghiêng ngửa trông vời biển xanh.
Nhớ Đất Thương Trời
 

No comments: