Sunday, September 2, 2012

THƠ VŨ THỊ DẠ THẢO


Nguyền rủa
Vũ Thị Dạ Thảo

Thấp thoáng đâu đây một nhà mồ
Bên trong chứa một cái xác khô
Ngày, đêm nghe tiếng dân nguyền rủa
Tàn ác, lưu manh, lão họ Hồ!"
VŨ THỊ DẠ THẢO


Khóc Bác!
Bác Hồ ơi hỡi! Bác Hồ!
Lúc Bác nằm xuống xác chờ đem chôn
Nhưng đám thủ hạ ác ôn
Đem phơi xác bác giữa cơn mưa gào
Nhân dân phẫn nộ xì xào
Đảng thờ ác quỷ, Nước sao không tàn
VŨ THỊ DẠ THẢO

No comments: