Saturday, September 1, 2012

HUỲNH VĂN LANG * TAP CHÍ BÁCH KHOA

Bổ túc thêm về Tạp chí Bách Khoa

HUỲNH VĂN LANG (chủ nhiệm BK từ 1957-1963)

LTS:
Lá thư sau đây được chúng tôi sưu tầm trên Internet của cụ Huỳnh
văn Lang, gởi cho Tòa soạn nguyệt san Tân Văn (Nam Cali) (1)
nhằm bổ túc thêm những người nòng cốt trong giai đoạn Bách Khoa
mới phôi thai thành hình. Xin được đăng lên hầu giúp những ai quan
tâm đến lịch sử một tạp chí kỳ cựu và có tầm cỡ có thêm tài liệu.

Trước tiên tôi, Huỳnh văn Lang, sáng lập và cựu Chủ nhiệm Chủ bút Bách khoa, xin thành thật cám ơn Tân Văn đã có những bài viết về BK kể là hoàn toàn trung thực. Âu cũng là một nhiệm vụ của TV đối với văn học miền Nam, một nền văn học mà CS cố tình đả phá, xuyên tạc mà một số nhà văn gọi là quốc gia lại nhiều khi vô tình hay hữu ý đã hùa theo.

Tại sao tôi phải nói là "kể ra"? Thật sự ở đời nầy, nhứt là khi viết về văn hóa văn học đã qua thì làm gì có hoàn toàn. Tuy nhiên tôi cũng muốn ghi thêm về một vài tiểu tiết, nhưng quan trọng, để bổ túc cho TV số 6, tháng 1, 2008, chuyên đề Tạp chí Bách khoa.

Khi nói về tiến trình hình thành BK, TV đã bỏ qua một giai đoạn mà có hai người đã đóng một vai trò thiết yếu không thua gì người sáng lập. Tôi muốn nói đến chị Phạm Ngọc Thảo hay Phạm thị Nhiệm, em gái của giáo sư Phạm Thiều, trường Pétrus Ký, Saigon, người đầu tiên giữ chức vụ thư ký tòa soạn và giới thiệu, nếu không nói là đem vào BK, những nhà văn Nguyễn Hiến Lê, BS Nguyễn văn Ba, BS Dương Quỳnh Hoa... và nhứt là anh Nguyễn Hữu Ngư (Nguyễn Ngu Í). Chính anh nầy là em nuôi của GS Phạm Thiều, đã giới thiệu thêm Bùi Giáng, Nguyễn thị Hoàng v.v…

Chị Thảo còn viết bài cho BK bút hiệu Minh Phong. Và người thay mặt tôi trực tiếp làm việc với chị Thảo là anh Hoàng Minh Tuynh, lúc bấy giờ còn là phó Giám đốc Viện Hối Đoái cho tôi. Lúc tôi vắng mặt, chính anh Tuynh đã thay mặt tôi như là chủ nhiệm chủ bút làm việc với anh Châu, lúc không còn có chị Thảo nữa. Cho nên nói rằng anh Châu làm từ lúc đầu là sai hoàn toàn. (Chị Thảo hiện sống ở Cali, nếu thấy cần xác nhận điều tôi nói trên, chắc chắn chị Thảo sẽ vui lòng trả lời. Chị đang ngồi xe lăn và yếu lắm, nhưng còn minh mẫn và nói chuyện điện thoại được).

Kết: Viết về giai đoạn hình thành Bách Khoa mà không nhắc đến tên anh Hoàng Minh Tuynh và chị Phạm thị Nhiệm là một điều thiếu sót không nhỏ vậy.

05-01-08

Huỳnh văn Lang

Nguồn: Thư Quán Bản Thảo tập 48 Tháng 9-2011
(Chủ đề: Viết về tạp chí Bách Khoa)
(1) Tạp chí Tân Văn mà tác giả nhắc trong thư có chủ nhiệm là Hoàng Dược Thảo, và chủ bút Nguyễn văn Lục. Sau này bà Hoàng Dược Thảo vừa làm chủ nhiệm kiêm chủ bút. Quí bạn cần tài liệu tham khảo xin liên lạc địa chỉ điện thư: tapchitanvan@gmail.com

No comments: