Saturday, September 1, 2012

LUÂN HOÁN * MỘT THOÁNG BUỒN

  Một Thoáng Buồn Bỗng Dưng


  (tưởng tiếc nhà thơ Nguyễn Tất Nhiên) 


cứ tưởng rằng tôi đang tiễn người
bước năm mười bước, lại quay lui
đi quanh phòng khách, quay vô bếp
bước mỏi, không qua hết ngậm ngùi
người đã đi rồi, có thảnh thơi ?
ta vừa soi thấy trên vành môi
vết răng cố giữ đôi giọt máu
vừa rớt vào tim ta đó thôi

là lệ của người, không phải ta
nhưng sao thân mật cứ như là
trái tim đập mãi trên ngòi bút
vang tận một đời nỗi xót xa

thôi thế,thôi đành, bất lực thôi
lấy thơ thay đất tiễn chân người
nhói lòng hiểu rõ từng hồn chữ
không cõng giùm ta cạn hết lời

thôi thế, đành thôi, bất lực thôi
bước năm mười bước, khựng, quay lui
tiễn người chỉ gặp chân ta dẫm
một vũng buồn treo nặng kiếp nguời

Luân Hoán
(trích Mời Em Lên Ngựa)
nguồn: luanhoan.net

No comments: