Saturday, September 1, 2012

THUƠNG TIẾC GS.NGUYỄN KHẮC HOẠCH THUƠNG TIẾC GS.NGUYỄN KHẮC HOẠCH

                                                                     ( 1921- 2003)

Giáo sư Nguyễn Khắc Hoạch, nguyên Khoa Trưởng Đại Học Văn Khoa Sài gòn đã tạ thế ngày 7-12-2004 tại California, Mỹ quốc, thọ 83 tuổi.

Giáo sư Nguyễn Khắc Hoạch sinh ngày 15-5-1921 tại Hưng Yên, đậu Tiến sĩ quốc gia văn chương Pháp tại Đại Học Sorbonne Pháp. Năm 1957, giáo sư về Sài gòn dạy văn chương Pháp và văn chương Việt Nam tại Đại Học Văn Khoa và Sư Phạm Sàigòn, giáo sư thỉnh giảng tại Đại Học Huế. Năm 1970-1974, giáo sư sang Mỹ dạy Đại học Illinois rồi trở lại Việt Nam và kinh qua cuộc đổi đời tại đây. Khoảng 1990, giáo sư sang Mỹ theo diện gia đình bảo lãnh, cư trú tại quận Cam, California.

Giáo sư là một nhà văn, đã viết văn, làm thơ và biên khảo với các bút hiệu Hữu Minh, Lân Hồ, Hoàng Tuấn, Trần Hồng Châu. Trước 1945, giáo sư đã viềt các tạp chí Gió Mới, Tiền Phong.(Hà Nội). Về Việt Nam, ngoài dạy học, giáo sư đã tích cực hoạt động văn hóa. Năm 1960, giáo sư, đã cùng giáo sư Nguyễn Cao Hách sáng lập tạp chí Thế Kỷ XX Trong lúc này, giáo sư cũng đã cộng tác với tạp chí Văn Hóa Nguyệt San của Bộ Giáo Dục do giáo sư Nguyễn Đình Hòa làm chủ bút, và Văn Hóa Á Châu của giáo sư Nguyễn Đăng Thục. Ra ngoại quốc, giáo sư tiếp tục làm thơ, viết văn dưới bút hiệu là Trần Hồng Châu.

Là một giáo sư, giáo sư được các sinh viên kính phục vì những bài giảng cao siêu và thâm thúy. Là một nghệ sĩ, giáo sư đưọc người đọc mến thương vì những bài thơ ngọt ngào và bóng bảy. Sau 1975, giáo sư đưọc các đồng nghiệp khen ngợi vì tâm hồn nghệ sĩ,và thanh cao của giáo sư trong khi bao kẻ hèn nhát và nịnh hót đã quỵ lụy trước bạo quyền.

Các tác phẩm :

Ba Lan vận động độc lập, Hà Nội 1945.

Le Roman Vietnamien aux 18e et 19e siècles. Đại Học Sorbonne, 1955.

Contribution à l' Étude Critique et Biographique des principaux Romans en

vers Vietnamiens. Dai học Sorbonne, 1955.

Le Japon et le Traité de Paix de San Francisco, Đại học Paris, 1955.

Les Relations Russo-Japonaises depuis 1951. Đại học Nancy, 1957.

Xây Dựng và Phát Triển Văn Hóa Giáo Dục, Lửa Thiêng, Sàigòn, 1970.

Thành Phố Trong Hồi Tưởng ( Tùy Bút). An Tiêm, Los Angeles, 1991.

Nửa Khuya Giấy Trắng( Thơ), Thanh Vân,USA, 1992.

Nhớ Đất Thương Trời ( Thơ), Thế Kỷ,USA, 1995.

Hạnh Phúc Đến Từng Phút Giây( thơ). Văn Học, USA, 1999.

Dăm Ba Điều NGhĩ Về Văn Học Nghệ Thuật. ( Tiểu Luận). Văn Nghệ, USA, 2002.

KHÓC THI SĨ TRẦN HỒNG CHÂU

Hạc vàng bay bổng tuyệt vời,

Người đi, người để cho đời tiếc thương.

Nửa Khuya Giấy Trắng còn hương

Mà Trong Hồi Tưởng còn Thương Đất Trời

Người đi, người đã đi rồi,

Phút Giây Hạnh Phúc đã rời thế nhân!

Sơn Trung
 

No comments: