Sunday, September 2, 2012

HOÀNG PHONG LINH * HỒN THIÊNG

HOÀNG PHONG LINH * HỒN THIÊNG

Đang mỉm cười trong nắng sớm, sương đêm.
Tấm Lòng Dân là bảng khắc ghi tên
Ơn tưởng niệm kết bằng hoa nước mắt.
Và đêm nay tôi âm thầm cúi mặt
Xin nguyện cầu đất nước hết điêu linh.
Một ngày mai trời sáng đẹp bình minh
Dân sẽ dựng tượng đồng trên đất Tổ.
Hoa sẽ nở bên hàng bia, nấm mộ,
Đến muôn đời Lịch Sử nhớ tên Anh :
- Những Người Con Tổ Quốc đã ghi danh !

Võ Đại Tôn (Hoàng Phong Linh)
Viết dưới chân Tượng Đài Việt Mỹ
Đêm hải ngoại, 12/2002.No comments: