Saturday, September 1, 2012

LUÂN HOÁN * PHÁC HỌA MANG VIÊN LONGPhác Ha Mang Viên Long

mất cha trong bụng mẹ
mất mẹ sau tám năm
hạt giống của trời đất
vẫn vươn mình thong dong

không chỉ là bút hiệu
tên khai sanh đàng hoàng
ôm dòng họ rất lạ
trôi ấm theo thời gian

ra đời năm bốn sáu
âm lịch nhằm Giáp Thân
đất An Nhơn Bình Định
nở thêm một loại bông

xuất thân trường sư phạm
nổi danh xứ Qui Nhơn
về Tuy Hòa cấy chữ
khởi mạch viết xuôi dòng

từ nhiều vạt văn hóa
nghệ thuật lẫn văn chương:
Bách Khoa, Văn, Ý Thức...
những tao nôi miền Nam

ông hình thành tốt đẹp
bốn tập truyện liền nhau
cộng một tập tùy bút
trước một chín bảy lăm:

Trên Đỉnh Mù Sa... rộng
Mùa Thu Trống Trải... buồn
Phố Người... ai mong ước
Có Những Mùa Trăng... thơm

lòng nhà văn kết nụ
Đóa Hồng Cho Người Yêu
một loại hoa bất tử
bằng ngôn ngữ thương yêu

mạch văn được tiếp nối
ba mươi mốt năm sau
bảy năm bảy tác phẩm
thật sung mãn đều tay

tất cả đều truyện ngắn
mỗi truyện nhiều cảnh đời
hơi thở từng nhân vật
nhiều góc cạnh phận người

nay tuổi đã sáu tám
thua tôi gần ba năm
nhưng mặt mũi trẻ lắm
nói chi cái tấm lòng

tôi tin ông còn viết
còn in tiếp dài dài
nghề văn vẫn dành ghế
cho  ông, một văn tài
 Luân Hoán

No comments: