Saturday, September 1, 2012

TỔNG MỤC TẠP CHÍ SÁNG TẠO

Dương Nghiễm Mậu – Thanh Tâm Tuyền, những người bạn và tạp chí Sáng Tạo (Phần cuối)

(Tiếp theo chương 4)
TỔNG MỤC LỤC TẠP CHÍ SÁNG TẠO (bộ cũ: 1956-1959; bộ mới: 1959-1960)
Tạp chí Sáng Tạo (bộ cũ): tạp chí văn nghệ xuất bản hàng tháng, Mai Thảo chủ trương biên tập. Đây là bảng mục lục từng số tạp chí từ số 1 phát hành tháng 10 năm 1956 đến số 31 tháng 9 năm 1959.
———-
SÁNG TẠO số 1 tháng 10 năm 1956
Nội dung:
MAI THẢO Sàigòn , thủ đô văn hóa Việt Nam | trang 1
NGUYÊN SA Kiến thức rộng và chuyên môn | trang 6
VĂN SIÊU Quán cháo lú | trang 13
MẶC ĐỖ Công việc dịch văn | trang 19
THƯƠNG Xét qua nguyên-lý âm nhạc trong căn bản ngôn ngữ | trang 25
VŨ KHẮC KHOAN Sân khấu và vấn đề xây dựng con người | trang 32
THÁI TUẤN Một vài nhận xét về nghệ thuật | trang 36
NGUYỄN SỸ TẾ Một quan niệm nhận thức Nguyễn Du | trang 44
———-
SÁNG TẠO số 2 tháng 11 năm 1956
Nội dung:
VĂN SIÊU Thử định nghĩa văn hóa | trang 1
VŨ KHẮC KHOAN Ba người bạn | trang 8
TRẦN THANH HIỆP Say những chuyến mùa đi-Chắp nối-Bài thơ yêu | trang 21
DUY THANH Trường hợp Picasso | trang 24
QUÁCH THOẠI Xanh | trang 28
HOÀNG THÁI LINH Giáo dục: Áp bức hay giải phóng | trang 29
THANH TÂM TUYỀN Sự tầm thường cần thiết của ngày khai trường | trang 35
TÔ KIỀU NGÂN Mùa xuân nhớ người | trang 38
NGUYÊN SA Tự do | trang 41
DOÃN QUỐC SỸ Đi tìm dân tộc tính trong những chuyện cổ tích
Việt Nam | trang 42
MẶC ĐỖ Đọc La Chute của A. Camus | trang 51
NGUYÊN SA Kinh nghiệm Hemingway | trang 52
———-
SÁNG TẠO số 3 tháng 12 1956
Nội dung:
VĂN SIÊU Thử định nghĩa văn hóa | trang 1
MAI THẢO Những ngón tay bắt được của trời | trang 7
QUÁCH THOẠI Cờ dân chủ | trang 15
NGUYÊN SA Hồ Xuân Hương người lạ mặt | trang 17
THƯƠNG Tìm đường sống cho âm nhạc | trang 21
DUY THANH Khép cửa | trang 28
THANH TÂM TUYỀN Hơi thở ngực tôi | trang 38
ĐÀO SỸ CHU Hội họa Trung Hoa | trang 40
NGUYỄN SỸ TẾ Ý thức siêu nhân trong thơ văn Nguyễn Công Trứ | trang 47
QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: HÀM THẠCH: Tôi không còn cô độc – thơ Thanh Tâm Tuyền (52); NGUYÊN SA: | trang Tử tinh hoa – Khảo luận của Nguyễn Duy Cần (54); TRẦNNGUYỄN: Thành Cát Tư Hãn kịch của Vi Huyền Đắc (53); TRƯỜNG GIANG: Hội nghị quốc tế về thơ tại Bruxelles (55)
———-
SÁNG TẠO số 4 tháng 1 năm 1957
Nội dung:
NGUYỄN SỸ TẾ Thần trí và hồn tính của dân tộc Việt Nam | trang 1
NGUYÊN SA Tôi sẽ sang thăm em – Nước ngọt – Tiễn biệt | trang 6
TRẦN THANH HIỆP Hai lần nhìn một Calcutta | trang 9
TÔ THÙY YÊN Tình anh em | trang 14
TRẦN VĂN HIẾN MINH Vấn đề thống nhất ngôn ngữ | trang 15
THÁI TUẤN Siêu thực và ấn tượng | trang 17
THANH TÂM TUYỀN Hãy cho anh khóc bằng mắt em
Những cuộc tình duyên Budapest | trang 23
NGUYÊN SA Cái chết của người thi sĩ | trang 24
DOÃN QUỐC SỸ Xây dựng một nền đại học Việt thuần túy | trang 29
THÁI BẠCH Ca dao miền Nam | trang 35
TRẦN THANH HIỆP Đêm phố Delhi – Mahatma Mahatma- Gautama Gautama | trang 42
TÔ KIỀU NGÂN Khảo về hò Huế | trang 43
TẠ TỴ Thu trên đất Lào | trang 49
QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: DUY THANH: Triển lãm hội họa và sơn mài do Hội văn hóa Việt Nam tổ chức (52); HÀM THẠCH: Sợ Lửa của Doãn Quốc Sỹ (53); TRẦNNGUYỄN: Kịch từ nước ngoài đến nước mình (56); TRƯỜNG GIANG: Giải thưởng văn chương 1956 (53); Hội liên hiệp những nhà văn tự do (54); Giải thưởng nghệ thuật quốc tế tại Venise (55)
———-
SÁNG TẠO số 5 tháng 2 năm 1957. SỐ MÙA XUÂN
Nội dung:
SÁNG TẠO Lời tòa soạn gửi bạn đọc | trang 1
DOÃN QUỐC SỸ Cánh đồng xanh | trang 2
THANH TÂM TUYỀN Bài ngợi ca tình yêu | trang 16
THANH NAM Người trong tranh | trang 21
ĐINH HÙNG Khi mới nhớn | trang 33
NGUYÊN SA Lớp học mùa xuân | trang 35
DUY THANH Đống rác | trang 43
TRẦN THANH HIỆP Himalaya | trang 51
QUÁCH THOẠI Giấc ngủ đêm xuân | trang 53
TÔ KIỀU NGÂN Hội mùa xuân | trang 55
TRẦNNGUYỄN Các em đi vào mai sau | trang 63
TẠ TỴ Người trước cửa | trang 65
VŨ HOÀNG CHƯƠNG Bao giờ có nguyệt | trang 73
NGƯỜI SÔNG THƯƠNG Sự bí mật của đời nàng | trang 74
NGUYÊN SA Bài hát Cửu Long | trang 82
MẶC ĐỖ Khung cửa mở | trang 83
HUY QUANG Đất quê hương | trang 89
———-
SÁNG TẠO số 6 tháng 3 năm 1957
Nội dung:
VĂN SIÊU Phong độ văn hóa | trang 1
NGƯỜI SÔNG THƯƠNG Trời xanh con chim nhỏ | trang 6
NGUYÊN SA Hãy đưa tôi ra bờ sông | trang 7
TÔ THÙY YÊN Tuyên ngôn | trang 8
DOÃN QUỐC SỸ Chiếc chiếu hoa cạp điều | trang 9
NGUYỄN SỸ TẾ Khuynh hướng siêu thoát trong văn chương Việt Nam| trang 16
LÝ HOÀNG PHONG Cái nhìn | trang 26
NGUYÊN SA Triết học là gì? | trang 33
THANH TÂM TUYỀN Thức giấc | trang 39
LANGSTON HUGHES Nostalgic Blues (Thanh Tâm Tuyền dịch) | trang 39
QUÁCH THOẠI Tôi quét | trang 40
MẶC ĐỖ Nem hiaba haltak meg | trang 41
TRẦN THANH HIỆP Để giải quyết mâu thuẫn trong Đoạn trường tân thanh | trang 44
QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: HÀM THẠCH: Tiếu lâm tân thời của Ba Vui (53); TRẦNNGUYỄN: Xem phim Đất lành (54); TRƯỜNG GIANG: Các giải thưởng văn nghệ quốc tế (55); THÁI TUẤN: Vài nhận xét về triển lãm hội họa Tạ Tỵ (56)
———-
SÁNG TẠO số 7 tháng 4 năm 1957
Nội dung:
TRẦN THANH HIỆP Vấn đề định nghĩa triết học | trang 1
THANH TÂM TUYỀN Bao giờ | trang 7
QUÁCH THOẠI Đường tự do | trang 8
DUY THANH Hoang | trang 9
MAI THẢO Cửa hiệu tạp hóa | trang 10
DOÃN QUỐC SỸ Cái chết của một người | trang 16
THANH TÂM TUYỀN Trèon cây bưởi hái hoa | trang 21
TẠ TỴ Nửa đêm về sáng | trang 25
THÁI TUẤN Hội họa sẽ đi về đâu? | trang 33
NGUYỄN SỸ TẾ Hệ thống trào phúng của Trần Tế Xương | trang 36
NGUYÊN SA Đẹp | trang 47
TÔ THÙY YÊN Cánh đồng con ngựa chuyến tàu | trang 48
NGUYỄN PHỤNG Giáo dục âm nhạc | trang 49
QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: NGUYỄN ĐĂNG: Phê bình Vượt Sóng của Phan Minh Hồng (53); DUY THANH: Triển lãm của Shungo Sekiguchi (54); TRƯỜNG GIANG: Triển lãm hội họa và thời đại (55) – Nổi danh sau khi chết (55); MAI THẢO: Phê bình Chữ Tình truyện ngắn của Võ Phiến (55)
———-
SÁNG TẠO số 8 tháng 5 năm 1957
Nội dung:
NGUYỄN SỸ TẾ Vấn đề phân chia thời đại và khuynh hướng
văn học Việt Nam | trang 1
NGUYÊN SA Tôi sẽ bỏ đi rất xa | trang 8
CUNG TRẦM TƯỞNG Đà Giang | trang 9
TÔ THÙY YÊN Tôin tiếng | trang 10
NGUYÊN SA Vấn đề triết học căn bản | trang 11
LÝ HOÀNG PHONG Con sông | trang 17
VĨNH LỘC Mái nhà | trang 25
DUY THANH Nói về hội họa | trang 30
NGƯỜI SÔNG THƯƠNG Người bỏ quên | trang 35
TRẦN THANH HIỆP Vài điểm gợi ý về thơ tự do | trang 41
THANH TÂM TUYỀN Bài ngợi ca tình yêu | trang 48
TÔ KIỀU NGÂN Về một ánh nắng | trang 50
QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: NGUYỄN ĐĂNG: Phê bình Xác lá rừng thu, thơ Diên Nghị (53); TRƯỜNG GIANG: Tranh áp phích và các giải thưởng – Chung quanh cuộc đời Van Gogh (54); Triển lãm Picasso (55); THANH NAM: Một ý kiến về U Hoài của Doãn Quốc Sỹ (55); HẦU ANH: Nhà văn Herve Bazin và một triệu quan – Đại hội điện ảnh lần thứ 18 tại Venise (56)
———-
SÁNG TẠO số 9 tháng 6 năm 1957
Nội dung:
NGUYÊN SA Con đường triết học | trang 1
THẠCH CHƯƠNG Tôi khóc hôm nay | trang 7
NGUYỄN SỸ TẾ 1802 | trang 9
MAI THẢO Những vị sao thứ nhất | trang 15
DUY THANH Em đã nghe gì trong bài thơ hôm nay | trang 23
CUNG TRẦM TƯỞNG Khoác kín | trang 24
DOÃN QUỐC SỸ Gìn vàng giữ ngọc | trang 25
NGUYỄN VĂN MÙI Nguyễn Khuyến thi sĩ của đồng quê nước Việt | trang 38
NGUYỄN PHỤNG Dân ca, một yếu tố nhân loại của việc giáo dục | trang 44
NGUYÊN SA Có phải em về đêm nay | trang 47
THÁI TUẤN Hội họa cổ điển | trang 49
QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: NGUYỄN ĐĂNG: Giới thiệu sách mới: Một nhân chứng của Vương Văn Quảng – Chiều cuối năm của Đỗ Tấn (54); TRƯỜNG GIANG: 9 bức tranh mới của Cézanne – Một cuộc triển lãm hội họa Á Châu (55); HẦU ANH: Triển lãm tranh kiếng của Văn Huê; NGUYỄN ĐĂNG: Thực hiện cuốn phim Tiếng chuông Thiên Mụ (56)
———-
SÁNG TẠO số 10 tháng 7 năm 1957
Nội dung:
NGUYỄN SỸ TẾ Tinh thần văn học đờiThánh Tôn | trang 1
NGUYÊN SA Lò luyện người | trang 7
THANH TÂM TUYỀN Khai từ của một bản anh hùng ca | trang 13
HOÀNG THÁI LINH Văn chương và siêu hình học | trang 19
DOÃN QUỐC SỸ Trạng Quỳnh đi sứ | trang 25
VĂN SIÊU Chôn sống các tôn thất nhà Lý | trang 34
CAO PHAN Sự tiến triển của ngành âm nhạc thiếu nhi | trang 44
VĨINH LỘC Mùa thu lá vàng | trang 50
QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: NGUYỄN ĐĂNG: Sách mới: Thơ Bàng Bá Lân – Người đi qua lô cốt, tiểu thuyết của Tô Kiều Ngân (54) Đường thi của Trần Trọng San (55); TRƯỜNG GIANG: Qua các cuộc triển lãm ở Saigon (56)
———-
SÁNG TẠO số 11 tháng 8 năm 1957
Nội dung :
DOÃN QUỐC SỸ Nền đại học văn khoa Việt Nam | trang 1
NGUYÊN SA Triết học của Kant | trang 11
NGƯỜI SÔNG THƯƠNG Chuyến xe lô | trang 17
VŨ KHẮC KHOAN Một khía cạnh tâm sự của Ôn Như Hầu | trang 25
THANH TÂM TUYỀN Một chỗ trên ôtô buýt | trang 30
DUY THANH Bài thư tình số 13 | trang 30
CUNG TRẦM TƯỞNG Tôi còn yêu , còn yêu , tôi còn yêu | trang 32
LÝ HOÀNG PHONG Ngoài hàng dậu | trang 33
THÁI TUẤN Nhận xét về hội họa trừu tượng | trang 43
TÔ THÙY YÊN Tại sao không? – Tôi | trang 44
TRẦN THANH HiỆP Cảm xúc | trang 45
THANH TÂM TUYỀN Sớm mai | trang 46
KIÊM MINH Con thuyền giấy | trang 48
TRẦN THANH HIỆP Nguồn rung cảm trong văn nghệ Ấn Độ | trang 50
QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: NGUYỄN ĐĂNG: Xưởng kịch của những người yêu kịch (54); QUAN SƠN: Thêm một ý kiến về cuốn Văn học Việt Nam thời Lý củaVăn Siêu (54); TRƯỜNG GIANG: Khai mạc xưởng họa Tú-Duyên – Triển lãm tranh thuốc nước và bột mầu của bà Wainright (55); HẦU ANH: Con bọ hung vàng, truyện của Edgar Poe – Nghệ thuật nhiếp ảnh Nguyễn Mạnh Dân (56)
———-
SÁNG TẠO số 12 tháng 9 năm 1957
Nội dung:
TÁM TÁC GIẢ Bảnn tiếng của tám tác giả Việt Nam | trang 1
Doãn Quốc Sỹ – Duy Thanh – Mai Thảo
Mặc Đỗ – Nguyễn Sỹ Tế – Thanh Tâm Tuyền
Trần Thanh Hiệp – Vũ khắc Khoan
HOÀNG THÁI LINH Thông cảm | trang 2
NGUYÊN SA Triết học của Kant II | trang 9
TÔ THÙY YÊN Đám cưới | trang 13
NGUYÊN SA Bài thơ ngắn | trang 15
SAO BĂNG Trắng | trang 15
THỦY THỦ Một mình | trang 16
DUY THANH Khung cửa – Giòng sông | trang 17
NGƯỜI SÔNG THƯƠNG Người lữ khách trong thành phố chúng ta | trang 18
DOÃN QUỐC SỸ Trăng sao | trang 25
THÁI TUẤN Thái độ cần thiết khi xem tranh | trang 33
VĂN SIÊU Biên kinh trên lá chuối | trang 38
THANH NAM Con mèo hoang | trang 42
QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: MAI THẢO: Ai có qua cầu, tâm bút của Hoai Dồng Vọng (53); HẦU ANH: Tặng phẩm của trùng dương của Anne Morrow Lindbergh (53); MẶC ĐỖ: Đọc Nam et Sylvie của Nam Kim (54); NGUYỄN ĐĂNG: Chống Mác Xít của Nguyễn Kiên Trung (56)
———-
SÁNG TẠO số 13 tháng 10 năm 1957
Nội dung:
MAI THẢO Một vài ý nghĩ gửi bạn đọc | trang 1
NGUYÊN SA Tâm sự | trang 9
DOÃN QUỐC SỸ Góp ý kiến xây dựng quốc học | trang 10
NGUYÊN SA Triết học và ngôn ngữ | trang 15
THANH TÂM TUYỀN Isabelle | trang 25
TRẦN THANH HIỆP Điện ảnh quốc tế và Việt Nam | trang 35
NGY CAO UYÊN Tự họa | trang 39
THẠCH TRÂN Cung thầm | trang 39
NGUYỄN THANH GIÁ Cho tôi nói một điều | trang 40
VƯƠNG TÂN Chúng mình | trang 41
NGUYỄN SỸ TẾ Sự tích Đông phương | trang 42
NGUYỄN PHỤNG Ca khúc bình dân và dân ca | trang 47
LÔI TAM Cách biệt | trang 49
QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: HÀM THẠCH: Bức tranh Cây văn hiến củaVăn Siêu và Tú Duyên (54); TRƯỜNG GIANG: Triển lãm của Trần Văn Thọ (54); NGUYỄN ĐĂNG: Nội cỏ của thiên đường, truyện dịch của Vĩnh Sơn Lang (55) Chiếc áo thiên thanh, truyện ngắn chọn lọc của nhà xuất bản Trùng Dương – Số Phụng Sự, đặc san văn nghệ quân đội – Chiếc áo cưới màu hồng của Nguyễn Vỹ (56)
———-
SÁNG TẠO số 14 tháng 11 năm 1957
Nội dung:
NGUYỄN SỸ TẾ Văn chương cổ điển Việt Nam | trang 1
THÁI TUẤN Tìm hiểu hội họa mới: Trường biểu hiện | trang 8
HÀN SINH Người bạn cũ | trang 13
TRẦN THANH HIỆP Những người đi trong tình cờ | trang 17
NGUYÊN SA Gọi em | trang 22
VƯƠNG TÂN Đổi thay | trang 23
SAO BĂNG Màu trắng | trang 23
THẠCH TRÂN Tôi còn sống giữa đời | trang 24
DOÃN QUỐC SỸ Đoàn quân xung phong | trang 25
NGUYÊN SA Nhận định đại cương về triết học hiện hữu | trang 34
MẶC ĐỖ Một buổi họp mặt | trang 41
THAO TRƯỜNG Hương gió lướt đi | trang 46
QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: NGUYỄN ĐĂNG: Sách mới: Tiếng võng dưa, thơ Bàng Bá Lân – Tình hương dạ lý của nhà xuất bản Hướng Dương (52) Tuyển tập Tình thương của U.B.C.Đ. C.D.T.C. Bộ quốc phòng (53); MAI THẢO: Đi tìm một căn bản tư tưởng của Nghiêm Xuân Hồng (54); HẦU ANH: Triển lãm Thuận Hồ; TRƯỜNG GIANG: Trưng bày họa phẩm ở hội chợ triển lãm Thị Nghè (55)
———-
SÁNG TẠO số 15 tháng 12 năm 1957
Nội dung:
NGUYỄN SỸ TẾ Văn chương cổ điển Việt Nam | trang 1
THÁI TUẤN Loại tranh mộc bản Việt Nam | trang 8
PHẠM NGUYÊN VŨ Nước mắt | trang 13
THÁI BẠCH Thơ trào phúng miền Nam | trang 21
DOÃN QUỐC SỸ Đoàn quân xung phong II | trang 25
VĂN SIÊU Trả lời ông Ngô Quân về sách Nếp sống tình cảm của người Việt Nam | trang 36
TÔ THÙY YÊN Hú tim – Bọt nước | trang 43
DUY THANH Bài thơ nga | trang 43
PHẠM NGUYÊN VŨ Và tiếng nói | trang 44
NHỊ Chưa | trang 45
NGUYÊN SA Nguyễn Du trên những nẻo đường tự do | trang 46
QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: TRƯỜNG GIANG: Các cuộc triển lãm hội họa ở Sàigon (54) – Lập một phòng triển lãm thường trực ( 55); NGUYỄN ĐĂNG: Sách mới: Bốn mươi của Mặc Đỗ – Người nữ danh ca và Hồng Ngọc của Thanh Nam (55) – Đoàn kết luận của Thái Lăng Nghiêm (56)
———-
SÁNG TẠO số 16 tháng 1 năm 1958
Nội dung:
NGUYÊN SA Vấn đề thượng đế trong văn chương V.N. | trang 1
DUY THANH Nói về hội họa | trang 8
THANH TÂM TUYỀN Thoại ơi ! Thoại ơi ! Không biết khóc | trang 12
QUÁCH THOẠI Thơ | trang 16
LỮ HỒ Thơ, tục: Hồ Xuân Hương | trang 20
DOÃN QUỐC SỸ Căn nhà hoang | trang 25
THÁI BẠCH Đỗ Minh Tâm, một nhà thơ trào phúng | trang 33
THAO TRƯỜNG Hai thế kỷ | trang 38
NGUYỄN ĐÌNH HÒA Phương pháp học và dạy sinh ngữ | trang 43
QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: QUAN SƠN: Nguồn sáng mới của Trí Siêu Tuệ Quang (51); Huỳnh Văn Phẩm: Triển lãm thường niên hội họa và sơn mài của Hội văn hóa Việt Nam (51) – Triển lãm Thái Tuấn (53) – Triển lãm BéKy (54); NGUYỄN ĐĂNG: Sách mới: Người tù của Võ Phiến – Bão rừng của Nguyễn Văn Xuân – Những năm trưởng thành của Van wick Brooxs, bản dịch của Từ An Tùng (55-56)
———-
SÁNG TẠO số 17 tháng 2 năm 1958. Số Mùa Xuân Mậu Tuất
Nội dung:
NGUYỄN SỸ TẾ Kinh thành | trang 5
NGUYÊN SA Người con gái trong truyện Liêu trai | trang 15
VŨ HOÀNG CHƯƠNG Tuổi xanh | trang 26
QUÁCH THOẠI Chiều tiễn biệt – Trăng thiếu phụ | trang 27
TRẦNNGUYỄN Ngày tháng rời của cửa cuộc đời | trang 29
TRẦN THANH HIỆP Tuổi trẻ | trang 36
ĐINH HÙNG Thảo dã xuân tình – Gửi Thạch Lam | trang 41
MAI THẢO Căn nhà vùng nước mặn | trang 43
THANH TÂM TUYỀN Ba chị em | trang 49
KIÊM MINH Về trường hợp một đôi môi | trang 64
NGƯỜI SÔNG THƯƠNG Nhớ biển | trang 69
DUY THANH Thơ của một người – Những bài thơ chữ một | trang 75
VĨNH LỘC Ánh trăng trên sông | trang 77
DOÃN QUỐC SỸ Hồ Thùy Dương | trang 83
VƯƠNG TÂN Làm thi sỹ không tên không tuổi | trang 112
TÔ THÙY YÊN Ký thác | trang 113
SAO BĂNG Đôi mắt – Hai mươi lăm | trang 114
DUY THANH Giấc ngủ | trang 115
THANH NAM Người đóng kịch | trang 122
PHẠM NGUYÊN VŨ Ngoài vườn xuân | trang 127
TRẦNNGUYỄN Giao duyên | trang 137
HUY QUANG Sau mười năm | trang 139
TÔ KIỀU NGÂN Thư quê hương | trang 143
TRẦN THANH HIỆP Bài chiến ca ánh sáng | trang 147
LÝ HOÀNG PHONG Tình ca | trang 150
LỮ HỒ Chung quanh một tin vặt | trang 157
TÔ THÙY YÊN Sàigòn, ngày … | trang 165
TẠ TỴ Cuốn sách tặng | trang 172
HỌA PHẨM Thôn nữ: THÁI TUẤN
Chiều ngoài khuôn của: TẠ TỴ
Thiếu nữ: DUY THANH
Ngoại ô: NGỌC DŨNG
———-
SÁNG TẠO số 18 tháng 3 năm 1958
Nội dung:
MAI THẢO Về một hiện tượng trưởng thành của nghệ thuật | trang 1
VĨNH LỘC Giấc ngủ buổi chiều | trang 10
LÝ HOÀNG PHONG Những giờ cuối cùng của Thoại | trang 17
NGUYỄN SỸ TẾ Sĩ phu V.N. trước cuộc xâm lăng của người Pháp | trang 24
PHẠM NGUYÊN VŨ Hành khúc | trang 32
TẠ TỴ Những viên sỏi | trang 33
THANH TÂM TUYỀN Những bài thơ của tháng chạp đau buồn | trang 46
LỮ HỒ Bài ca của một cuồng sĩ | trang 51
DOÃN QUỐC SỸ Dòng sông định mệnh | trang 61
THÁI TUẤN Đường nét và màu sắc | trang 73
QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: NGUYỄN ĐĂNG: Đọc Vũ nữ Sàigon của Hoàng Hải Thủy (78) – Khúc nhạc màu xanh thơ Tuấn Giang (79); MAI THẢO: Đọc Trên vỉa hè Sàigon của Triều Đẩu (78) – Thần Tháp Rùa, truyện ngắn của Vũ Khắc Khoan (79)
———-
SÁNG TẠO số 19 tháng 4 năm 1958
Nội dung:
NGUYỄN SỸ TẾ Chủ thuyết siêu thực | trang 1
VĂN SIÊU Hà Ô Lôi, tiếng hát giết người | trang 12
QUÁCH THOẠI Những tiếng giày | trang 29
TUẤN GIANG Ánh mắt | trang 29
THẠCH TRÂN Ngậm ngùi | trang 30
ĐOÀN ĐÌNH QUỲNH Cầu nguyện | trang 31
SAO BĂNG Yêu | trang 31
TÔ THÙY YÊN Dù sao | trang 32
LÔI TAM Phía mặt trời mọc | trang 33
THÁI BẠCH Một nữ sĩ miền nam | trang 38
DOÃN QUỐC SỸ Dòng sông định mệnh | trang 41
NGUYỄN PHỤNG Hệ thống âm nhạc Nhật Bản | trang 60
TẠ TỴ Bài thơ của một người | trang 65
MAI THẢO Chiếc xe đạp cũ | trang 67
NGUYÊN SA Con người trong triết học hiện đại | trang 72
QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: NGUYỄN ĐĂNG: Xóm nghèo, tập truyện ngắn của Nguyễn Thị Vinh – Bốn truyện ngắn Anh Văn chọn lọc, bản dịch của Võ Hà Lang (78); NGUYỄN TRUNG: Một ý kiến về triển lãm Duy Thanh (79); MAI THẢO: Lịch trình diễn tiến của Phong trào quốc gia Việt Nam của Nghiêm Xuân Hồng (80)
———-
SÁNG TẠO số 20 tháng tháng 5 năm 1958
Nội dung:
MAI THẢO Vấn đề sân khấu Việt Nam | trang 1
NGUYỄN DUY DIỄN Phân tích nghệ thuật | trang 11
VÕ PHIẾN Kể trong đêm khuya | trang 15
NGƯỜI SÔNG THƯƠNG Chuyến xe chiều – Nghẹn ngào
Khúc hát một búc tranh | trang 27
NGỌC DŨNG Đêm | trang 27
NGUYÊN SA Ngỏ ý | trang 28
LỮ HỒ Vấn đề dạy văn quốc ngữ | trang 29
DOÃN QUỐC SỸ Dòng sông định mệnh | trang 33
THÁI BẠCH Bạch mai thi xã | trang 49
HOÀNG BẢO VIỆT Đi tìm thế giới trẻ con | trang 53
TÔ THÙY YÊN Trong vườn địa đàng | trang 58
NGUYỄN ĐÌNH HÒA Thân thế thi sĩ H.W. Longfellow | trang 62
THẠCH TRÂN Trăng đốm đèn | trang 67
NGUYÊN SA Sự cô độc thiêt yếu | trang 71
QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: TRẦN THANH HIỆP: Ban ca vũ nhạc Huế trình diễn ca vũ nhạc cổ Việt Nam (77); NGUYỄN TRUNG: Triển lãm hội họa Nguyễn Văn Quế (78); TRƯỜNG GIANG: Triển lãm Đình Trọng và Huy Tường (79); NGUYỄN ĐĂNG: Sách mới: Trăng Nước Đồng Nai của Nguyễn Hoạt (80)
———-
SÁNG TẠO số 21 tháng 6 năm 1958
Nội dung:
NGUYỄN SỸ TẾ Bàn về văn học sử Việt Nam | trang 1
TRẦN THANH HIỆP Chúng ta hình thành văn nghệ | trang 9
QUÁCH THOẠI Đêm | trang 16
THẠCH CHƯƠNG Đòi sống | trang 17
LÔI TAM Tôi cúi đầu đi đêm nay | trang 18
VÕ PHIẾN Kể trong đêm khuya | trang 19
THÁI BẠCH Khái luận về đặc tính của văn nghệ miền Nam | trang 33
DUY THANH Thằng Khởi | trang 38
CAO PHAN Sáng tác nhạc thiếu nhi | trang 44
PHẠM NGUYÊN VŨ Tình bằng hữu chiến đấu | trang 49
TIÊU HÀ Hải đăng | trang 52
TÔ THÙY YÊN Tội nghiệp – Cảm giác | trang 52
DOÃN QUỐC SỸ Dòng sông định mệnh | trang 53
NGUYÊN SA Kinh nghiệm thi ca | trang 65
VƯƠNG TÂN Bản hành ca số một | trang 73
QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: MẠC SƠN: Đọc sách: Những vấn đề của Đông Nam Á của Tạ Văn Nho (75); NGUYỄN TRUNG: Triển lãm Hà Hồng Liên (77); THÁI TUẤN: Xem triển lãm hội họa Phi Luật Tân (78); TRƯỜNG GIANG: Triển lãm Stephane Magnard (79); NGUYỄN ĐĂNG: Đọc sách Nhận định của Nguyễn Văn Trung – Triển lãm hội họa của Nghi Cao Uyên tại Phi Luật Tân (80)
———-
SÁNG TẠO số 22 tháng 7 năm 1958
Nội dung:
NGUYỄN SỸ TẾ Vấn đề xác định một thời hiện đại
trong văn học Việt Nam | trang 1
NGUYÊN SA | trang – Đêm mưa | trang 8
THANH TÂM TUYỀN Dạ khúc | trang 17
TRẦN THANH HIỆP Tôi còn gì nữa | trang 17
TÔ THÙY YÊN Bi hành khúc – Bài học về vạn vật | trang 19
NGUYỄN DUY DIỄN Xây dựng | trang 20
NGUYỄN THIỆU LÂU Một thành tích của một quân nhân Việt Nam | trang 22
DUY THANH Cầu thang | trang 25
HÒNG THÁI LINH Trường hợp Francoise Sagan | trang 33
MAI TRUNG TĨNH Hạnh phúc | trang 46
VƯƠNG TÂN Chiều | trang 47
THÁI TUẤN Hình thể trong hội họa | trang 48
DOÃN QUỐC SỸ Sách ước | trang 52
NGUYỄN DUY DIỄN Cao Bá Quát , một chiến sĩ cách mạng | trang 71
QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: MẠC SƠN: Đọc sách: Đem tâm tình viết lịch sử của Nguyễn Kiên Trung (76); THÁI TUẤN: Triển lãm hội họa của các em học sinh (77); HẦU ANH: Triển lãm Phạm Huy Tường – Triển lãm Văn Đen (78) – Giải thưởng văn chương văn hóa vụ 1957 (78); MAI THẢO: Đọc sách: Những thiên đường lỡ của Triều Đẩu (79)
———-
SÁNG TẠO số 23 tháng 8năm 1958
Nội dung:
MƯỜI TÁC GIẢ Chúng tôi thành lập ban kịch: Đêm Hà Nội | trang 1
THAO TRƯỜNG Đàn ông | trang 4
PHAN VĂN DẬT Bài thơ khóc Thị Bằng không phải của
vua Nguyễn dực Tông | trang 8
HOÀNG BẢO VIỆT Thầm hiểu | trang 17
MAI TRUNG TĨNH Khi anh đến | trang 18
DUY THANH Điệu buồn | trang 19
NGƯỜI SÔNG THƯƠNG Quyển sách | trang 20
THÁI BẠCH Nữ sĩ Trần Kim Phụng | trang 27
THANH TÂM TUYỀN Tư | trang 33
HUY OANH Khảo về thơ Beaudelaire | trang 42
TRẦNNGUYỄN Phương 2 | trang 54
VƯƠNG TÂN Cô liêu | trang 55
TRẦN THANH HIỆP Sân khấu | trang 56
QUÁCH THOẠI Hương Giang dạ nguyệt | trang 57
LỮ HỒ Định mệnh văn học | trang 58
DOÃN QUỐC SỸ Khu vườn bên cử sổ | trang 65
QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: Bá cáo của Viện Đại Học Huế (76); MAI THẢO: Tìm về sinh lộ, truyện dài của Kỳ Văn Nguyên (76); THÁI TUẤN: Triển lãm của Thuận Hồ – Triển lãm Trần đình Thụy (77); VỊ XUYÊN: Xây dựng một ban kịch tuyên truyền của Nguyễn Hoài Văn (79)
———-
SÁNG TẠO số 24 tháng 9 năm 1958
Nội dung:
THANH TÂM TUYỀN Những người đã chết đều có thực | trang 1
TÔ THÙY YÊN Nhân nói về một danh từ | trang 10
DUY THANH Câu hỏi – Thu | trang 10
MAI TRUNG TĨNH Bao giờ – Buổi sáng | trang 11
NGUYỄN DUY DIỄN Sáng thế kỷ | trang 13
TUẤN HUY Hành trình ngày mai | trang 14
NGƯỜi SÔNG THƯƠNG Con đường | trang 15
HUY OANH Khảo về thơ Beaudelaire | trang 23
DOÃN QUỐC SỸ Khu vườn bên cửa sổ | trang 33
VƯƠNG TÂN Mênh mang – Vời vợi | trang 44
TRẦNNGUYỄN Anh | trang 45
VŨ NGUYÊN Mùa xuân xa | trang 47
TÔ THÙY YÊN Những ý nghĩ vào buổi chiều | trang 48
VIỆT TỬ Cao bá Quát | trang 49
LỮ HỒ Có chăng một bà Hồ Xuân Hương | trang 67
QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: THÁI TUẤN: Triển lãm Nguyễn văn Phương (75) –Triển lãm sơn dầu của họa sỹ Bon Nguyên (76); THANH NAM: Hoa bên vườn cũ của Trần Phương Như (76); DUY THANH: Triển lãm Phạm kim Khải – Triển lãm Võ Minh Nghiêm (78); HỒ NAM: Thuyền thơ – thi tập của Đông Xuyên (79)
————
SÁNG TẠO số 25 tháng 10 năm 1958. Kỷ niệm đệ nhị chu niên – số đặc biệt Hà Nội
Nội dung:
SÁNG TẠO Gửi bạn đọc | trang 1
NGƯỜI SÔNG THƯƠNG Chị tôi | trang 2
TRẦN THANH HIỆP Bài ca của những người – Tiếng nói | trang 4
THANH TÂM TUYỀN Thành phố – Tên người yêu dấu | trang 6
NGỌC DŨNG Ngoại ô | trang 9
TRẦN THANH HIỆP Ý nghĩa | trang 10
MAI THẢO Quê hương trong trí nhớ | trang 19
TRƯỜNG DZI Tuổi trẻ | trang 26
DOÃN QUỐC SỸ Tiền kiếp | trang 33
VƯƠNG TÂN Về cái chết của một người bạn | trang 43
DUY THANH Bài thơ trong phố vắng | trang 48
MAI TRUNG TĨNH Lịch sử | trang 49
TRẦNNGUYỄN Nguyện ước | trang 50
VƯƠNG TÂN Tâm sự | trang 51
TÔ THÙY YÊN Thủ đô | trang 53
THANH NAM Quyên | trang 56
TÔ KIỀU NGÂN Phố Hàng Khay | trang 62
THANH TÂM TUYỀN Cuối đường | trang 65
VĨNH LỘC Mưa lúc hoàng hôn | trang 72
DUY THANH Tím | trang 80
Những lá thư Hà Nội | trang 82
PHẠM NGUYÊN VŨ Tiếng động dưới cỏ | trang 90
TÔ THÙY YÊN Vẻ buồn của tình yêu – Và hội họa | trang 100
HUY TRÂM Điệp khúc | trang 101
HOÀNG BẢO VIỆT Nước trôi về nguồn | trang 102
MAI TRUNG TĨNH Trước ngàyn đường | trang 110
ĐINH HÙNG Bao giờ em lấy chồng | trang 116
DUY NĂNG Nguồn | trang 118
Đ. MINH Bài ca hai mươi | trang 120
NGUYỄN SỸ TẾ Mái đầu những Hà Nội | trang 122
———-
SÁNG TẠO số 26 tháng 11 năm 1958
Nội dung:
MAI THẢO Họp mặt ngày giỗ bạn | trang 1
TRẦN THANH HIỆP Thế giới Quách Thoại | trang 9
VƯƠNG TÂN Ở lại | trang 16
NGỌC DŨNG Bài thơ hoang | trang 17
HOÀNG BẢO VIỆT Tìm em | trang 17
NGUYỄN SỸ TẾ Tạp luận | trang 21
DUY THANH Sợi giây | trang 25
THANH TÂM TUYỀN Nhân nghĩ về hội họa | trang 33
TÔ THÙY YÊN Thân phận thi sĩ | trang 39
TRẦN DẠ TỪ Có ai – Mộng đầu – Bước đi | trang 41
DUY THANH Thời gian – Đêm | trang 43
HỒ NAM Thơ Nhật Bản | trang 44
NGUYỄN THIỆU LÂU Một công tác kiến thiết | trang 47
THAO TRƯỜNG Đò dọc | trang 50
THÁI BẠCH Thủ khoa Bùi Hữu Nghĩa | trang 56
HUY QUANG Người Hà Nội | trang 62
THỦY THỦ Nỗi buồn trên đất liền | trang 66
LỮ HỒ Truyện Kiều hấp hối | trang 69
HOÀNG KHANH Hà Nội còn nữa | trang 75
DUY NĂNG Tâm hồn | trang 75
VƯƠNG TÂN Hiu quạnh | trang 76
QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: NGUYỄN THỤY: Giàn nhạc đại hòa tấu của V.N.N.H. (77); MẠC SƠN: Duy thức học thông luận của Thạc Đức (77); VƯƠNG TÂN: Giải thưởng Nobel văn chương 1958 (78); NGUYỄN ĐĂNG: Tiếng bên trời của Hà Liên Tử (79) – Gõ đầu trẻ truyện ngắn của Nguyên Sa (80)
———-
SÁNG TẠO số 27 tháng 12 năm 1958
Nội dung:
NGUYỄN SỸ TẾ Triết lý đoạn trường | trang 1
HỒ NAM Khái luận về thi ca Việt Nam | trang 9
VÕ PHIẾN . Dừng chân – Tâm sự | trang 14
NHẬT HƯƠNG Gục đầu | trang 15
NGỌC DŨNG Số hai | trang 16
NGUYỄN THIẾU LĂNG Hờn lưu lạc | trang 16
VƯƠNG TÂN Tĩnh vật – Ngoài phố | trang 17
THẾ HOÀI Mầu mắt người yêu | trang 19
LỮ HỒ Nghĩ về Nguyễn Công Trứ | trang 27
DOÃN QUỐC SỸ Bão vũ trụ | trang 33
NGUYỄN QUANG ĐÀM Vài ý kiến về trường đại học | trang 39
THÁI BẠCH Bộ mặt Đồng Tháp | trang 45
CAO THIÊN LƯƠNG Mây đầu núi | trang 51
TRẦN DẠ TỪ Một bài thơ – Và chủ nhật – Mỏi | trang 55
MAI TRUNG TĨNH Nửa đêm | trang 57
VĨNH LỘC Những chiều mưa | trang 58
TRẦN PHONG Đôi mắt | trang 60
TÔ THÙY YÊN Để phục hồi hội họa | trang 68
NGỌC BÍCH Câu truyện khiếm đề | trang 72
QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: THÁI TUẤN: Triển lãm sơn dầu và sơn mài của Văn Thịnh vàThy (77) – Phòng tranh của bà Hồ thị Linh (78); THANH MỴ: Triển lãm H. Hưu (78) –Triển lãm Phạm Tòng (79); HỒ NAM: Juan Ramon Zimenez (80)
———-
SÁNG TẠO số 28 – 29 tháng 1 – 2 năm 1959. Giai phẩm mùa xuân Kỷ Hợi
Nội dung:
SÁNG TẠO Gửi bạn đọc | trang 1
THANH TÂM TUYỀN Đêm | trang 2
LỮ HỒ Hoa muộn | trang 11
NGUYỄN SỸ TẾ Nghĩ thầm | trang 17
TRẦN THANH HIỆP Ngày cũ | trang 24
DOÃN QUỐC SỸ Hương nhân loại | trang 30
HOÀNG ANH TUẤN Điệu nhạc tắt đèn | trang 39
THÁI TUẤN Sáng tạo | trang 42
QUANG NINH Khái niệm về chủ nghĩa hiện sinh | trang 43
LAN ĐÌNH Thương nhau thì về | trang 49
HOÀNG BẢO VIỆT Tình yêu , thình bạn , mùa xuân | trang 59
NGUYÊN SA Đằng sau | trang 66
MAI TRUNG TĨNH Những hạt ba dăng của Niêm | trang 71
TRẦN DẠ TỪ Bài kỷ niệm | trang 80
VƯƠNG TÂN 30 tháng chạp – Ngày đầu năm – Đi trốn | trang 84
THÁI BẠCH Lân Sài goong | trang 87
THAO TRƯỜNG Xác chết | trang 92
VƯƠNG TÂN Mùa xuân căn gác đầy người | trang 97
PHẠM NGUYÊN VŨ Thơ cho Helena Okavitch | trang 103
THẠCH CHƯƠNG Đối thoại | trang 105
DƯƠNG NGHIỄM MẬU Rươu , chưa đủ | trang 109
NGUYÊN SA Tương tư – Mời | trang 119
DUY THANH Xuân – Một mình – Giản đơn | trang 121
MAI THẢO Những ngày tháng mới | trang 122
———-
SÁNG TẠO số 30 tháng 5 năm 1959
Nội dung:
THẠCH CHƯƠNG Sonnet | trang 1
THANH TÂM TUYỀN Barbara (dịch thơ Jacques Prevert) | trang 1
DIÊN NGHỊ Thương nhớ | trang 3
HOÀNG BẢO VIỆT Hy vọng | trang 4
SAO BĂNG Người ở đâu | trang 7
NGUYỄN SỸ TẾ Chờ sáng | trang 15
SONG LINH Bức tranh | trang 19
MAI TRUNG TĨNH Ao ước | trang 27
LAN ĐÌNH Hàng xóm | trang 28
PHẠM NGUYÊN VŨ Dạ khúc | trang 29
DOÃN QUỐC SỸ Đoàn người hóa khỉ | trang 33
VIỆT TƯ Nguyễn công Trứ | trang 43
THẠCH CHƯƠNG Một đóa hồng cho Emily | trang 50
LÔI TAM Cơn mưa | trang 59
NGUYỄN THIỆU LẬU Tìm hiể non nước nhà | trang 65
THAO TRƯƠNG Riêng tư | trang 70
QUA CÁC BỘ MÔN VĂN NGHỆ: NGUYỄN SỸ TẾ: Việt Nam văn học toàn thư của Hoàng Trọng Miên (76); TRẦN THANH HIỆP: Để hiểu Đạo Phật của Phương Bối (77); THANH TÂM TUYỀN: Trí thức làm dáng (78); HỒ NAM: Giòng thơ sang mùa của Hà Phương – Kịch Buôn M”Rong (80)
———-
SÁNG TẠO số 31 tháng 9 năm 1959
Nội dung:
THANH TÂM TUYỀN Nỗi buồn trong thơ hôm nay | trang 1
NGUYÊN SA 20 – Tháng sáu trời mưa | trang 7
TRẦNNGUYỄN Đôi mắt | trang 10
TÔ THÙY YÊN Trời mưa đêm xa nhà | trang 11
CUNG TRẦM TƯỞNG Nghĩa địa – Ngủ | trang 12
THAO TRƯỜNG Làm quen | trang 13
CUNG THƯ Nhân những vấn đề về chủ âm tính trong
âm nhạc Tây phương | trang 22
TRẦNNGUYỄN Nhật ký | trang 35
DƯƠNG NGHIỄM MẬU Tiếng nói | trang 41
TẠ TỴ Nếu một ngày nào | trang 51
HUY OANH Verlaine , nhà thơ tượng trưng | trang 54
DOÃN QUỐC SỸ Đoàn người hóa khỉ | trang 72Tạp chí Sáng Tạo (bộ mới, 7 số)
Diễn đàn văn học nghệ thuật hôm nay. Tạp chí xuất bản ngày mùng 1 mỗi tháng, Chủ nhiệm: MAI THẢO, Quản lý: ĐẶNGKIM
BAN BIÊN TẬP: Doãn Quốc Sỹ – Duy Thanh – Mai Thảo – Nguyễn Sỹ Tế – Thái Tuấn – Thanh Tâm Tuyền – Tô Thùy Yên – Trần Thanh Hiệp
———-
SÁNG TẠO bộ mới số 1 tháng 7 năm 1960
Nội dung:
Bộ biên tập Lời nói đầu | trang 1
Tám tác giả Thảo luận: NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT
Doãn Quốc Sỹ – Duy Thanh – Mai Thảo
Nguyễn Sỹ Tế – Thanh Tâm Tuyền – Trần
Thanh Hiệp – Tô Thùy Yên – Thái Tuấn | trang 1
THANH TÂM TUYỀN Mặt trời tìm thấy | trang 19
DUY THANH Chiếc lá | trang 26
DOÃN QUỐC SỸ Đại học xá | trang 33
THẠCH CHƯƠNG Sự chán chường trong việc phê bình văn nghệ | trang 52
TÔ THÙY YÊN Niềm bí ẩn trong cái chết của một thanh niên | trang 61
HUY OANH Giòng sông | trang 77
MAI THẢO Sau tám tháng im lặng | trang 87
TRẦN THANH HIỆP Để chúng ta được thấy mặt nhau | trang 100
NGUYỄN SỸ TẾ Giữa hai giấc ngủ | trang 107
———-
SÁNG TẠO bộ mới số 2 tháng 8 năm 1960
Nội dung:
Mười tác giả NÓI CHUYỆN VỀ THƠ BÂY GIỜ
Cung Trầm Tưởng – Doãn Quốc Sỹ – Duy Thanh
Mai Thảo –Huy Oanh – Nguyễn Sỹ Tế – Thanh
Tâm Tuyền – Tô Thùy Yên – Trần Thanh Hiệp | trang 1
THANH TÂM TUYỀN Buổi sáng ngoài bãi biển | trang 18
TÔ THÙY YÊN Ba dấu chân trên một quãng sầu | trang 31
THÁI TUẤN Đứng trước giá vẽ hôm nay | trang 36
DOÃN QUỐC SỸ Vỡ bờ | trang 41
MAI THẢO Về chuyến viễn du bí mật cuối cùng | trang 52
THẠCH CHƯƠNG Thơ – Thơ dịch | trang 68
SAO TRÊN RỪNG Ngàn khơi | trang 75
DUY THANH Lớp gió | trang 81
DƯƠNG NGHIỄM MẬU Tiếng động trên da thú | trang 90
THANH TÂM TUYỀN Thơ | trang 100
TRẦN THANH HIỆP Sự thưởng ngoạn nghệ thuật bây giờ | trang 103
———-
SÁNG TẠO bộ mới số 3 tháng 9 năm 1960
Nội dung:
Chín tác giả Nói chuyện: NGÔN NGỮ MỚI TRONG HỘI HỌA
Duy Thanh – Huỳnh Văn Phẩm – Mai Thảo
Ngọc Dũng – Nguyễn Sỹ Tế – Thái Tuấn
Thanh Tâm Tuyền – Tô Thùy Yên – Trần Thanh Hiệp | trang 1
NGUYỄN SỸ TẾn đèn | trang 22
TRẦN THANH HIỆP Độc thoại | trang 31
THANH TÂM TUYỀN Nghệ thuật đen | trang 35
DOÃN QUỐC SỸ Vỡ bờ | trang 49
HUY OANH Miếu âm hồn | trang 58
NGỌC DŨNG Biên giới của người điên | trang 66
THẠCH CHƯƠNG Trình bay và phê bình hai quan niệm nổi loạn
của Albert Camus | trang 68
DUY THANH Bài thơ sầu tám khúc | trang 89
TÔ THÙY YÊN Người đánh bạc | trang 93
MAI THẢO Những cái đích phóng về trước mặt | trang 100
———-
SÁNG TẠO bộ mới số 4 tháng 10 năm 1960
Nội dung:
Tám tác giả Nói chuyện:
NHÌN LẠI VĂN NGHỆ TIỀN CHIẾN Ở VIỆT NAM
Duy Thanh – Mai Thảo – Ngọc Dũng
Nguyễn Sỹ Tế – Thanh Tâm Tuyền – Thái Tuấn
Tô Thùy Yên – Trần Thanh Hiệp | trang 1
THANH TÂM TUYỀN Nguyên | trang 17
DUY THANH Chân dung | trang 21
THẠCH CHƯƠNG Tinh cầu | trang 23
NGUYỄN SỸ TẾ Ý thức nghệ thuật | trang 32
THAO TRƯỜNG Mầu và sắc | trang 42
VIÊN LINH Đời rút xuống | trang 47
DOÃN QUỐC SỸ Vỡ bờ | trang 49
HUY OANH Mưa trên thành phố | trang 59
FRANZ KAFKA Trầm tưởng ( Thạch Chương dịch) | trang 69
THANH TÂM TUYỀN Thềm sương mù | trang 72
DUY THANH Nói chuyện với Kazuo Kobagashi | trang 93
TRẦN THANH HIỆP Giưa hai người | trang 98
CUNG TRẦM TƯỞNG Thoát sác | trang 100
MAI THẢO Người línhdương | trang 102
———-
SÁNG TẠO bộ mới số 5 tháng 11 năm 1960
Nội dung:
Bảy tác giả KỶ NIỆM QUÁCH THOẠI
Thanh Tâm Tuyền – Trần Thanh Hiệp
Duy Thanh – Hồ Man – Ngọc Dũng
Lý Hoàng Phong – Mai Thảo | trang 1
HUY OANH Sáu bài thơ dịch | trang 14
THÁI TUẤN Bồng lai | trang 21
QUÁCH THOẠI Những bài thơ tình đầu tiên | trang 33
DOÃN QUỐC SỸ Vỡ bờ | trang 39
VIÊN LINH Trong giấc mộng tàn | trang 56
THANH TÂM TUYÊN Thềm sương mù | trang 59
ALBERTO MORAVIA Hai người bạn | trang 75
CUNG TRẦM TƯỞNG Tật nguyền | trang 80
VĨNH LỘC Khoảng lộ trình cũ | trang 82
THẠCH CHƯƠNG Giới thiệu một nhận thức siêu thực về nghệ thuật | trang 97
NGUYỄN SỸ TẾ Chết trong tâm hồn | trang 103
———-
SÁNG TẠO bộ mới số 6 tháng 12 năm 1960 và tháng 1 năm 1961
Nội dung:
MAI THẢO Con đường trở thành và tiến tới
của nghệ thuật hôm nay | trang 1
SAO TRÊN RỪNG Nỗi mệt mỏi của kiếp người | trang 16
DOÃN QUỐC SỸ Người ôm mùa xuân nguyên vẹn | trang 25
HUY OANH Hồi chuông báo tử | trang 41
ALBERT CAMUS Người đàn bà ngoại tình | trang 49
VIÊN LINH Sáu bài thơ lục bát | trang65
THANH TÂM TUYỀN Thềm sương mù | trang 69
TRẦN DẠ TỪ Buổi trưa về Thị Nghè | trang 86
VĨNH LỘC | trang 4 | trang 88
TRẦNNGUYỄN Màu đen | trang 95
DƯƠNG NGHIỄM MẬU Làm thân con gái | trang 99
———-
SÁNG TẠO bộ mới số 7 tháng 9 năm 1961
Nôi dung:
MAI THẢO Nghệ thuật , sự báo đông khẩn thiết
và thường trực của ý thức | trang 1
TRẦN THY NHÃ CA Rồi đôi chân của núi | trang 17
NGUYỄN ĐĂNG Đời sống trong biệt thự | trang 21
LAN ĐÌNH Hai mùa xuân hai cuộc đời | trang 32
VĨNH LỘC Chặp tối | trang 49
DƯƠNG NGHIỄM MẬU Buồn vàng | trang 59
VIÊN LINH Còn gì | trang 65
SAO TRÊN RỪNG Những ngày xuân hoang vu | trang 70
THẠCH CHƯƠNG Mắt nhọn | trang 78
THANH TÂM TUYỀN Thềm sương mù | trang 81
TRẦN DẠ TỪ Khúc dĩ vãng | trang 96
VƯƠNG TÂN Hai mươi | trang 100
TRƯỜNG DUY Những ngày ở biển | trang 102
———-
Tạp chí Sáng Tạo số 7 bộ mới tháng 9 năm 1961 là số báo cuối cùng. Hết bảng mục lục của tạp chí Sáng Tạo: 31 + 7 = 38 số
SÁCH BÁO THAM KHẢO
 NGƯỜI VIỆT – Tuần báo – số 1 xuất bản ngày 27/8/1955 tới số 4 ngày 15/10/1955. Chủ bút Doãn Quốc Sỹ.
 SÁNG TẠO – Tạp chí xuất bản hàng tháng. Từ số 1 (tháng 10/1956) tới số 31 (tháng 9/1959. Bộ mới từ số 1 (tháng 7/1960) tới số 7 (tháng 9/1961). Chủ trương biên tập: Mai Thảo.
 HIỆN ĐẠI – Tạp chí xuất bản hàng tháng. Từ số 1 ( tháng 4/1960) tới số 9 (tháng 12/1960). Chủ trương biên tập: Nguyên Sa.
 THẾ KỶ HAI MƯƠI – Tập san khảo luận sáng tác phê bình văn nghệ. Từ số 1 (tháng 7/1960) tới số 6 (tháng 12/1960). Giám đốc: Nguyễn Cao Hách. Chủ trương biên tập: Nguyễn Khắc Hoạch.
 NIÊN LỊCH CÔNG ĐÀN 1960-1961. Chủ biên: Nguyễn Ngọc Linh.
 THẾ GIỚI – Báo hàng tuần xuất bản ngày thứ bảy. Từ số 1 (ngày 20 tháng 10 năm 1949), tới số 14 (ngày 21/1/1950) Xuân Canh Dần. Chủ nhiệm:Hoài Lang. Thư ký tòa soạn: Dương Tử Giang.
 VĂN – Giai phẩm số tháng 11 năm 1973 – chủ biên Nguyễn Đình Vượng.
 VĂN HÓA NGÀY NAY – Giai phẩm – tập 8 – 1959. Chủ trương biên tập: Nhất Linh.
 HỢP LƯU – Tập san văn học nghệ thuật biên khảo số 24 tháng 8 & 9 năm 1995 – Chủ biên: Khánh Trường – Hoa Kỳ
 THẾ KỶ 21 – Tạp chí ra hàng tháng – số 204 tháng Tư 2006 – Số Tưởng Niệm Thanh Tâm Tuyền – Hoa Kỳ.
 ĐỌC KINH – đoản văn của Vũ Khắc Khoan – An Tiêm xuất bản tại Paris 1990.
 THẢO LUẬN – của 12 tác giả – Sáng Tạo xuất bản – Sài gòn 1965.
 VĂN HỌC MIỀN NAM TỔNG QUAN của Võ Phiến. Văn Nghệ xuất bản lần thứ 3 tại Hoa Kỳ.
 TUYỂN TRUYỆN SÁNG TẠO – Nguyệt san Tân Văn số 29 tháng 9 năm 1970.
 NGHỆ THUẬT – tuần báo – Chủ nhiệm, Chủ bút: Mai Thảo. Thư ký toàn soạn: Viên Linh.
 TỪ ĐIỂN VĂN HỌC bộ mới – Nhà xuất bản THẾ GIỚI – Hà Nội – 2004

No comments: