Monday, September 3, 2012

PHẠM HOÀI VIỆT * SĨ PHU YÊU NƯỚC Ở ĐÂU

SĨ PHU YÊU NƯỚC Ở ĐÂU ?

- Kính tặng các Chiến hữu, Thi Sĩ, Văn Sĩ trong và ngoài nước vẫn còn con tim tha thiết với tiền đồ Tổ Quốc đã và đang cầm bút chiến đấu với CSVN bằng nhiều cách rất hào hùng.
- Riêng dành cho Ngô Ngọc Thủy, Luật Sư "cò mồi của chế độ" cải cho Lê Chí Quang lại nhận rằng "Lê Chí Quang có tội, xin khoan hồng!"
Đau lòng nhìn lại quê hương
Độc quyền đảng trị chính phường Hồ ly
Bao năm dân khổ bởi vì
Phi nhân, phi nghĩa, lương tri không còn !
Tài nguyên đất nước hao mòn
Đảng viên hống hách, chui lòn ngoại nhân
Dân lành đói khổ, bất cần
Vét vơ đầy túi, chuyển ngân nước ngoài !
Đồng bào chỉ biết kêu trời!
Phục hưng giải thể tài trai ai nào?
Tinh thần ái quốc nơi nao?
Sĩ phu hữu trách - há sao nãn lòng !
Bao năm dù sống lưu vong
Mang danh dòng dõi con Rồng cháu Tiên
Sơn hà còn lại chút duyên
Tấm lòng yêu nước diễm huyền sử xanh.
Nghẹn lời mắng kẻ vinh thân
Hại người yêu nước để mình chóng thăng (*)
Một người "Ngọc Thủy" (**) ô danh
Nghìn thu khó chuộc, thua hàng quần thoa./.
PHAM HOÀI VIỆT
(*) và (**): Luật sư "cò mồi" của chế độ Ngô Ngọc Thủy mang danh trí thức (Chủ Nhiệm Khoa Luật Trường Đại Học Tổng Hợp Hà Nội) lại hại Lê Chí Quang bằng cách bênh vực cho Lê Chí Quang trước tòa (ngày 8-11-2002) mà lại nhận rằng "Lê Chí Quang có tội, xin khoan hồng!". Ôi, trí thức XHCN!
  

No comments: