Friday, September 7, 2012

NGUYỄN THIÊN THỤ * THƠ PHAN NI TẤN (ND)


 THƠ PHAN NI TẤN (ND)

Ông sinh ngày 6 tháng 3 năm 1948 tại  Cần Giuộc, học Đại học Khoa Học và  Học ?ại học Văn Khoa Sài gòn, cựu sĩ quan VNCH, vượt biển ?ến Thái Lan năm 1979. Định cư tại Toronto Canada tứ 1980. Ông đã cộng tác với các tạp chí hải ngoại như Làng Văn, Văn Học, Nhân Văn, Quê Mẹ, Độc Lập.  .   .

Tác phẩm đã xuất bản:

Dậy lửa Trường Sơn (tập nhạc Lửa Việt 1983)
Em Hát Em Vui (nhạc cho thiếu nhi Làng Văn 1987)
Hồi Ký Thơ (thơ Làng Văn 1987)
Câu Thơ Về Người (thơ Nhân Văn 1996)
Hồi ký thơ  dày 127 trang, cò 28 bài thơ. Thơ của Phan Ni Tấn mang nhiều chủ đề, nhưng nh"ng nét chính  là chiến tranh và  quê hương. Đây là hai chủ đề nhưng cũng là một. Nói đến quê hương là nói đến chiến tranh, và nghĩ về chiến tranh tức là nghĩ đến quê hương. Và khi nghĩ đến quê hương và chiến tranh, chúng ta lại nghĩ đến bản thân ta và đồng bào ta:

                        Bày ra một cuộc binh đao,
                        Một đàn sinh tử tiêu hao trên rừng.
                        Nh"ng chiều nghi ngút thê lương
                        Ngọn điêu linh thổi buốt xương anh hùng.
                                                ( Một đàn đòi đoạn)

                        Ta như bèo nước bềnh bồng,
                        Mãy năm đi biệt mà không về nhà.
                        Nh"ng thằng sống sót trận qua
                        Chiểu nay đợi chuyến bắc ra chiến trường.
                                                (Bắc Cần Thơ)
Hình ảnh ngày 30-4-75 đã in sâu vào tâm khảm Phan Ni Tấn:

                        Trong chiến tranh
                        ngườI ta không cảm thấy mình còn đượcsống
                        Tất cả mọi giấc mộng đơn sơ
                        đời thu  nhỏ lại                        .   .    .     .      .      .       .       .       .

                        tiếng người gọi lớn
                        Tiếng của nh"ng kẻ bại trận
                        Nh"ng dấu chân lãnh tụ chạy trốn. .     .
                                    ( Lạc thủy)

Phan Ni Tấn cũng thuật lại dĩ vãng tù đày của ông:
                        Cầm bằng tù đến mọt gông,
                        Thôi thì cũng gắng mở lòng ra chơi
                        Lòng này đói lạnh tả tơi
                        Rít lên xông xộc một hơi thuốc lào.
                                   ( Nhập cuộc )

                        Đứng trước cửa ngục bao la,
                        Con người thật nhỏ nhoi và cô đơn,
                        Giam trong bốn vách căm hờn
                        Máu tù mai sẽ chảy  lờn chấn song.
                                                            ( Sức máu)

                        Vô trại cải tạo mà coi
                        Nh"ng con người vật ốm lòi xương dạ
                        Vô coi nó khảo nó tra
                        Một trăm thằng ngụy , chết cha trăm thằng!
                                    ( Ai ơi!)

Câu Thơ Về Người dày  125 trang, gồm 52 bài thơ. Ở đây gồm nh"ng bài thơ viết trong nh"ng tháng ngày đất khách quê người. Ta nhận thấy nh"ng từ ng" l" thứ, hoài hương, lưu vong được tô đậm nét trong thơ của ông:

                        gửi người một chút quê xưa
                        chút hương lúa đượm nắng mưa dãi dầu
                        quê xưa giờ ở bể dâu,
                        ở vùng tù hãm, ở sầu lầm than
                                    (đừng buồn ta gửi mấy lời)

                        đãi em một cỗ trăng rằm
                        xót lòng l" thứ trăng đầm đìa soi
                                    (mâm cỗ)

                        áo xưa từ độ phai màu đất
                        hồn đời nghe nặng bước lưu vong
                                    ( lời  đêm)

Kỷ niệm quê hương đầy nh"ng máu xương, tang tóc:
                        muốn đào kỷ niệm mà coi
                        đạp lên cát bụi sợ lòi máu xương
                                    (mâm cỗ)
Cũng như các thi nhân hải ngoại, Phan Ni Tấn đôi khi dùng rượu để quên quá khứ nhưng càng muốn quên thì lại càng nhớ nhiều:
              rót chơi
             vài ngọn gió bay
            cho phôi phai nỗi tháng ngày
            hoài hương
                     (rót hệ lụy)

                            ta nghe trời  đất thở dài
                            nghe hồn nước rớt ra ngoài khúc xương

                        tôi ngồi gặm mớ tang thương
                        nuốt vô trợn trạo cổ vươn ra dài

                        càng đau xót tấm hao gầy
                        hồn ma sông núi càng đầy trong tôi.
                                    ( tháng năm cạn)

             bao nhiêu non nước đau dồn hết
                        lòng anh chật ních một quê hương
                                ( bài ca đoàn tụ)

Yêu quê hương, Phan Ni Tấn muốn hóa thân làm đôi guốc trên đường mòn quê hương và

                        làm vi vút ngọn gió quê
                        hay vi vu thổi cây tre đầu đình
                        bay vờn trong chớm bình minh
                        hay trong chiều cũng tài tình như hương

                        làm thân cỏ dại bên đường
                        xe qua bụi bám mà thương nẻo nhà
                        xa như người đã đi xa
                        thôi không về n"a để tà áo phai
                                    ( hóa thân)


Ngoài tình yêu quê hương, thơ Phan Ni Tấn còn chan chứa tình yêu lứa đôi,  tình gia đình, và tình bằng h"u. Tâm tình của ông và thơ của ông trôi chung một giòng thơ lưu vong của người Việt hải ngoại  trong đó chứa đầy  tình yêu quê hương và lòng hận thù chế dộ  cộng sản bạo tàn.
No comments: