Sunday, August 26, 2012

THƠ VIÊN LINH

Thơ làm khi
đọc tin thuyền nhân
 
VIÊN LINH
 
69.
Thế kỷ lầm than nhân loại ốm
Trời đau nhan sắc ám mây đen
Tháng Tư huyết hải trào trong miệng
Thượng Đế se minh giảng lộn kinh.
 
70.
Tôi chết xin làm vọng hải quan
Ngày đêm canh biển đón thuyền nhân
Ngoài khơi ngư nữ xưa là bạn
Dưới đáy phần dương cũng sẵn sàng
 
71.
Chị biệt trần ai chẳng nhập quan
Thả hồn phiêu bạt khắp muôn phương
Ngày sau nếu có người thăm mộ
Xin đặt vòng hoa xuống đại dương.
 
72.
Dã tràng xe cát vẫn chưa xong
Lại muốn xây cung điện giữa giòng
Việc ấy làm chi người có biết
Để cho oan thác có nơi dung.
 
49.
Sầm Nứa mưa giăng mù bốn núi
Lòng em rộng mát tựa mưa giăng
Vẳng nghe cồng gọi từ niên cổ
Ta chạnh lòng thương nhớ bản mường.
 
50.
Bóng núi xanh mờ tâm trí tôi
Từ khi mẹ ảm lúc nằm nôi
Rừng thiêng núi thẳm xây làng bản
Thú dữ đôi khi hiểu tiếng người.
 
51.
Đuổi Mông đánh Hán chống quân Minh
Mường bản gươm dao sáng rực thành
Kéo xuống Phong Châu tìm vợ đẹp
Qua tây lấy ngựa nạt vua xiêm
 
79.
Ngồi trông vợ nhục hề ôm hận
Mẹ đói con hư hề thở ra
Nước mất nhà tan hề nuốt hận
Thế kỷ hai mươi hề có ta.
 
80.
Đất nước mù xanh ở cuối trời
Thân còn thăm thẳm giữa trùng khơi
Mai kia dù sống trong hang núi
Trong đáy lòng ta sóng vẫn dồi.
 
81.
Ai biết trời cao có mấy chân
Mây bao nhiêu cánh ngục bao hầm
Biển bao nhiêu sóng triều bao nước
Đông Hải bao lâu lại cát lầm?
 
87.
Thuyền trôi hơn tháng giữa trùng khơi
Gạo hết từ lâu nước cạn rồi
Em nhỏ trắng thơm mùi thịt ngọt
Ngày thuyền tới bến mất em tôi.
 
97.
Sách cũ em chôn cạnh mộ thầy
Hình anh em gửi gió heo may
Nhà anh giặc ở con anh lạc
Còn xác thân em dưới cát lầy.
 
98.
Ngơ ngác trông ra tưởng kẻ nào
Mới hay cùng gốc Ngụy như nhau
Trông anh mắt sáng người cao ráo
Ai nỡ nghi anh ở Bắc vào.
 
115.
Mặt trận khi không tự vỡ tan
Giặc ngoài trăm dặm cũng hoang mang
Bạn ta lùa giặc như lùa ngóe
Trút áo buông rơi lệ giữa vườn.
(trong Thủy Mộ Quan, Virginia, 1982)
 
(trích Khởi Hành)

 

No comments: