Saturday, August 11, 2012

THƠ SƠN TRUNG
THẾ GIỚI TA

Kiếp nào ở thảo nguyên
Suốt ngày ta cỡi ngựa
Rong chơi khắp mọi miền.
Theo ta dăm chàng trẻ
Đầu vấn khăn ngũ sắc
Mang gươm giáo cung tên
Đôi gái quê dịu hiền.
Áo gấm thêu chim phượng.
Mang theo sáo, theo đàn
 Cùng băng qua Thiên sơn
Rồi  đi vào Ngũ Lĩnh
Ta đi tìm tuyết liên
Và  đi săn bạch hổ
Ta tìm  đến Đào nguyên
Đêm  nằm trên thảm cỏ
Nhìn muôn tinh tú bình yên.

Kiếp nào trên núi đá,
Lấy hang động làm nhà
Lấy thạch ngọc làm giường
Ta lên rừng hái hoa,
Ta xuống suối bắt cá
Về nấu cùng măng trúc, măng giang.

Kiếp nào làm đại bàng
Ta nằm trong mây trắng
Rồi bay đến trời cao
Trong những ngày hửng nắng
Đôi cánh che mặt trời
Ta bay khắp ngàn khơi
Chỗ nào ta cũng tới
Lúc nào ta cũng vui,

Kiếp nào làm ngư ông
Sống trên sông biển rộng
Buổi sớm  hướng phương đông
Buổi chiều theo gió lộng
Ta đi khắp Ngũ hồ
Ta đi bắt kình ngư
Vượt  trên muôn trùng sóng.

Kiếp nào làm tướng quân
Cờ lệnh chỉ thành giặc
Muôn vạn binh reo hò
Bên tai  trống trận dục
Trên thành gươm giáo phô
Ta xông vào  trận tuyến
Ầm ầm thần công nổ
Ta chém vạn quân thù
Ta đạp trăm thành đổ
Chiến bào màu máu khô!

Kiếp nào làm tù binh
Sống  một đời tủi nhục
Đòn thù đánh trên đầu
Sau lưng gươm giáo thúc
Ta đi trong bình minh 
Như đi  trong lửa đốt
Bưng bát cơm gạo mốc
Như nuốt ngàn cây đinh
Ta mong đêm mau đến
Để khỏi thấy bóng dáng  mình.

Kiếp nào làm ẩn sĩ
Sống ở chốn rừng xanh.
Ta ngủ khi trăng tròn
Ta dậy buổi bình minh
Ta uống nước suối mát
Ta lấy cỏ làm giường
Ta bạn cùng  khỉ vượn,
 Ca hát cùng chim muông.

Trong giấc mộng đêm trường
Ta về thăm   động phủ
Chỉ  thấy những rêu phong...
Và những hàng cổ mộ...

Tháng 8-2012

No comments: