Saturday, August 18, 2012

PHÁ LONG MẠCH HÀ NỘIKế hoạch phá hủy long mạch tại Hồ Tây
Posted on by SaoMai


Nhà văn Phm Viết Đào – Tng Cc đường st va quyết đnh ĐÓNG CC trên H Tây đ làm Đường st cao tc ni Trung Tâm HN vi Ba vì. Đó là ý kiến ca k khn nn nào? Có phi là bàn tay ca bn gián đip ôm chân Trung Quc không? … Nay k nào dám tiếp tay cho gián đip Tu đnh chc thng H Tây, Linh đa ca đt nước, k đó s b Tri tru, đt dit. Lưu ý: Nguyn Phúc Quang tc Quang “đu to” (Ch tch UBND Tây H) va được Thành y Hà Ni cho làm Trưởng Ban qun lý H Tây. Tay cu công an này ch biết thu tin các sòng bc thôi ch biết cái gì v H Tây mà đòi làm qun lý?

Báo đi
n t Dân trí va đưa tin : «Cc Đường st Vit Nam cho biết, tuyến đường st H Tây – Ba Vì s đi qua đa bàn 8 qun, huyn gm: qun Tây H, Ba Đình, Đng Đa, Cu Giy; các huyn T Liêm, Hoài Đc, Quc Oai, Thch Tht…” Nhìn vào tm nh mô hình minh ha thì rt có kh năng tuyến đường st này s xuyên qua H Tây bng mt chiếc cu vượt được đ bng h thng cc cm xung lòng h hoc bng mt tuyến hm …Bi tuyến cu/hm này xut phát t H Tây thì rt có kh năng s ni vi tuyến cu Nht Tân hoc cu T Liên mà theo quy hoch s xuyên thng ra đường Văn Cao-Liu Giai
Xin lưu ý các nhà quy hoch Hà Ni và Cc Đường st Vit Nam: H Tây là nơi t linh khí ca Hà Ni và c nước, do vy mi hành vi đng chm đến đáy h đng chm ti hn thiêng sông núi
Trong quá kh đã tng có nhiu pháp sư Tàu sang tìm cách trn ym, phá linh khí “ Trâu Vàng” nhưng đã tht bi. Hin nay trên mng vn còn lưu truyn v án mng H Tây ngày 11/9/1955, đó là câu chuyn đoàn văn công Trung Quc sang Vit Nam biu din và t nn trên H Tây…Xung quanh s vic này có rt nhiu bí n mà đến nay các nhà khoa hc vn chưa gii thích được.. Dư lun thi đó rt xôn xao và thc mc v câu chuyn này
Theo dư lun thi đó thì bn Tu b nhn chìm trên H Tây ngày ngày 11/9/1955 là do chúng có ý đnh trit long mch ca H Tây bng cách c mt đoàn văn công sang thăm và biu din Vit Nam. Nhân dp này đám này xin “vãn cnh” H Tây bng thuyn… Chúng đi đến v trí cn ym ri mt trong s 4 người trên đy đnh th my lá bùa màu vàng hay mt th gì tương đương… Nhưng tht bt hnh cho chúng là chúng đang làm thì bt ng mt thác nước ln t dưới h bt lên và nhn chìm con thuyn và lũ người này… 2 ngh sĩ chết là cô đào Khương Nãi Tu và cây sáo ni tiếng Trung Quc thi đó là Phùng T Tn… còn 2 người na thì hin nay đã quên chính danh…
Như vy vic trn ym long mch ngày 11/9/1955 ti H Tây ca bn Tàu đã tht bi… Khi đó tt c các báo chí tin tc, nguyên nhân ca s vic này chìm vào quên lãng mt cách khó hiu… Tr li chuyn xây tuyến đường st ni H Tây và Ba Vì, nếu có ý đnh cm cc xung H Tây thì chính quyn Hà Ni và ông Đinh La Thăng hãy d hn; Bn Tàu còn không phá được hung gì các ông ???
Theo mt s ghi chép Đn An Th – Yên Ph thì H Tây Huyt trng yếu th 4 nước ta : “H Tây nơi có trâu vàng n bóng . Nơi Linh đa – Huyt Đế Vương, cho nên vào mt sáng mùa thu năm 1955 tri yên sóng lng , sóng thn H tây cun trào, đp tan dã tâm ca k xu có ý đnh li dng 9 cô gáo văn công xinh đp , chưa chng đang biu din trên h tây đ ch thi cơ ym bùa hi nước Vit Nam. Rt nhiu người Vit Nam trên du thuyn xem biu din nhưng không ai h hn gì . Ngay sau đó , mt s người lao xung H Tây đ cu vt , dùng c lưới quét tìm kiếm 9 cô gái này nhưng không h tìm thy . Ba ngày sau , xác chết ca 9 cô gái đó mi ni , trước ca đn An Th , đu hướng vào Đn…
Không ch H Tây mà c H Hoàn Kiếm bn Tu này cũng đã đến đ biu din… Mt bui chiu ti, chúng đã cho mt nhóm người ln xung H tìm “long mch” hay đào bi mt th gì đó. Theo mt s người Hà Ni k: Tht bt ng là ch sáng ngày hôm sau đó tt c nhóm người Trung Quc đu chết mt cách khó hiu và đến tn bây gi không ai có th biết được nguyên nhân…
Được biết quê ca TBT Nguyn Phú Trng Đông Hi, Đông Anh, Hà Ni vùng Cu Nht Tân, Cu T Liên đi qua; Rt có th tuyến đường st này ni vi tuyến Cu Nht Tân, T Liên xuyên qua H Tây đi Ba Vì s xuyên đến tn di tích thành C Loa.
Mi đây chuyn thày Tàu làm c vn cho vic xây Chùa Bái Đính, mt cái chùa mang phong cách Tàu và pho tượng chính, ln nht nhìn v hướng Đông Bc (Bc Kinh)… Còn nhà văn Trn Đình Hiến, mt chuyên gia văn hc Trung Quc đã đ ngh ch blog kim chng thông tin mà ông nhn được qua kênh riêng: Người thy đa lý chn đt đ xây Đn th cho người thân ca H Chí Minh cũng là mt người Tàu; nhà văn Phm Viết Đào đang nh mt s bn Vinh- Ngh An kim chng thông tin này…
Ý kiến ca Kiến trúc sư Trn Thanh Vân:
Tôi là KTS Trn Thanh Vân, người đã chng kiến các s kin xy ra H Tây t năm 1955 đến nay, xin có đôi li v s kin hôm nay.
Năm 1955:
Ngày 2/9/1955, tôi còn là mt con bé thiếu nhi quàng khăn đ, đng sau đi quân nhc vườn hoa Ba Đình, được xem các cô văn công T T Cáp Nhĩ, va diu hành qua qung trường va múa điu múa Hoa Sen.
Ngày 10/9 Ch tch UBHC Trn Duy Hưng chiêu đãi Đoàn Văn công T T Cáp Nhĩ Cung Thiếu Nhi (phía sau UBND) tôi được c đến tng hoa cho Đoàn Văn công này, sau khi tng mt bó hoa cho cô Khương Nãi Tu (din vai Sen Chúa trong điu múa Hoa Sen), thy cô din viên đp quá, tôi tháo luôn khăn quàng đ ca mình quàng vào c cô ta.
Chiu ngày 11/9 (khong 3 gi) Đoàn VC T T Cáp Nhĩ t chc biu din điu múa Hoa Sen Đm Sen cnh Ph Tây H thì cơn lc H Tây ni lên, Khương Nãi Tu và Ngh sĩ thi sáo Phùng T Tn cùng hai người na chết.
Năm 1998:
Ngày 18/2/1998, Phó TT Ngô Xuân Lc ký quyết đnh s 105/QĐ-TTg phê duyt d án Thu cung Thăng Long Bán Đo Tây H. (do UBND Hà Ni kiến ngh) Chúng tôi gm KTS Nguyn Trc Luyn, Ch tch Hi KTS VN và nhiu người khác đã viết nhiu văn thư khuyến cáo gi lên Th Tướng Chính ph, đ ngh hu b d án này.
Ông PTT Ngô Xuân Lc không nhng không nghe mà còn đnh ám hi chúng tôi. Kết qu ông Ngô Xuân Lc và ông Đinh Hnh phó Ch tch UBND Hà Ni (ký văn bn đ xut d án) đã phi ăn đòn
Năm nay 2012
Ông Phó TT Hoàng Trung Hi và ông Phó Ch tch UBND Hà Ni Nguyn Văn Khôi hãy coi chng, Rút lui ngay đi.
Bng không? Tri s chu, đt s dit các ông đó!
( Van Tran thanh van.oikos@gmail.com )
Theo Nhà văn Phm Viết Đào

No comments: