Thursday, August 23, 2012

THƠ TRẦN HỒNG CHÂU


AI VỀ YÊN THÁI TÂY HỒ
 
Gió xuân dìu dặt ngoài thôn
Một con cò lã ru hồn lúa xanh.
Bâng khuâng mây trắng xây thành
Ai về Yên Thái ngọn ngành nhớ ai. 

Nhớ lò cao, nhớ bể dài
Nhớ người con gái tóc dài tài seo.
Đời em cây dó cheo leo
Một thân đồi núi mái chèo sông Thao
 
Về xuôi bột trắng  năn nhào
Mấy phen trôi nổi ra vào nước non.
Ngàn năm dó lụavẫn còn
Ngàn năm mộng cũ vuông tròn mười thương.

Giấy mạt hương, giấy nhũ tương,
Giấy hoia trải rộng Đoạn Trường Tân Thanh
Làm seo từ thuở tóc xanh
Đến nay mười tám giấy thành non cao.

Chiều thu gió buốt làm sao
Đôi chân tê mỏi má đào tàn nhang.
Vôi ơi xin chớ phụ phàng
Vôi ăn tay ngọc của nàng Hồ Tây

Giấy hồng vân mầu gió mây
Hoa tiên giấy mãi bấy ch6ày tương tư
Nửa khuya tình tự kim thư,
Hồn em như giấy cũng từ thanh tân,
 
Lầu thơ ai hẹn một vần,
Tờ hôn mây phối mấy lần đa mang.
Lòng riêng ấp ủ lá vàng
Ý thần tơ giấy  ngàn hàng thao thao
 
Ngàn năm ước hẹn trăng sao
Hồn xưa duyên mới đi vào bỏ hơi
Tấm son nguyện giữa màu tươi
Vì em làm giấy cho người làm thơ!


Chỉ còn nụ cười em


Một bóng ta một mình

Ðèn khuya mờ giấy trắng

Tấc lòng người xưa

Trăn trở hôm nay


Quá khứ ngàn cân

Trùng điệp vẫn vòng vây

Tương lai mịt mờ

Ðường hầm không lối sáng


Ðời khép kín

Trắng đôi tay

Hồn ngắt lạnh


Chỉ còn nụ cười em

Bình minh rực rỡ

Ngoài chân trời cuộc sống

Không sắc, không vị

Không một thanh âm


Chỉ còn nụ cười em

Mỗi buổi sớm em mời anh

Chén trà xanh đầu ngày!No comments: