Friday, August 24, 2012

THƠ TRẦN DẦN

thơ 63-64sáng tác 1963- 1964
chưa xuất bản
  ...
  Tôi biết nhược điểm của đêm đông
  Nó dài vơ dài vẩn...
  Gió thổi tợ thằng rồ
  Vặt trụi hàng cây...
  Lá ngã - giệ đường đôi
  Sương bay lèm nhèm đại lộ
  Ngang phố - Tôi châm điếu thuốc cuối cùng
  Ngực thở khói diêm sinh.

  ./.

  Đi chởi ! Đi chơi !
  Đầu trọc bình vôi
  Hai tay hai hòn sỏi
  Đi chơi ! Đi chởi !
  Hai tay hai hòn sỏi
  Đầu trọc bình vôi...

  Đi chởi ! Đi chơi !

  ./.

  Phin cà phê đêm
  Giọt rơi thăm thẳm
  Những vết Nô-en
  Lẩm cẩm đời nhau
  Ơi em ! ... Nô-en ! ...
  Nô-en ! ...
  Đáng lý đừng Nô-en thì phải !
  Chuông khánh thẫn thờ
  Lủng củng ngã tư xưa...

  ./.

  Gió thổi quá tay
  Lạnh cây bàng bé...
  Chiều thu cổ lỗ sĩ
  Công viên đông chí
  Sương sa cà khịa
  Cho tôi một ngày chức năng vô lý !
  Để tôi ngồi vô nghĩa nhất
  Vô tri...

  ./.

  Em ơi !
  Ai xui nhà ươm chín mái ?
  Tơ ngâm chín vại
  Dâu xanh chín bãi
  Tằm ngã - chín nong
  Ai xui cửa chín chấn song
  Đường về phố em đèn lên chín ngả
  Thư đi ngỡ ngàng chín ngõ...
  Vườn hoa chín cửa
  Đợi chờ - chín đêm
  Ai xui hồ chín lá sen ?
  Thuyền bơi chín sải
  Ca đêm chín người chạy
  Còi tầm chín ngả gọi
  Hẹn nhau chín tối
  Xưởng xa chín ống khói
  Chín người - tìm thư
  Ai xui chắn chín ngã tư ?
  Chậm giờ chín phút
  Ai xui chín ô kính ướt
  Ngoài trời lá bứt
  Chín cản gió lốc
  Chín dây đàn - đứt
  Chín bông cúc - ngứt
  Chín tờ giấy - vứt
  Chín nông nỗi - nhức
  Chín khúc - lay lứt
  Chín mảnh chai - sứt
  Chín ngọn đèn - thức
  Chín giọt mưa - nấc
  Chín khuy áo - tức
  Chín bình hoa - nứt
  Chín bức thư - lạc
  Chín trang - mực nhòe
  Ai xui chín ngả mưa khuya ?
  Xưởng làm chín kíp
  Cầu lim chín nhịp
  Đò lên không kịp
  Chín cửa sông khép
  Nhầm chín bưu thiếp
  Nhà nguội chín bếp
  Buồng xưa - mưa nín
  Dương cầm chín phím
  Hẹn đi chín hẹn
  Chín lần lạc thư
  Ai xui ?
  Ai xui chín phố quanh co ?
  Chắn tàu chín đoạn
  Anh đi chín sớm
  Mưa to chín quận
  Đèn muộn chín ngọn
  Anh tìm chín xưởng
  Chín thư không người nhận
  Anh về chín ngõ lấm
  Chín làn khói cuộn
  Nhà trọ chín phản
  Chín góc công viên sương ngậm
  Anh về chín khách sạn
  Chín con đường xám
  Chín ngã tư vắng
  Qua nhà chín bận
  Anh về hối hận
  Anh về nín lặng
  Mưa dầm - chín đêm...
  Ôi em !
  Ai xui ?
  Ai xui khách sạn chín tầng ?
  Thềm lên chín bậc
  Nhà cao chín nóc
  Cửa quay chín góc
  Anh trèo chín gác
  Hành lang chín cột
  Chín ngọn đèn bật
  Chín buồng vào lạc
  Bình phong chín bức
  Thuốc ngủ chín cốc
  Tải đi chín xác
  Chín xe cứu thương rúc
  Anh về cuối gác
  Lầm chín chỗ quặt
  Cửa đóng chín chốt
  Chín cô hầu buồng thức
  Chín thang máy tắc
  Anh về lặng ngắt
  Mưa gõ chín nóc
  Chín cầu chì đứt
  Chín cỗ xúc xắc mất
  Anh ngồi không vặn nhạc
  Xưng sống chín đốt
  Đàn câm chín nốt
  Chín mũi tiêm ngất
  Chín điếu thuốc đốt
  Chín quyển sách không đọc
  Chín bức thư lạc
  Chín sổ địa chỉ nát
  Chín dây điện thoại cắt
  Chín tầng khách sạn
  Mưa gõ chín đoạn
  Anh ngồi nín lặng
  Anh ngồi hối hận
  Mưa dầm - lạc thư
  Em ơi !
  Em ơi !
  Thư ! ... Thư ! ... Thư !... Thư ! ...
  Địa chỉ đề - mưa ướt
  Chín lần - thư mưa ...

  ./.

  Hai chân chọ chẹ
  Vườn hoa vô lý
  Cặp đùi vô ý
  Ngôi sao vô vị
  Phố dài vô lễ
  Chiều xanh vô nghĩa...
  Ôi chao ! Thu rồi ! ... Bất tử
  Đại-lộ-thi-sĩ
  Sương sa lia lịa
  Hành trình...

  ./.

  Mưa rơi phay phay
  Ngã tư năm ngoái
  Biết tôi khờ dại
  Em đi không sao chống cự nổi
  Đại lộ tai hại
  Em dài man dại
  Em dài quên che đậy
  Em dài tê tái
  Em dài quên cân đối
  Em dài bối rối
  Em dài vô tội
  Em dài - khổ tâm...

  ./.

  Nô en
  Đêm
  Sương quen
  Đùi đen
  Bôi kem
  Cà phê phin
  Mưa len

  Nô-
  - en
  Đèn
  Chen
  Thằng điên
  Ngồi quên
  Đứng quên
  Nằm quên
  Tầu lên
  Ghìm
  Tim
  Muốn quên
  Cần quên
  Thêm quên
  Càng quên
  Không quên

  Nô-
  -en
  Em!
  Cài then không-tên...
  Trăng xiên
  Vườn sim
  Im
  Tim
  Chim
  Lim
  Dim
  Công viên đêm
  Đầu tiên
  Ngồi nguyên
  Ngồi thêm
  Ngồi
  Im...

  ./.

  Em đi chia tư
  Chiều thu xấu xí
  Còi ùm bến tàu vô vị
  Đại-lộ-lập-thể
  Anh tìm không ra bệnh lý hàng đèn...

  ./.

  Đáng lý em không nên đẹp !
  Đùi len mã vĩ
  Triển lãm vườn hoa lõa thể
  Anatomie lá hẹ
  Ôi chao ! Ngón chân thường lệ !...
  Mông non phi lý
  Em mang chức năng bé tí...
  ...
  Tôi đứng thẫn thờ
  Đại lộ ngu si.

  ./.

  Mưa rơi đỗ xanh


   Lanh tanh đường nhựa...
   Pha lơ mành mành cửa lụa
   Cho tôi ngồi chi ghế bàn mua thưở nọ ! ...
   Kỷ hà lưng lá lúa ...

   Trường sinh.

No comments: