Saturday, September 1, 2012

QUẢNG THUẬN * TRẢ LẠI SAIGON

TRẢ LAI. DÂN TÔI TÊN PHỐ SÀI GÒN

Trả lại dân tôi tên phố Sài Gòn
Hòn Ngọc Viễn Đông một thời vang bóng
Thành Phố Cảng thủ đô đầy sức sống
Sài Gòn Lục Tỉnh vựa lúa ngập đồng
Nước phù sa cuồn cuộn khắp giòng sông
Đã một thời vượt xa các lân quốc.
Trả lại dân tôi tên phố Sài Gòn
Vườn hoa muôn sắc trăm hoa đua nở
Không nhiễm máu cờ buá liềm man rợ
Cho tự do dân chủ toả rợp trời
Hảy trả lại tên Sài Gòn muôn thua?
Cho moi. người sống tươi vui hăm hở.
Trả lại dân tôi tên Cảng Sài Gòn
Ngọn hải đăng cho dân chủ sống còn
Sánh vai cùng Đông Nam Á khắp nơi
Sài Gòn cùng nhau công góp xây đời
Cho tự do, dân chủ , quyền con người
Cho Việt Nam ngẫng cao mặt với đời.
Từ thành phố cảng mang tên Sài Gòn
Mọi tầng lớp chung sức sống hòa đồng
Không độc tài không áp bức bất công
Cùng chiêm ngưởng gương Quang Trung, Phù Đỗng
Cùng tận hưởng tia nắng ấm trời Đông
Cùng chung sống dưới ngọn cờ Dân Tộc.
Quảng Thuận
28/3/2001

No comments: