Saturday, September 1, 2012

THƠ HỮU LOAN

 • Ngày mai


  March20
  Khi nắng chiều tắt thở
  Trên hàng cau úa vàng
  Bóng từng đoàn nạng gỗ
  Đi kêu trên đường làng
  Đàn ai
  Trong chiều tàn
  Tiếng âm rơi
  Tan vỡ
  Có đem dư hưởng về
  Xa thẳm
  Em đến
  Mồ xưa biếc cỏ vàng
  Em hiền như chị
  Mắt ngời xanh lam
  Em mang trong tóc
  Nắng thơm hoa ngàn
  Em là đôi mắt
  Xưa ngời xanh lam
  Của chàng lính trẻ
  Say em hát
  Ngồi lặng hình dung
  Mắt một nàng
  Em là chân mất
  Là tay mất
  Của một chàng trai
  Của một chàng
  Áo quần loang vết mủ
  Vết thương nhày
  Hôi tanh
  Em đem về giặt giũ
  Chong đèn
  Vá thâu canh
  Mai những người vui
  Có áo lành
  Bờ ao vang tiếng cú
  Một bông hoa
  Lìa cành
  Kim chùng
  Tay rớm máu
  Long lanh
  Ngày mai em đi khỏi
  Ai thương người
  Thương binh?
  Rằng:
  - Em từ đâu lại?
  Mắt lam màu
  Xa vời
  Ngày xưa có
  Chuyện đẹp
  Nàng tiên đi
  Thử người!
  Từ khóa: , ,
  Bình luận (0)
 • Đèo Cả


  March19
  Núi cao vút
  Mây trời Ai Lao
                        sầu
                             đại dương
  Dặm về heo hút
  Đá bia mù sương
  Bên quán Hồng Quân
                                 người
                                          ngựa
                                                 mỏi
  Nhìn dốc ngồi than
                             thương ai
                                            lên đường
  Chầy ngày
                 lạc
                     giữa suối
  Sau lưng
               suối vàng
                            xanh
                                    tuôn
  Dưới khe
                bên suối độc
                                  cheo leo
                                              chòi canh
                                                            ven rừng hoang
  Những người
                     đi
                        Nam Tiến
  Dừng lại đây
                    giữa
                           đèo núi quê hương
  Tóc tai
            trùm
                   vai rộng
  Không nhận ra
                       người làng
  Rau khe
              cơm vắt
                          áo
                             pha màu
                                         sa trường
  Ngày thâu
                 vượn hót
  Đêm canh
                  gặp hùm
                               lang thang
  Gian nan lòng không nhợt
  Căm hờn trăm năm xa
  Máu thiêng trôi dào dạt
  Từ nguồn thiêng ông cha
  Giặc
          từ trong
                      tràn tới
  Giặc
           từ Vũng Rô
                            bắn qua
  Đèo Cả
             vẫn
                  giữ vững
  Chân đèo
                  máu giặc
                               mấy lần
                                           nắng khô
  Sau mỗi trận thắng
  Ngồi bên suối đánh cờ
  Kẻ hái cam rừng ăn nheo mắt
  Người vá áo thiếu kim mài sắt
  Người đập mảnh chai vểnh cằm cạo râu
  Suối mang
                  bóng người
  Trôi những về đâu….
  Từ khóa: , ,

No comments: