Sunday, September 2, 2012

AET. BẾN ĐÌNH * BẢN CHẤT MARX & LENIN.

BẢN CHẤT MARX & LENIN.


Một trong những câu tiên tri nổi tiếng nhất của thế kỷ XX, đó là câu tiên đoán về số phận của Chủ Nghĩa Mac-Lenin  của Cố T.T Hoa Kỳ. Ông Ronald Willson Reagan đã phát biểu trước Công Chúng Mỹ tại Hoa Thịnh Đốn vào năm 1987 như sau:

“- Bước tiến của Tự Do và Dân Chủ, sẽ bỏ lại Chủ Nghĩa Mac-Lenin, trên đống tro tàn của Lịch Sử. Cũng như Nó, sẽ cáo biệt những Chế Độ chuyên bóp Chết Tự Do, và cấm đoán sự biểu hiện của Con Người “.

Bốn năm sau, vào ngày 19/08/1991, tại Thủ Đô Mạc Tư Khoa của Nhà Nước Liên Bang Xô Viết.  Đảng Cộng Sản Đại Nga , rung hồi chuông báo tử, sau 74 năm tự phong là Đại Biểu ưu tú của toàn lực lượng Công Nông Quốc Tế, có nhiệm vụ Giải Phóng Nhân Loại toàn Cầu  từ Xã Hội Tư Bản chuyển sang Xã Hội Cộng Sản.
Điều ngạc nhiên của sự xụp đổ một Đế Chế vừa hùng mạnh, vừa bí mật này là: Tự Nó Cởi Mở (Glasnost) và Đổi Mới (Perestroika) cái bản chất Độc Tài, Đảng Phiệt của Giai Cấp Lãnh Đạo Đế Chế Nó…Mà Nó không tiên liệu được rằng: Chính cái bản chất Độc Tài, Đảng Phiệt đó, sẽ là Mộ Chôn Tương Lai cho các Chế Độ Nhà Nước Chuyên Chính Độc Đảng.
Sự kiện Ông Tổng Bí Thư Đảng CS Liên Bang Xô Viết Gorbachev lại trở thành vị Tổng Thống Quốc Gia Nga, đã cho Thế Giới thấy rằng: Sức mạnh của Dân Quyền không chỉ để Ủng Hộ các Chính Phủ cầm quyền hợp lý với sự ưng thuận của Người Dân, mà còn để lật đổ các Chính Phủ, khi những hình thức cai trị có xu hướng chống lại sự hợp lý hay sự ưng thuận của Người Dân nữa. Và Khi Đảng CS Nga tổ chức cuộc Đảo Chánh T.T Gorbachev, bằng cách bắt cóc, cùng giam Ông bên bờ Hắc Hải, Nhân Dân Nga bấy giờ dưới sự lãnh đạo của Boris Yeltsin, đã cương quyết vùng lên Cách Mạng, và rồi Họ đạt được thành công. Đây là điều mà ngay cả Ông Gorbachev cũng không tiên liệu được sự đồng thuận của Toàn Dân Nga, sau ngày Chính Sách Cởi Mở và Đổi Mới được ban hành. Nhưng! Cũng chính nhờ sự kiện Đảo Chính hụt của Phe CS bảo thủ, mà Quốc Hội Nga mới  phục hồi được Vai trò Tam Viện, và trách vụ Nghị Viên cùng Dân Biểu. Qua đó! khi  Ông Boris Yeltsin đắc cử Tổng Thống, Ông đã thành công trong việc loại bỏ Đảng CS ra khỏi Chính Quyền  Nhà Nước Cộng Hòa Nga.

Nay cùng trở lại giòng thời gian quá khứ, để tìm hiểu thêm đôi điều về: Bản Chất của Chủ Nghĩa Cộng Sản Marx-Lenin.
-Vào tháng 5/1849. Karl Marx bi Nhà Nước Đức trục xuất với tội danh: Tổ Chức các phong trào Công Nhân tạị Nước Đức, Pháp và một số các Nước Âu Châu, đấu tranh, thành lập các Chính Quyền Dân Chủ Vô Sản, để lật đổ các Chính Quyền Dân Chủ Tư Sản. Và dựa trên những biến động kinh tế, chính trị của chính trường Âu Châu, vốn còn chấn động các luồng tư tưởng mới mẻ, khai phóng… Mà nền Cách Mạng Dân Chủ Tư Sản, đã vùng lên lật đổ Triều Đình Phong Kiến Quân Chủ  năm 1789 tại Pháp, vẫn chưa thỏa mãn đúng yêu cầu, của mọi tầng lớp Trí Thức Dân Chủ Xã Hội cấp tiến. Nhất là ảnh hưởng truyền bá của các nhà Tư Tưởng Voltaire, Rousseau, Montesquieu… Thời bấy giờ tại Âu Châu và Bắc Mỹ, đã tác động mạnh đến các phong trào Công Chúng, tự thành lập các Tổ Chức Đảng Phái Ly Khai, chống lại sự cầm quyền Chính Phủ. Các Tổ Chức này, do các Nhà Trí Thức, Tiểu Tư Sản, Thương, Nông, Công Nhân…Đại diện cho Đa Số Nhân Dân Lao Động trí óc và chân tay, đòi hỏi các Chính Phủ phải Cải Tổ Chế Độ Chính Trị, Cải Cách Hệ Thống Kinh Tế Nhà Nước, một cách bình đẳng, công bằng, không phân biệt thành phần hay kỳ thị giai cấp trong mọi mối quan hệ Xã Hội. Và chủ nghĩa Marx, là một trong những chủ nghĩa có khuynh hướng, cổ võ cho sự thay đổi Xã Hội một cách cực đoan bạo động, Chủ Nghĩa này cổ võ cho các phong trào thập niên:1860-1870, tại Thủ Đô Pháp, ủng hộ tích cực cuộc tổng nổi dậy Công Xã Paris. Đây là một  thời điểm bùng nổ những bất đồng, bất tương nhượng, trong quan hệ hợp tác xây dựng chung đời sống Xã Hội, giữa hai giai cấp, một bên là thiểu số Chủ Nhân , đại diện cho giai cấp Đại Tư Sản. Và một bên là đa số Công nhân,đại diện cho các giai cấp lao động ngành nghề. Kết qủa là Chính Quyền Tư Sản Cộng Hòa Pháp, đã can thiệp cùng bảo vệ giới Chủ Nhân thiểu số, chống lại giới Công Nhân đa số. Do đó! Cuộc nổi dậy Công Xã Paris, bị đè bẹp sau hai tháng tuỵệt vọng chiến đấu, vì Giới Lãnh Đạo Liên Hiệp các lực lượng Công Nhân, đã không giành được sự ủng hộ, của toàn bộ thành phần Nhân Dân Pháp cùng Quốc Tế nói chung, và Thủ Đô Paris nói riêng,
 Sau cuộc thất bại Công Xã này, vị trí , vai trò lãnh đạo liên hiệp Những Người Lao Động Quốc Tế, còn gọi là Quốc Tế I, tự động tan rã, và thoái trào này kéo tới ngày Karl Marx qua đời năm 1883 .
Trong những năm về sau biến cố Công Xã Paris. Marx và Engels cùng nghiên cứu hệ thống Giải Phóng Tư Tưởng Tư Hữu, Cá Thể Con Người, thành hệ thống Cách Mạng Công Hữu Tập Thể, cùng thiết lập nên một nền Xã Hội Chuyên Chính Vô Sản.
 Nhưng! Việc Marx đã không hoàn tất được sự nghiệp Phê Phán Chế Độ Tư Bản quá độ…Và rồi! Nó sẽ xụp đổ như thế nào? trong Tư Bản Luận. Cũng như không thực tế định ra được một Chế Độ Công Hữu, mang lại quyền lợi cụ thể Công Bằng, Bình Đẳng cho các tầng lớp Quần Chúng Xã Hội ra sao? Trong khi Học Thuyết tiến hành các cuộc bạo động Đấu Tranh Giai Cấp, đã dùng một giai cấp chuyên chính, để tiêu diệt cùng đồng hóa các giai cấp khác, một cách dã man, độc tài, Đảng phiệt…Trong Chủ Nghĩa Cộng Sàn Khoa Học.
 Ở phần cuối các chương đại tác phẩm Marx chưa hoàn tất, cùng di chúc gởi lại Engels biên soạn, rồi công bố và xuất bản. Do vậy mà! Engels đã thành toàn sự nghiệp cho Marx được hưởng phước, trên các Bàn Thờ Tổ Quốc của Quốc Tế Vô Sản.
 Kể từ khi Marx, Engels bị trục xuất khỏi Nước Đức, sống lưu vong tại Anh Quốc, nương nhờ vào sự thừa kế di sản của Người Cha Engels, vốn là một trong các nhà Tư Sản Đức, có Cổ Phần trong một công ty Bông Vải Anh Quốc. Và Engels đã tiêu dùng nguồn tài sản kế thừa từ sự nghiệp Kinh Tế của Cha ông, để đầu tư vào cái cơ sở gọi là: Chủ Nghĩa Hiện Thực Xã Hội Cộng Sản. Qua đó mà! Hầu như những sáng tạo ở Tư Tưởng Marx, đều góp phần xét lại Tư Tưởng của Engels. Nhất là Bộ Tư Bản Luận, vì trước ngày qua đời (1883). Marx đã phó thác toàn bộ công trình nghiên cứu Chủ Nghĩa Cộng Sản còn dang dở lại cho Engels. Trong suốt 12 năm thầm lặng, cô đơn vói chức năng hoàn thiện Chủ Nghĩa Marxist, Có thể xét rằng: Chính Engels là nhân vật lèo lái sự nghiệp Con Tàu Vô Sản vĩ đại của Marx. Nhưng! Cả hai Ông đều không hoàn tất được trọn vẹn các Công trình như: Kết thúc Bộ Tư Bản Luận, Biện Chứng Pháp Tư Nhiên, Chống During, Chủ Nghĩa Xã Hội Không Tưởng và Chủ Nghĩa Cộng Sản Khoa Học… Engels mất năm 1895.  Và sau đó, Lenin đã nối tiếp phần dang dở, cùng thưc hiện Chủ Nghĩa Cộng Sản Marx, để sáng tạo ra: Chủ Nghĩa Mac-Lenin cho Nhà Nước Liên Bang Xô Viết.
 Theo Engels giải thích về  bản chất Chủ Nghĩa Cộng Sản Marx, ghi trong bản tuyên ngôn Cộng Sản Quốc Tế I, như sau: { Điểm xuất phát của nền  Chủ Nghĩa này là học thuyết Đấu Tranh Giai Cấp, và mục tiêu của Nhà Nước Cách Mạng là thiết lập nên một Chế Độ Xã Hội Công Hữu .} Qua đó:
-{ Giai cấp Vô Sản là Giai Cấp duy nhất, không có tư liệu sản xuất, và cũng không có đầu óc tư hữu. Nên Giai cấp này mới chôn vùi được Chế Độ Tư Hữu, mới thiết lập được Chế Độ Công Hữu, cùng xóa bỏ được Chế Độ Người Bóc Lột Người. Và để thực hiện một cuộc sống đồng đều Tập thể, xây dựng chung một Xã Hội Cộng Sản, và rồi giải phóng toàn bộ các Nhà Nước Chủ Nghĩa Tư Bản, thành một khối Quốc Tế Vô Sản Đại Đồng. Và  Thế Giới này là nơi mà : Mọi Người lao động theo năng lực của Mình, cùng được Xã Hội thỏa mãn mọi nhu cầu Vật Chất…}.
Nhưng ! Sau này thực tế đã cho thấy: Hệ quả Lenin ban đầu đã sử dụng một đội Quân Vô Sản Chân Chính, thiếu trình độ kiến thức Văn Hóa Khoa Học, kém năng lực Kỹ Thuật Chuyên Môn, Bất Tài, Vô Đức, lại đặt để vào vị trí lãnh đạo, vai trò chỉ huy, từ thượng tầng Trung Ương xuống hạ tầng cơ sở…Khiến Tập Thể Xã Hội Nga đảo lộn mọi trật tự, sinh hoạt, gía trị, từ trên xuống tận đáy, rơi vào một Thảm Trạng: chỉ vì một Quả Trứng Gà… Người Ta có thể từ bỏ Đức Tin Tín Ngưỡng. Chỉ vì một Ổ bánh mì… Người Ta có thể lao cả Cuộc Đời vào Vòng Tù Ngục. Và cũng chỉ vì có một Công Việc Tạm Thời mà… Người Ta sẵn sàng hy sinh cả Mạng Sống Con Người nữa!.
Nếu Engels đã tôn phong cho các tác tác phẩm nghiên cứu Xã Hội Cộng Sản của Marx là Sự Nghiệp Chủ Nghĩa Marxist…Thì Stalin sau khi kế thừa ngôi vị Lenin, cũng đã phong tên cho Chế Độ Nhà Nước Cộng Sản Xô Viết đầu tiên, là Sự Nghiệp của Chủ Nghĩa Marx-Leninist.
 Chủ Nghĩa Marx-Lenin vốn xuất xứ từ Đảng Xã Hội Cách Mạng Nga, hình thành năm 1901. Thành phần tổ chức ban đầu của Đảng này, do các Nhóm Dân Túy, thuộc các tầng lớp Trí Thức, Nhân Sĩ, thương Nhân, Công Nhân, Nông Dân…Cùng tham gia, dưới hình thức sinh hoạt của các Hội Kín, thời Quân Chủ Chuyên Chính Sa Hoàng. Điểm đặc biệt của Đảng này bấy giờ là: Chủ Trương  Liên Kết các Tổ chức Đối kháng Chính Phủ Sa Hoàng, để hình thành nên cuộc Cách Mạng Dân Chủ Tư Sản.
Tháng  2/1917 . Các Chính Đảng Dân Chủ Tư Sản Nga, tổng nổi dậy lật đổ chế độ Quân Chủ Sa Hoàng. Thành lập nên Nhà Nước Dân Chủ Tư Sản Cộng Hòa Nga. Nhưng! Tám tháng sau, hầu hết các Nhà Lãnh Đạo các Đảng phái Dân Chủ Tư Sản, đều bị lực lượng Bolshevik của Đảng Công Nhân Xã Hội do Lenin lãnh đạo loại trừ, cùng chuyển thể Đảng Xã Hội này thành Đảng Cộng Sản, sau cuộc cướp Chính Quyền Nhà Nước Dân Chủ Tư Sản Cộng Hòa Nga, thành công vào tháng 10/1917.
Trên dòng Lịch Sử đầu thế kỷ XX của Nước Nga, trong giai đoạn trước chính biến tháng 10/1917. Đảng Công Nhân Xã Hội vốn tách rời từ Đảng Xã Hội Cách Mạng. Nên! Lực lượng Đảng Viên Công Nhân qua đó chia thành hai phái: Dân Chủ Tư Sản và Dân Chủ Vô Sản. ( Menshevik và Bolshevik ) Do Lenin Lãnh Đạo. Đảng này không có tên trong danh sách Liên Minh Các Chính Đảng, tổng nổi dậy lật đổ Triều Đình Phong Kiến Sa Hoàng. Nhưng! Nhờ vào hệ quả khủng hoảng Chính Trị và Kinh Tế của Nước Nga sa lầy  trong Thế Chiến I. Nền Chính Phủ Tân Lập Nhà Nước Dân Chủ Tư Sản mới, không đáp ứng được Chính Sách ổn định Xã Hội, cùng tạo thêm chia rẽ và bất hòa giữa các Chính Đảng tranh giành quyền lực, cũng như bùng nổ bất mãn, bất công, trong cuộc sống sinh hoạt của mọi tầng lớp đa số lao động Công, Nông. Do đó! Lênin đã dễ dàng thành công thống nhất Đảng Công Nhân Xã Hội, thành một lực lượng  Dân Chủ Vô Sản, và chủ trương bí mật loại trừ hết các thành phần Thủ Lĩnh Menshevik của Đảng này, trước khi tiến hành cuộc cướp Chính Quyền của Nhà Nước Dân Chủ Tư Sản , cùng phát động cuộc Nội Chiến trên Toàn Lãnh Thổ, để thiết lập nên một Nền Đế Chế Cộng Sản Xô Viết Thống Nhất.
Trong các Tài liệu {Báo cáo Mật của Khrushchev về Stalin} được Chính Phủ Putin cho phổ biến, dưới hình thức tưởng nhớ lại một thời may Cờ dựng Đảng. Trong đó có những trích dẫn về tư cách, đạo đức của Lenin:* Nào là tính khiêm tốn vô bờ bến, vốn là nét đặc trưng của Lenin, thiên tài cách mạng của chúng ta. Lenin bao giờ cũng nhấn mạnh vai trò của Quần Chúng với tư cách Người làm ra lịch sử, nhấn mạnh vai trò lãnh đạo và tổ chức của Đảng, như một cơ cấu sống động và mang tính xây dựng, cũng như nhấn mạnh vai trò của ban chấp hành trung ương Đảng…Lenin dạy rằng: Sức mạnh của Đảng tiềm ẩn trong mối quan hệ không gì lay chuyển nổi với Quần Chúng, rằng! Đằng sau Đảng là Nhân Dân. Công  Nhân, Nông Dân và Trí Thức… Lenin nói: Chỉ có kẻ nào tin tưởng ở Nhân Dân, chỉ có kẻ nào đắm chìm trong nguồn sáng tạo sinh động, vĩnh cửu của Nhân Dân, kẻ ấy mới chiến thắng và duy trì được chính quyền… Lenin luôn tự hào nói về Đảng Cộng Sản của những người Bolshevik, coi Đảng là người lãnh đạo và dạy dỗ Quần Chúng, lúc nào cũng yêu cầu mọi vấn đề quan trọng phải được mang ra bàn luận trước những Công Nhân giác ngộ với Đảng của Họ…Lenin nói: Chúng ta tin tưởng vào Đảng, coi Nó là bộ óc, là danh dự lương tâm của thời đại chúng ta…Lenin không bao giờ ép buộc các đồng chí phục tùng quan niệm của mình, Lenin luôn tìm cách thuyết phục các đồng chí của mình, kiên nhẫn giảng giải cho Họ biết tại sao? Đồng chí có  kiến này hay ý kiến khác!... v.v…*
Thế nhưng! Sau khì nắm quyền lãnh đạo Đất Nước, thiết lập nên một cơ chế Xã Hội độc Đảng toàn trị, tự phong cho Mình một thiên chức Trung ương cách mạng, kiểm soát toàn bộ sự cai trị, tập trung tiêu diệt mọi đối kháng, cùng hình thành nên một nguyên tắc: Thống Nhất Tư Tưởng rồi Thống Nhất Hành Động…
Trong ba năm đầu (1917-1920) Lenin đã thực hiện đúng đường lối và chính sách bài bản của Chủ Nghiã Marx, nghĩa là thiết lập một hệ thống chính quyền Nhà Nước chuyên chính vô sản, xóa bỏ mọi quan hệ kinh tế tư hữu, tiến hành cải cách ruộng đất, ban bố quy chế phân phối lương thực theo khẩu phần, quản lý vật tư thiết kế và xây dựng, quy hoạch mọi  phương tiện, tiệm nghi của cơ sỏ các tổ chức Hội Đoàn,Tôn Giáo .v.v..Nhưng! Sự đáp lại của hàng loạt các kế hoạch thay đổi trên, đã tạo thành cơn khủng hoảng Kinh Tế,  Chính Trị, Tôn Giáo và Văn Hóa dây chuyền, bộc phát  khắp Đất Nước Nga các phong trào ly khai Chế Độ. Và nhất là sự kiện Lenin đã bị ám sát hụt trong năm 1918, là nguyên nhân của mọi cuộc tàn sát tập thể không thương tiếc,trong thời kỳ đấu tranh giai cấp và Nội Chiến về sau.
Vladimir Ilich Lenin, xuất thân từ thành phố Simbirsk (nay là Ulyanovsk) thuộc miền Tây Nam Nga. Ông là  Nhà Lãnh Tụ Đảng đầu tiên của Đảng CS và Nhà Nước Nga từ năm 1917-1924. Các Nhà Sử Học Nga ngày nay nhận xét rằng: Chính Lenin là Người đã cho xây dựng hệ thống các Trại Lao Động cải tạo đầu tiên, chính Lenin đã cố tình tạo ra nạn đói rét như là một loại vũ khí Chính Trị, chính Lenin đã giải tán Quốc Hội Lập Hiến, xóa bỏ Chính Thể Dân Chủ cùng thiết lập nên Chế Độ Độc Đảng Cộng Sản toàn trị, và cũng chính Lenin là Nhân vật tiến hành Chính Sách Chiến Tranh chống lại Trí thức, Tôn Giáo và cùng tiêu diệt Ý Thức Hệ Dân Chủ, Tư Do.
Một trong những nguồn tài liệu của Quỹ Đấu Tranh Phục Hồi Danh Dự & Minh Oan cho các Nạn Nhân thời Chủ Nghĩa Marx-Lenin, đã được Viện Sử Học của Hàn Lâm Viện Khoa Học Cộng Hòa Nga vừa Công Bố:
{- Lenin và Người kế tục Ông là Stalin phải chịu trách nhiệm về những vụ đàn áp, hàng triệu Người Dân Nga vô tội… Về Tội Diệt Chủng những Tầng Lớp Xã Hội nhất định, về hệ thống Nhà Tù Gulag, về các Trại Tập Trung và Tra Tấn những Người Bất Đồng Chính Kiến…Họ đã phạm những Tội Ác chống lại Nhân Loại… Đây là những Tội Ác không có thời hiệu - }
Và một trong những Tội Ác của Lenin đối với cuộc cải cách ruộng đất Nga, đã cụ thể để lại Tang Chứng qua  bức điện thư, chính tay Ông thảo gởi cho Thuộc Cấp thi hành Mệnh lệnh của Chủ Tịch Hội Đồng Ủy Viên Nhân Dân, vào năm 1918.

{ - Các Đồng Chí! Cuộc bạo của bọn Địa Chủ ở Năm Huyện phải bị đàn áp một cách không thương tiếc…Đây là yêu cầu của Cuộc Cách Mạng, vì khắp nơi đang diễn ra “ Cuộc Chiến Đấu Cuối Cùng”. Với bọn Địa Chủ, phải cho Chúng một bài học.
1-    Treo cổ ( Nhất định phải treo cổ để cho Quần Chúng thấy ). Ít nhất 100 Tên Địa Chủ, Phú Hộ-Sát Nhân.
2-    Công bố Tên Tuổi bọn Chúng.
3-    Tịch thu tất cả Lúa Mì của bọn Chúng.
4-    Bắt Con Tin…Như quyết định ngày hôm qua.
    Phải làm thế nào để Dân Chúng cách hang trăm dặm đều thấy, run sợ, hay biết và gào lên: Bóp cổ! Bóp cổ đến Chết bọn Địa Chủ - Sát Nhân.
    Ký Tên; Lenin.
     Tái bút: “Hãy tìm những Người Cứng Rắn”.

Vào ngày 08/06/1922, Bộ Chính Trị Trung Ương, do Lenin đề xuất, thực hiện các biện pháp đối với: { Những Tổ Chức đối kháng Nhà Nước Xô Viết, đặc biệt nhất là Thành Phần Trí Thức}.
Đích thân Lenin hoạch định việc khai trừ, giam giữ, thủ tiêu và trục xuất những Nhân Vật mà trong giai đoạn 1920-1922, bị Đảng Cộng Sản quy tội có Xu Hướng phản lại Nhà Nước Xô Viết.
Trong một bản đìện văn gởi ngày 17/07/1922, Lenin thúc dục các Đồng Chí thuộc quyền:
-“Peshekhonov, Miakotin, Gornfeld, Petrishchev… Theo ý Tôi! Hãy trục xuất toàn bộ bọn Chúng, Ủy Ban cần tập hợp danh sách, và Chúng Ta cần trục xuất hàng trăm tay nữa cũng không thương tiếc”.
Một loạt các vụ bắt, giam, giữ diễn ra hai ngày 16-17 tháng 08/1922 tại Moscow, Petrograd, Ukraine, và những thành phố khác toàn Xô Viết.
Vào ngày 28/09/1922. Chuyến Tàu trục xuất đầu tiên ra khơi,và ngày 19/11 là chuyến Tàu thứ hai.
-Chuyến Tàu trục xuất đầu tiên ra đi mang theo 70 Nhà Khoa Học, Trí Thức hàng đầu của nền Văn Minh Dân Chủ Nga.
-Chuyến Tàu thứ hai mang theo 150 Nhà Nhà Trí Thức cùng Gia Đình, với tội danh duy  nhất là: Những Người này tin rằng! Cải cách Tôn Giáo và Đạo Đức quan trọng hơn Cách Mạng Xã Hội.
Trong số những Nhà Trí Thức bị trục xuất tiêu biểu như: Các Triết Gia Tôn Giáo( Nikolai Berdyaev, Semyon Frank). Kinh Tế Gia( Boris brutskus ). Văn Hào và Phê Bình Gia (Mikhail osorgin, Yuly Aikhenvald ) và Các Giáo Sư, Viện Sĩ, Bác Sĩ, Kỹ Sư, Họa Sĩ, Thi Sĩ, Ký Gỉa, Phóng Viên. v.v…
Chính Lenin  chọn lựa những Tên Tuổi Các Nhà Trí Thức trong bản danh sách trục xuất, cùng buộc tội Họ đã thể hiện thái độ chống đối Chính Quyền Xô Viết, và bắt Họ phải cam kết nếu quay về thì chịu bị xử bắn.
Hai chiếc Tàu được thuê bao của Nước Đức chở các Nhà Trí Thức Nga Lưu Vong Buổi  ấy…Giờ nay Nhân Dân Nga và Nhân Dân Châu Âu tôn vinh là * Con Tàu Triết Gia *.
Sự đày ải lưu vong các Nhà trí thức hàng đầu Đất Nước Nga, chính là Hệ Qủa phá sản Truyền Thống Văn Hoá khai phóng nền Văn Minh Dân Tộc Nga, vốn có một Lịch Sử trải dài nhiều ngàn năm… Cùng bị chôn vùi…Chỉ bởi ảnh hưởng đập tan Thế Giới Cũ, xây lại Thế Giới Mới, bằng một luận thuyết Duy Vật ,Vô Thần, phối hợp cùng một chủ nghĩa Độc Đảng,Vô Sản, mà Lenin luôn quan niệm rằng: - Thế Giới Văn Minh Nhân Loại được Sáng Tạo tự hai bàn tay Lao Động của Con Người! Và căn bệnh Duy Tâm của Tôn Giáo, chính là sự ấu trĩ của các Tâm hồn lạc hậu tôn thờ sự Nô Lệ.!... Do vậy, mà khi thí nghiệm chủ nghĩa Marx trên Máu Xương Dân Tộc, Lenin đã đặt để xứ mạng giải phóng chế độ vào giai cấp Bần Cố Công Nông, cũng như Marx tiên liệu, chỉ giai cấp sống vô gia cư, thác vô địa táng này, mới hội đủ khả năng chôn vùi vĩnh viễn mọi tàn dư chế độ Tư Hữu, Cá Thể trong Đấu Tranh Giai Cấp, một cách triệt để không thương tiếc. Tuy nhiên, trên phương diện lý thuyết, chủ nghĩa Marx là do Engels đặt tên đề trên đầu sách xuất bản. Và những công trình nghiên cứu về Triết Học, Kinh Tế Học, Chính Trị Học và Xã Hội Học… dựa trên nguyên lý: Thiểu số phục tùng đa số, để liên hiệp toàn lực lượng Công Nhân Vô Sản các Nước đoàn kết lại, tiến hành cuộc cách mạng lật đổ từng Nhà Nước Tư Bản. Đấu tranh xóa bỏ mọi quyến lợi tư hữu, cá thể bằng hình thức tập trung tài sản công hữu, tập thể, cùng xây dựng một chế độ Xã hội Vô Sản chân Chính, biến đổi Công Nông Quốc Tế thành Thế Giới Đại Đồng, mà người lao động làm theo khả năng…Nhưng lại hưởng thụ theo nhu cầu. Và sau này Lenin tán tụng là Thiên Đàng Xã Hội.
Nhưng! Thực tế qua Ba tổ chức Quốc Tế Cộng Sản I, II, III.. Các tổ chức này đều dựa trên: “ Tinh Thần Hữu Nghị Công Nông Quốc Tế” Nhưng sau đó đều biến dạng thành “ Tinh Thần Xét Lại Công Nông Đế Quốc ”. Nên cả Ba cái tổ chức này đều chết một cách bất đắc kỳ tử trong Gia Phả Quốc Tế Cộng Sản.
Vì không đo lường được mức độ thiếu kiến thức văn hóa, lẫn trình độ kém hiểu biết khoa học, của đội ngũ lãnh đạo cốt cán Đảng. Đa số chưa từng được đào tạo bất cứ trường lớp chuyên môn nào, và hầu như đều xuất thân trong nghịch cảnh cơ hàn, lầm than, đói khổ và gần như còn  mù chữ nữa … Nhưng! Đối với Lenin, Họ là những tráng sĩ trung kiên nhất cuả một triều đại đắm chìm trong khói lửa tương tàn nội chiến… Nhưng! không thể xử dụng đội Quân Chân Chính Vô Sản Trung Kiên này, vào mục đích xây dựng phồn thịnh và phát triển phú cường tương lai Đất Nước được. Và đó là nguyên nhân mà Lenin đã Xét Lại Chủ Nghĩa. Bằng cách thỏa hiệp với kẻ thù Tư Bản, mở lại nền kinh tế Tư Hữu, công nhận quyền sở hữu chủ Tư Nhân, để tạo sự đầu tư của các công ty Ngoại Quốc, cũng như mượn vay các nguồn vốn và xuất nhập hàng hóa qua lại các thị trường các  Nước Tư Bản… Hầu cứu vãn tình trạng suy xụp kinh tế, đang trên đà bành trướng Dịch Nạn Đói Rét và Bệnh Tật thảm hại…Có cơ nguy lập lại lời nhạo báng trước đây mà Lenin đã ám chỉ các Nhà Nước Dân Chủ Tư Sản:* Muốn cho một chế độ xụp đổ hoàn toàn!.. Hãy để Nó! Tới tận cùng của sự thối nát *.
Năm 1924, Lenin mất. để lại một bản chúc thư với tên đề: * Di Chúc Chính Trị của Lenin *  Viết vào tháng 12/1922. Dưới dạng Thư gởi Đại Hội Đảng. Xin trích đoạn: *- Đồng Chí Stalin, từ khi trở thành tổng bí thư Đảng, đã thâu tóm vào tay mình một quyền hành vô hạn, mà Tôi không dám chắc: Đồng Chí ấy sẽ luôn biết sử dụng một cách có chừng mực…Stalin là người có tính thô lỗ, thái quá, và nhược điểm này! Hoàn toàn có thể chịu đựng được giữa chúng ta với nhau, và trong quan hệ giữa những người Cộng Sản. Nhưng! Không thể chấp nhận được trong cương vị tổng bí thư Đảng. Vì thế tôi đề nghị các đồng chí, hãy suy nghĩ về việc thuyên chuyển Stalin ra khỏi trọng trách ấy… Hãy đề cử vào vị trí của Stalin một đồng chí khác, có tính nết tốt hơn so với Stalin; kiên nhẫn hơn, trung thực hơn, lịch sự hơn và chu đáo hơn đối với các đồng chí, ít thất thường hơn.v.v…*
( sau khi đọc cho thư ký viết bức thư này, Lenin cho hủy bản chính và trao hai bản sao đã niêm phong với dấu đóng tối mật. Một cho vợ là Krúpskaia và một cho ban bí thư trung ương. Cùng lời dặn: Chỉ mở ra và đọc trong đại hội Đảng sau khi Ông qua đời. Vì thế bức thư có tên: Thư Gởi Đại Hội.)
Thư gởi đại hội được đọc trong hội nghị Đảng ngày 22/05/1924, do ban chấp hành trung ương công bố. Và một quyết định được thông qua: Là Hội nghị không thảo luận bản Di Chúc Chính Trị của Lenin vào dại hội lần thứ XIII, và cũng không công bố trước Dân Chúng. Và vào ngày 18/10/1926, trên mặt báo New York Times, nguyên văn bản di chúc này được Max Eastman, một dảng viên Xã Hội Mỹ đăng tải lại.
Không giống như bản di chúc của Karl Marx ủy nhiệm cho Engels kế thừa sự nghiệp truyền bá Học Thuyết Chủ Nghĩa Cộng Sản. Mặc dù bản chất Engels hiện thân là thế hệ hưởng thụ sự bóc lột của Chủ Nghĩa Tư Bản. Nhưng! Trong toàn bộ hệ thống tư tưởng Marx, thể hiện qua những tác phẩm kinh điển Chủ Nghĩa Cộng Sản, đã được Engels biên soạn và xuất bản thủy chung với tên đề: Chủ Nghĩa Marxist. Qua đó! Có thể nhận biết rằng: Trí Thức Tư Sản không chỉ là sản phẩm Bóc Lột Lao Động riêng của Chủ Nghĩa Tư Bản, mà còn là nguồn hàng Viện Trợ Nhân Đạo chung, để nuôi dưỡng các Xã Hội Chuyên Chính Vô Sản nữa!..

Ngày nay tại Việt Nam, Chủ Nghĩa Marx-Lenin đang được đông lạnh với hoá chất dược thảo xuyên tâm liên bản địa. Giới Đảng viên không muốn xoá bỏ những viễn tưởng sẽ khám phá ra Xã Hội Thiên Đường. Họ vẫn khẳng định rằng: Luận điểm Marx, Engels, Lenin trước đã đúng…Bây giờ! Và sau này vẫn đúng!.. Trong khi tại Thủ Đô Mạc Tư Khoa, nhân ngày sinh Lenin (22/04/1870) tròn 136 năm. Những bản tài liệu bí mật trong kho lưu trữ Quốc Gia Nga, từ thời đại Cộng Sản lần lượt tái xuất hiện công khai.
Bây giờ những người Dân Nga bình thường, Họ không còn hoài nghi về người cha đẻ của cuộc Cách Mạng Tháng Mười, cũng là một tên Đồ Tể khát máu nhất của nền Lịch Sử Nội Chiến Dân Tộc Nga. Dù rằng! Chính Joseph Stalin, thông qua suốt 29 năm cầm quyền độc tài, đã trực tiếp gây nên sự chết, sự đày ải, khổ sai, của hàng chục triệu Nhân Dân thời Liên Bang Xô Viết  và toàn khối các Nước vùng Đông Âu.{ 1924-1953 )
Hẳn! Hậu quả là những gì được gieo cấy từ nguyên nhân, và hậu quả thực đáng tiếc… Nhưng! Nguyên nhân thì thực đáng trách…Do vậy! Chính Lenin đầu tiên cho xây dựng trại cải tạo lao động. Trại tập trung tù nhân Chính Trị. Chính sách Kinh Tế Mới. Chính sách dấu tố Địa Chủ, Tư Sản. Chính sách đàn áp, khai trừ Tôn Giáo. Chính sách loại bỏ, trục xuất Trí Thức, Văn Nghệ Sĩ. v.v… Nên sau này Stalin chỉ khai triển các kế hoạch của Lenin một cách triệt để và toàn diện, từ trong quốc nội tiến tới quốc tế mà thôi.

Chính vì vậy! Mà Nhân Dân Nga càng ngày càng áp lực gia tăng, Họ đã kiến nghị : Nhà Nước không được đổ thêm tiền vào việc bảo quản và phục chế Xác của Ông Ta nữa. Và việc Viện Hàn Lâm Khoa Học Nga, đã đệ đơn thỉnh nguyện Tổng Thống Putin, dẹp bỏ Lăng Lenin ra khỏi quảng trường Đỏ sau 82 năm dài ngự trị. Các Nhà Trí Thức Khoa Học đã cho rằng: Bóng Ma Lenin! Có thể là nỗi ám ảnh đen tối cho các Nhà Kinh Tế Nước Ngoài muốn Đầu Tư vào nền Thị Trường Nga. Vốn một nền Thị Trường đã hoàn toàn  bị phá sản ý thức hệ: Tư Hữu, Cá Thể, xuyên suốt 74 năm Quản Lý Lao Động Tập Trung và Trưng Thu Tài Sản Tập Thể. Và…Cũng là nỗi ám ảnh khó chịu cho những thế hệ tương lai, nhìn lại những di tích đã phóng đại một thời Đế Chế Liên Bang Xô Viết, qua hình ảnh Dân Tộc Nga như: Một Dân Tộc Đại Anh Hùng, quyết Giải Phóng cùng Thống Nhất Nhân Loại Thế Giới, thành một Cộng Đồng Quốc Tế Vô Sản Kỳ Vĩ.
Do đó! Sự đòi hỏi không chỉ dẹp bỏ riêng lăng Lenin, mà còn dẹp bỏ cả toàn khu nghĩa trang, bên cạnh Điện Kremlin. Nơi mà được gọi là chốn an nghỉ ngàn thu của 390 vị  Công Thần Triều Đại Cộng Sản Liên Bang Xô Viết nữa…

Qua những ghi nhận trích khảo đôi điều về các nguồn tài liệu của các nhà nghiên cứu nền Văn Sử Học Nước Nga. Mong gởi đến Gia Đình AET những chia sẻ: Vì sao mà! Nhân Loại Toàn Cầu Ngày Nay đã hoàn toàn  chôn vùi Chủ Nghĩa Marx-Lenin./.


AET Bến Đình
 Tháng 6/2006

No comments: