Sunday, September 9, 2012

TRÂN HỒNG CHÂU * GIANG HỒ

GIANG HỒ
Trần Hồng ChâuMuời phương quán gió đời ly loạn,
Tavẫn ngồi đây mộng vẫn xây.
Nửa đêm trừù tịch cờ dăm ván,
Trà thanh vị đắng ngát giang hồ.
Viễn khách bụi trần nhòa hương phấn,
Tình dài nửa đoạn vút lời thơ.
Cánh hoa tỉ muội cười như ngọc,
Em thương bé bỏng tóc cài mây.
Bèo nước lênh đênh chẳng hẹn ngày.
Giang hồ rót mãi giọt buồn say.
Ai đi ngang dọc cho ta nhắn,
Ta vẫn ngồi đây mộng vẫn xây.
TRẦN HỒNG CHÂU
( HẠNHPHÚC ĐẾN TỪNG PHÚT GIÂY)

No comments: