Sunday, September 9, 2012

TRẦN HOÀNG ANH * TÌNH MẸ

Tình Mẹ
Trần Hoàng AnhKhi con bước vào đời
Mẹ nhìn theo ái ngại.
Chỉ biết cầu Phật Trời.
Che chở con thơ dại.
Đúng như mẹ lo âu,
Cuộc đời dễ sợ quá.
Con vấp và con ngã,
Đứng dậy buồn thiu thiu.
Mẹ lại đến nâng niu
Vuốt nếp nhăn trên áo,
Xức vết trầy trên chân.
Đau khi con khổ não
Mẹ muốn lấy thân mẹ
Che cho con gió bão
Nỗi đau của lòng con
Là nỗi đau lòng mẹ
Mẹ ơi tình của mẹ
Con sống không thể quên.
Nếu chưa thể đền đáp
Con chết nào có yên!
Trần Hoàng Anh
( THƠ TRầN HOàNG ANH )


 tܪng Ç©i nhÜ lòng mË
TrÀn Hoàng Anh
MË Öi con Çã l§n,
Con Çã yêu Çã thÜÖng
Con Çã h©n Çã giÆn
ñã Çau ǧn chán chÜ©ng.
Con Çã lao vào Ç©i
RÃt låc quan tin tܪng
Con Çã Çói Çã khát
Cä cÖm gåo tình thÜÖng
Con Çã r©i xa mË
ñã vui vÈ lên ÇÜ©ng
TÜ©ng Ç©i nhÜ lòng mË
ChiŠu chu¶ng và yêu thÜÖng
Con bÎ vÃp gai nh†n
Con bÎ rÖi hÓ sâu
BÎ trÀy da xܧc thÎt

BÎ nhÙc nhÓi cä ÇÀu
MË Öi con m§i bi‰t
Thiêt thà là thua thiŒt
MË Öi con m§i bi‰t,
MË yêu con thi‰t tha.
( ThÖ TrÀn Hoàng Anh)

No comments: