Saturday, September 8, 2012

THƠ PHAN BÁ THỤY DƯƠNG

 Thơ PHAN BÁ THỤY DƯƠNGÝ XUÂN

Em đi tóc xoã trong sương khói
Vạt áo chập chờn theo gió bay
Có phải hương hoa đồng cỏ nội
Gọi bướm ong về tắm nắng mai

Là lan là cúc đang khoe sắc
Kẻ lá cành cây cũng rộn ràng
E ấp gì sao em cúi mặt
Sợ chúa Xuân ghen má môi hồng ?
     PBTD


LIÊN  K HÚC  Vô T H Ư Ờ N G
tặng Trần Hoài Thư

1-
đố t  công án vất kinh thư khải ngộ
theo đường trăng, trăng khi tỏ khi lu
tìm người hiền nơi thâm cốc âm u
thỏng tay vào rừng giả làm ẩn sĩ
dòng sinh mệnh dường nhuộm màu chướng khí
bến nhân gian ai quán niệm vô thường
hành trình xa ngựa đà lỏng dây cương
trên vách núi chân dung in mờ tỏ

2-
ném công án buông kinh thư bất ngộ
nương sông ngòi biển cả đến an nhiên
nửa  u hoài, nửa chợt nhớ chợt quên
cũng tan biến cùng tiên thiên tự ngã
tay huyễn hoặc đề lời thơ trên lá
hồn xanh xao vọng tưởng chốn tang bồng
người đâu rồi sao tịch mịch hư không
hương dã thảo đang chớm mùa khai mở.


3-
hủy công án chôn kinh thư khải ngộ
vào chợ đời áo mỏng phất phơ bay
bụi khói mê man chênh chếch nắng gầy
lời phố thị chập chờn như ảo giác
ta là ai -
ta là ai sao tâm linh ngơ ngác
người là ai -
người là ai mà sắc diện mơ hồ
rượu độc ẩm hề chân lạc loài đưa
mây biến dịch mưa hắt hiu giọt nhỏ
     PBTD

No comments: