Thursday, September 6, 2012

PHẠM HOÀI VIỆT *TÂY NGUYÊN VÙNG DẬY

TÂY NGUYÊN VÙNG DẬY

Vùng dậy Tây Nguyên rõ khí hùng
Đồng bào Kinh Thượng lập trường chung
Hô to khẩu hiệu thề tranh đấu
Tử chiến gian nguy chẳng ngại ngùng
Cướp đất GIA LAI, loài dã thú
Phá buôn DAK LAK, lũ hành hung
Đạp xiềng nô lệ tiêu trừ Cộng
Nghiã nước ơn nhà kẻ hiếu trung ./.
Phạm Hoài Việt

No comments: