Sunday, September 2, 2012

THƠ LÊ ĐẠT

Mưa mau

Hẹn cũ của rơi không người nhặt
Tiền lẻ tình quá đát mưa mau


Chồi xanh

Hồ liễu mới nắng mời chim hót gọi
Tình héo rồi xuân dối nói chồi xanh

Cỏ nhắc

Bia bụi lấp tuổi đá mòn chữ nhạt
Lỗi thầm ba thước nhắc cỏ thì xanh
Nhớ

vô lộ nguyệt mang mang
(Đường thi)


Mây tóc gió ngân chiều kỳ ngộ
Tình đầu thơ cổ mộng ngày xưa
Thu áo trượt tà bay hương nắng nhạt
Mùa động mây chim hát dục về trời
Sao bời bời
đường giải thắm trăng phơi
Lông ngỗng phố ngoài tinh lạc


Ngõ trắng

Mây thu mắt rừng chớp rộ
Cơn nguồn tóc đổ phố muôn chim
Một đàn con chữ lội xanh sông tìm

Chiều phơi đòng
đôi búp chữ lim dim
Ngõ trắng hoa đồi rạng đỏ

Thuốc nước I
(Hoà Bình)

Xanh bỗng xanh bình thường
Mây cởi trắng mình sông
Như trời xoan chưa chồng

Ớt chỉ thiên hồng
điểm nhỡn
ụ phòng không


Thuốc nước II
(Hoà Bình)

Đôi cun cút bom bi lìa cụt cẳng
Tập tễnh xoè tình vùng trắng xuân sang
Vườn cao xạ ngồng xanh cò thả nắng

Muộn màng
sông làng trưa lắng đò ngang

Mực hoá học

Mực hoá học
tim lẩn chìm khe chữ
Lệ bạc đầu
thơ muộn tỏ Bích Câu
Lòng lênh đênh lần lạc thuở bòng đèo

Môi cốm mùi hoa tình gửi


Dột

Mong mượn mớ tóc mây tình giọi mái
Mun rợp hương chìm dại giấc hoa về
Mây sang sông lòng lều đông dột mãi

Mưa rừng xa
bong bóng nổi giữa nhà

Vườn má nợ

Đường vắng gió lay đèn đảo phố
Hè sương bay lòng bụi lạnh mưa hơi
Ghế đá lở gốc si đôi hẹn lỡ
Chuông giờ xưa
vườn má nợ
bóng ngồi

Tình tính sổ lá rơi

No comments: