Friday, September 7, 2012

THƠ PHẠM HOÀI VIỆT

VỊNH HAI BÀ
Phạm Hoài Việt
Gương sáng uy danh gái Việt Thường
Thù nhà nợ nước giữ biên cương
Phất cờ đuổi giặc tiêu xâm lược
Vung kiếm xua quân diệt bạo cường
Một trận oai hùng trừ Tô Định
Ngàn năm công đức kính Trưng Vương
Non sông nhất nguyện thề hưng phục (*)
Nhị nữ anh thư rạng chiến trường
Phạm Hoài Việt


(*) Lúc khởi binh hai bà có 4 ước nguyện:
- Nhất nguyện phục hưng lại đại nghiệp Hùng Vương.
- Nhị nguyện rửa thù chồng là Thi Sách.
- Tam nguyện trảm đắc Tô Định.
- Tứ nguyện tìm người có công với đất nước được gả em là Trưng Nhị.

TRẬN ĐỐNG ĐA
Nguyễn Huệ thiên tài rạng Việt ta
Chiêu binh tập luyện cưú quê nhà
Tấn công dẹp giặc nêu trang sử
Dụng trí an dân hưởng thái hoà
Diệt Trịnh Tây Sơn ghi quốc sách
Phò Lê Long Nhượng đuổi gian tà (*)
Điều quân khiển tướng như thần tốc
Kỷ Dậu vang lừng trận Đống Đa ./.
Phạm Hoài Việt

No comments: