Sunday, September 2, 2012

TRẦN HOÀNG ANH * MỘNG ĐỜI TAN HOANG
MỘNG ĐỜI TAN HOANG
TRẦN HOÀNG ANH

Tôi đi nắng lộng cuối trời
Biển xanh sóng dậy mộng đời tan hoang
Tôi đi trên lá thông vàng
Heo may trổi gió hai hàng lệ rơi
Thương mình lưu lạc phương trời
Không ngày hạnh phúc không người tri âm
Một mình một bóng âm thầm
Cười cười nói nói trong lòng đớn đau
Thời gian vùn vụt qua mau
  

No comments: