Sunday, September 2, 2012

NGUYỄN XUÂN TIẾN * TRUNG CỘNG

Cảm nghĩ của một Sinh viên về việc đảng CSVN ký 2 Hiệp định biên giới bất bình đẳng với đảng CSTQ

                                                                                    Nguyễn Xuân Tiến (Đông Âu)

        Tôi sinh ra ở miền Bắc XHCN. Khi lớn lên, đi học, trong sách giao khoa viết, thầy gíao dậy rằng : Đất nước ta tươi đẹp. Rừng vàng biển bạc, gỗ qúy, tôm cá nhiều lòng đất đầy khoáng sản. Đồng bằng châu thổ sông Hồng và Nam Bô ruộng thẳng cánh cò bay, vựa lúa của cả nước. Biển Đông ngoài hải sản, đặc biệt còn có rất nhiều dầu lửa... nhiều đến nỗi theo, có thể so sánh vỉa dầu của ta như lưng con voi, còn những nơi khác vỉa dầu của họ chỉ như con tem thư.

        Khi vào đại học, tôi được nhà trường cho đi thực tập, tham quan Mục Nam Quan, cột mốc cây số O (số không), và nhất là xem bức ảnh thác Bản Giốc - Cao Bằng dệt trên lụa... tôi nhận ra Tổ quốc Việt Nam thân yêu của chúng ta qủa thật giầu và đẹp. Mỗi ngọn núi, cánh rừng, ngọn thác... thât thiêng liêng mà bao đời, từ khi dụng nước tới nay đã thấm mắu thịt của các thế hệ đã hy sinh gìn giữ bảo vệ nó. Đặc biệt khi nhớ tới câu nói của Hồ Chí Minh": Các vua Hùng có công dựng nước. Bác chắu ta phải cùng nhau giữ nươc" (có thật không?) - lại càng thấm thía...

        Thế mà mới đây, trên các phương tiện truyền thông loan tải: Đảng CSVN đã ký hai hiệp định biên giới nhượng cho Trung Quốc hơn 700 Km đất liền và gần 10% diện tích biển Đông, so với sự phân chia giữa chính phủ nhà Thanh của Trung Quốc và chính phủ bảo hộ Pháp ký cách đây hơn trăm năm. Những địa danh nổi tiếng như Mục Nam Quan, Thác Bản Giốc đã di vào sử sách của dân tộc giờ đây đã thuộc về Trung Quốc.

        Dù biện minh thế nào, với bất cứ lý do gì, những người lãnh đạo Đảng CSVN đem đất đai của tổ tiên, của dân tộc hiến cho ngoại bang đều phải quy vào tôi Bán nước ''trời không dung, đất không tha''. Hành động này của những người lãnh đạo đảng CSVN còn tệ hại hơn gấp trăm ngàn lần Mạc Đăng Dung khi xưa - bị đuổi bắt vì tôi thoán nghịch - đã dâng hiến cho nhà Thanh một phần rất nhỏ đất đai của tổ tiên để làm chỗ dung thân.

        Những người lãnh đạo đảng CSVN ngang nhiên dâng đất cho nước ngoài nhằm mục đich gì ? Phải chăng họ cầu lợi cho cá nhân , giòng họ... như Mạc Đăng Dung khi xưa đã làm? Liệu còn có lý do nào khác không ? Người dân Việt đặt câu hỏi:
Khi ông Lê Khả Phiêu thay mặt Đảng CSVN ký kết hai bản hiệp định này nhằm mục
đích gì ? Tai sao cho đến nay những người lãnh dạo mới không dám công khai
trước nhân dân về nội dung các bản hiệp định đó.

        Tệ hại hơn nữa, ông Phiêu và những người lãnh đạo đảng CSVN đã không đếm xỉa tới cái gọi là Quốc Hội - được bộ máy tuyên truyền luôn rêu rao là cơ quan quyền lực cao nhất của đất nước để họ - dù chỉ là hình thức - bàn, quyết định.

        Trong lịch sử hào hùng dựng nước và giữ nước, cha ông ta đã lập nên bao chiến công hiển hách. Biết bao người đã ngã xuống để bảo vệ Tổ quốc . Mỗi tấc đất , con suối , dòng sông đều thấm máu những người con anh dũng của dân tộc .Giờ đây đảng CSVN đã mang một phần mắu thịt của nhân dân ta cống nạp cho ngoại bang.

        Những người con của dân tộc Việt Nam dù ở trong nước hay đang sinh sống ở nước ngoài, không kể gìa trẻ, trai gái, không phân biệt xu hướng chính trị... hãy cùng nhau xiết chặt hàng ngũ, đứng lên tranhđấu đòi đảng CSVN phải xóa bỏ các bản hiệp định biên giới bất bình đẳng đã ký với Trung Quốc. Thu hồi ngay những mét đất, những đîa danh đã nhượng bất hợp pháp cho ngoại bang. đồng thời đòi đảng CSVN châm dứt độc tài, độc đảng, thực hiện, tự do dân chủ - dân chủ phổ quat trên mọi lĩnh vực đời sống, để đưa đất nước tới phồn vinh thịnh vượng. Nhân dân ấm no, hạnh phúc.

                                                                                            Berlin tháng 5 năm 2002

No comments: